NÁVRH USNESENÍ
PDF 117kWORD 51k
19.11.2014
PE538.977v01-00
 
B8-0254/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách za účelem předcházení hráčské závislosti


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o vypracování evropského nařízení o hazardních hrách za účelem předcházení hráčské závislosti  
B8‑0254/2014

Evropský parlament,

–         s ohledem na své usnesení ze dne 10. září 2013 o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu(1),

–         s ohledem na články 51, 52 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–         s ohledem na Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je součástí SFEU,

–         s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.       vzhledem k tomu, že hráčská závislost je porucha chování, která spadá do diagnostické kategorie „poruch kontroly impulzivního chování“ a která je podle květnového vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) příkladem tzv. „závislostního chování“;

B.        vzhledem k tomu, že on-line hazardní hry jsou stále oblíbenější; vzhledem k tomu, že poker, kasino, sportovní sázky a loterie vynesly provozovatelům on-line hazardních her 9,3 miliardy eur, přičemž se očekává, že tato částka se do roku 2015 vyhoupne na 13 miliard eur;

C.       vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici spolehlivé údaje ohledně obratu, kterého dosahují evropská kasina, avšak odhaduje se, že jejich výnosy jsou značné;

D.       vzhledem k tomu, že peníze utracené za hazardní hry nepřinášejí evropskému hospodářství žádné výhody, neboť prohrané peníze jsou ztracené a vyhrané peníze se znovu investují do hazardních her, což obecně vede k tomu, že rodinám často vznikají ztráty;

E.        vzhledem k tomu, že legislativní rámec EU, který upravuje hazardní hry, je příliš roztříštěný a zaměřený na jednotlivosti, a jako takový značně neúčinný, co se týče účelu právní úpravy dotyčného jevu;

1.        vyzývá Komisi, aby přijala nový návrh nařízení, který by upravoval problematiku hazardních her obecně a který by napravil stávající roztříštěnost a neúčinnost právních předpisů.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0348.

Právní upozornění