PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 103kWORD 50k
19.11.2014
PE538.977v01-00
 
B8-0254/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o oblikovanju evropske ureditve iger na srečo, da bi se preprečila odvisnost od njih


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o oblikovanju evropske ureditve iger na srečo, da bi se preprečila odvisnost od njih  
B8-0254/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. septembra 2013 o spletnih igrah na srečo na notranjem trgu(1),

–       ob upoštevanju členov 51, 52 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–       ob upoštevanju protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen k PDEU,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je odvisnost od iger na srečo vedenjska motnja iz diagnostične kategorije motenj nadzora impulzov, ki v skladu s priročnikom DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), izdanim maja 2014, sodi v okvir t.i. vedenjskih odvisnosti;

B.     ker so spletne igre na srečo vedno bolj priljubljene; ker so poker, igralnice, športne stave in loterije spletnim operaterjem iger na srečo že prinesli 9,3 milijarde eurov dobička, do konca leta 2015 pa naj bi se ta vsota povzpela na 13 milijard eurov;

C.     ker ni na voljo zanesljivih podatkov o prihodkih evropskih igralnic, ki so po nekaterih ocenah veliki;

D.     ker denar, ki ga ljudje porabijo za igre na srečo, ne prinaša koristi evropskemu gospodarstvu, saj izgubljeni denar ostane izgubljen, dobički se ponovno vložijo v igre na srečo, splošni rezultat tega pa je pogosto slabši ekonomski položaj družin;

E.     ker je evropski zakonodajni okvir, ki ureja igre na srečo, preveč razdrobljen in podroben ter zato zelo neučinkovit za dosego ureditve tega pojava;

1.      poziva Komisijo, naj sprejme nov predlog uredbe o splošni ureditvi iger na srečo ter tako pripomore k odpravi sedanje razdrobljene in neučinkovite zakonodaje.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0348.

Pravno obvestilo