Процедура : 2014/2197(INS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0249/2014

Внесени текстове :

B8-0249/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
PDF 131kWORD 62k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

внесено съгласно член 119 от Правилника за дейността


- (2014/0000(RSP))


Марко Дзани, Марко Вали, Стивън Улф, Патрик О´Флин, Петер Лундгрен, Кристина Винберг, Даян Джеймс, Изабела Адинолфи, Марко Афронте, Лаура Аджеа, Даниела Аюто, Тициана Бегин, Давиде Борели, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роза Д'Амато, Елеонора Еви, Лаура Ферара, Джулия Мои, Пиерникола Педичини, Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Найджъл Фараж, Роджър Хелмър, Джон Стюарт Агню, Тим Ейкър, Джонатан Арнът, Джанис Аткинсън, Амджад Башир, Джерард Батън, Луиз Бурс, Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Джейн Колинс, Уилям (граф на) Дартмът, Бил Етъридж, Реймънд Финч, Нейтан Гил, Майк Хукъм, Пол Нътол, Марго Паркър, Джулия Рийд, Джил Симор, Жоел Бержерон, Луи Алио, Херолф Анеманс, Мари-Кристин Арнотю, Никола Бе, Доминик Билд, Мара Бицото, Марио Боргецио, Мари-Кристин Бутоне, Стийв Бриуа, Джанлука Буонано, Емерик Шопрад, Мирей Д'Орнано, Лоренцо Фонтана, Силви Годен, Марсел де Граф, Жан-Франсоа Жалк, Ханс Янсен, Жил Льобретон, Марин Льо Пен, Филип Лоазо, Вики Мейер, Доминик Мартен, Жоел Мелин, Бернар Моно, Софи Монтел, Франц Обермайер, Флориан Филипо, Матео Салвини, Жан-Люк Шафаузер, Олаф Стьогер, Милене Трошчински, Харалд Вилимски

Предложение за вот на недоверие на Европейската комисия от страна на Европейския парламент (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2012 г. относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно призива за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС(3),

–  като взе предвид споразумението на министрите на финансите от Г-20 от 21 септември 2013 г. относно нови мерки за борба с избягването на корпоративното данъчно облагане,

–  като взе предвид член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 17, параграф 8 от Договора за ЕС, член 234 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид член 119 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съществува ясна разлика между избягване и укриване на данъци, а именно, че избягването на данъци е законно, а укриването – незаконно, но Комисията и институциите на ЕС постоянно игнорират това и се отнасят към двете явления като към равностойни;

Б.  като има предвид, че агресивните схеми за избягване на корпоративното данъчно облагане в държавите – членки на ЕС, особено схемата, прилагана във Великото херцогство Люксембург, са причина за загубата на потенциални данъчни приходи в размер на милиарди евро в други държави – членки на ЕС;

В.  като има предвид, че от юни 2014 г., Комисията разследва предполагаеми незаконни държавни помощи под формата на незаконни данъчни споразумения между Великото херцогство Люксембург и Fiat Group и Amazon;

Г.  като има предвид, че тези агресивни схеми и споразумения за избягване на облагането с корпоративен данък са били одобрени от данъчната служба на Люксембург през периода, в който новият председател на Комисията Жан-Клод Юнкер е изпълнявал длъжността министър-председател на Великото херцогство;

Д.  като има предвид, че Великото херцогство Люксембург под ръководството на г-н Юнкер не е проявило готовност да сътрудничи в провежданото от Комисията разследване на незаконните данъчни споразумения;

Е.  като има предвид, че в изявления, направени от председателя Юнкер и други членове на Комисията по време на изслушванията в Европейския парламент, новата Комисия обеща да положи сериозни усилия в борбата срещу незаконните споразумения за избягване на данъчно облагане в рамките на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че макар и споразуменията за избягване на данъци между предприятия и Великото херцогство Люксембург да са безспорно законни, те могат да предизвикат повдигането на морални и етични въпроси от страна на милиони граждани, изправени пред най-тежката икономическа криза на нашето време;

З.  като има предвид, че агресивните схеми за избягване на корпоративно данъчно облагане са в противоречие с принципа на гарантиране на справедливо разпределение на вноските сред всички сектори на обществото, в т.ч. предприятията;

И.  като има предвид, че данъчният суверенитет е инструмент от решаващо значение за конкуренцията и икономическия растеж, но люксембургските данъчни споразумения са в противоречие с принципа на осигуряване на лоялна конкуренция между държавите членки;

Й.  като има предвид, че на лице, което отговаря за създаването, изпълнението, управлението и мониторинга на тези агресивни политики за избягване на данъци не може да се гласува необходимото доверие, за да служи на европейските граждани в качеството си на председател на Европейската комисия;

1.  изразява съжаление във връзка с факта, че в резултат на агресивните схеми за избягване на корпоративното данъчно облагане в Люксембург, установени през периода, през който новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е изпълнявал длъжността министър-председател на Велико херцогство Люксембург, държавите – членки на ЕС, са изгубили потенциални данъчни приходи в размер на милиарди евро;

2.  счита, че фактът, че председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е изпълнявал длъжността министър-председател по времето на тези споразумения, го прави пряко отговорен за политиките на избягване на данъци;

3.  счита, че е недопустимо лице, което е било отговорно за агресивните политики на избягване на данъци, да изпълнява длъжността председател на Европейската комисия;

4.  потвърждава, че не гласува доверие на г-н Юнкер в качеството му на председател на Европейската комисия и представител на Европейския съюз пред гражданите;

5.  гласува вот на недоверие на Европейската комисия;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящото предложение за вот на недоверие, както и да съобщи резултата от гласуването на това предложение в пленарна зала съответно на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

 

(1)

ОВ С 258E, 7.9.2013 г., стр. 53.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0205.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0593.

Правна информация