NÁVRH USNESENÍ
PDF 118kWORD 51k
19.11.2014
PE538.985v01-00
 
B8-0262/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o strategii opětovného nastartování ekonomiky eurozóny


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o strategii opětovného nastartování ekonomiky eurozóny  
B8‑0262/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Mario Draghi, prezident ECB, oznámil 18. listopadu 2014, že ECB použije „nekonvenční“ opatření k tomu, aby bankám poskytla likviditu, a tím podpořila hospodářství eurozóny;

B.     vzhledem k tomu, že podle výzkumu Richarda Koo, jednoho z nejvýznačnějších světových ekonomů, trpí Evropa problémy nedostatečné poptávky, a tudíž by další injekce likvidity do bank prostřednictvím kvantitativního uvolňování neměly na hospodářský růst žádný dopad; vzhledem k tomu, že se mnoho zemí eurozóny údajně nachází v situaci rozvahové recese, jevu, který nastává, když soukromý sektor, který nashromáždil velké množství dluhů v období před krizí, začne snižovat výdaje a šetřit, čímž způsobí propad poptávky; a vzhledem k tomu, že soukromý sektor se proto zadlužovat nebude, i když úrokové míry nabízené bankami se blíží nule, a že by to naopak měl být stát, kdo by si na sebe měl vzít úkol opětovně zvýšit poptávku prostřednictvím deficitních výdajů;

1.      žádá, aby Komise přijala vhodná opatření k uvolnění restrikcí daných Maastrichtskou smlouvou a rozpočtovým paktem, které neumožňují státům řešit rozvahové recese, jako je ta, kterou trpí země eurozóny;

2.      žádá, aby Komise nejprve určila, které země trpí rozvahovou recesí, a těm pak umožnila zvýšit jejich deficit veřejných rozpočtů na nezbytnou úroveň.

 

Právní upozornění