FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 44k
12.11.2014
PE537.144v01-00
 
B8-0240/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om den manglende gennemskuelighed i forbindelse med den omfattende økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois, Mara Bizzotto, Olaf Stuger, Gerolf Annemans

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den manglende gennemskuelighed i forbindelse med den omfattende økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og Canada  
B8‑0240/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Canada om den omfattende økonomi- og handelsaftale er kendetegnet ved manglende gennemskuelighed;

B.     der henviser til, at den omfattende økonomi- og handelsaftale giver anledning til en lang række bekymringer;

C.     der henviser til, at voldgiftsordningen ved tvister mellem investorer og stater krænker medlemsstaternes suverænitet;

D.     der henviser til, at der i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling henvises til en begrænsning af forsigtighedsprincippet;

1.      finder den manglende gennemsigtighed i disse forhandlinger uacceptabel;

2.      kræver, at aftalen forelægges parlamenterne;

3.      kræver en ændring af kapitel 10 og 33 vedrørende beskyttelse af investeringer og ophævelse af enhver voldgiftsordning mellem stater og investorer;

4.      fastholder, at rækkevidden og påberåbelsen af forsigtighedsprincippet, som er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ikke må anfægtes i aftalens bestemmelser;

5.      pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og de nationale parlamenter.

 

Juridisk meddelelse