Postopek : 2014/2197(INS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0249/2014

Predložena besedila :

B8-0249/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG NEZAUPNICE EVROPSKI KOMISIJI
PDF 120kWORD 58k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

v skladu s členom 119 Poslovnika


. (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (earl) Dartmouthski, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Predlog nezaupnice Evropskega parlamenta Evropski komisiji (2014/0000(RSP))  
B8-0249/2014

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembah Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2012 o pozivu h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2013 o pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU(3),

–  ob upoštevanju sporazuma finančnih ministrov skupine G-20 z dne 21. septembra 2013 o novih ukrepih za boj proti izogibanju davkom s strani korporacij,

–  ob upoštevanju člena 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 17(8) Pogodbe o Evropski uniji, člena 234 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju člena 119 Poslovnika,

A.  ker je razlika med izogibanjem davkom in davčno utajo jasna, in sicer je izogibanje legalno, utaja pa ne, vendar Komisija in institucije EU tega ves čas niso upoštevale in so ju obravnavale enako;

B.  ker so agresivni mehanizmi izogibanja davkom s strani korporacij v državah članicah EU, zlasti mehanizmi v Velikem vojvodstvu Luksemburg, drugim državam članicam EU povzročili za več milijard eurov izpada potencialnih davčnih prihodkov;

C.  ker Komisija od junija 2014 preiskuje domnevno nezakonito državno pomoč v obliki nezakonitih davčnih sporazumov med Velikim vojvodstvom Luksemburgom ter korporacijama Fiat Group in Amazon;

D.  ker je te agresivne mehanizme in sporazume za izogibanje davkom odobrila luksemburška davčna uprava v obdobju, ko je novi predsednik Komisije Jean-Claude Juncker opravljal funkcijo predsednika vlade Velikega vojvodstva;

E.  ker Veliko vojvodstvo Luksemburg pod vodstvom gospoda Junckerja ni želelo sodelovati v preiskavi nezakonitih davčnih sporazumov s strani Komisije;

F.  ker je nova Komisija po izjavah predsednika Junckerja in drugih komisarjev med zaslišanji pred Evropskim parlamentom obljubila, da bo vložila veliko truda v boj pri nezakonitim sporazumom o izogibanju davkom v Evropski uniji;

G.  ker so sporazumi za izogibanje davkom med korporacijami in Velikim vojvodstvom Luksemburgom sicer navidezno legalni, pri milijonih državljanov, ki doživljajo najhujšo gospodarsko krizo sodobnega časa, pa lahko sprožijo moralna in etična vprašanja;

H.  ker so agresivni mehanizmi izogibanja davkom s strani korporacij v nasprotju z vrednotami zagotavljanja poštenega deleža prispevkov vseh sektorjev družbe, tudi podjetij;

I.  ker je nacionalna davčna suverenost bistven element konkurence in gospodarske rasti, luksemburški davčni sporazumi pa so v nasprotju z vrednotami zagotavljanja poštene konkurence med državami članicami;

J.  ker oseba, ki je odgovorna za nastanek, uvajanje, upravljanje in spremljanje teh agresivnih politik izogibanja davkom nima verodostojnosti, da bi lahko bila predsednik Evropske komisije v službi evropskih državljanov;

1.  obžaluje, da so države članice EU izgubile več milijard eurov potencialnih davčnih prihodkov zaradi agresivnih mehanizmov izogibanja davkom s strani korporacij v Luksemburgu, ki so bili uvedeni v času, ko je novi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker opravljal funkcijo predsednika vlade Velikega vojvodstva Luksemburg;

2.  meni, da je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker, ki je opravljal funkcijo predsednika vlade med celotnim obdobjem veljavnosti teh sporazumov, neposredno odgovoren za politike izogibanja davkom;

3.  meni, da je nesprejemljivo, da oseba, ki je odgovorna za politiko agresivnega izogibanja davkom, opravlja funkcijo predsednika Evropske komisije;

4.  potrjuje, da nima zaupanja v gospoda Junckerja kot predsednika Evropske komisije in predstavnika Evropske unije v odnosu do državljanov;

5.  izreka nezaupnico Komisiji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj ta predlog nezaupnice ter obvestilo o rezultatu glasovanja o tem predlogu na plenarnem zasedanju posreduje predsedniku Sveta in predsedniku Komisije.

(1)

UL C 258E, 7.9.2013, str. 53.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0205.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0593.

Pravno obvestilo