PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 100kWORD 48k
12.11.2014
PE537.144v01-00
 
B8-0240/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o pomanjkanju preglednosti pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois, Mara Bizzotto, Olaf Stuger, Gerolf Annemans

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o pomanjkanju preglednosti pri pogajanjih o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu med EU in Kanado  
B8-0240/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker pogajanja med Evropsko unijo in Kanado o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu zaznamuje pomanjkanje preglednosti;

B.     ker celoviti gospodarski in trgovinski sporazum povzroča številne pomisleke;

C.     ker mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami ogroža suverenost držav članic;

D.     ker poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju omejuje previdnostno načelo;

1.      meni, da je pomanjkanje preglednosti v pogajanjih nesprejemljivo;

2.      zahteva, da se ta sporazum predloži v pregled parlamentom;

3.      zahteva revizijo poglavij 10 in 33 o zaščiti naložb ter ustavitev vseh mehanizmov za reševanje sporov med državami in vlagatelji;

4.      vztraja, da določbe sporazuma ne smejo ogroziti področja uporabe previdnostnega načela in sklicevanje na načelo, kakor ga določa Pogodba o delovanju Evropske unije;

5.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in nacionalnim parlamentom.

Pravno obvestilo