NÁVRH USNESENÍ
PDF 114kWORD 48k
18.11.2014
PE538.987v01-00
 
B8-0264/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o omezeních svazujících španělské domácnosti při výběru energetických zdrojů


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o omezeních svazujících španělské domácnosti při výběru energetických zdrojů  
B8‑0264

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že opakované stížnosti španělských občanů poukazují na skutečnost, že řada z nich se cítí při výběru energetického zdroje svázána určitými omezeními, ačkoliv na volném trhu by měli mít všichni možnost zvolit si zdroj energie zcela svobodně; zejména vzhledem k tomu, že spotřebitelům, kteří chtějí ve své domácnosti či firmě využívat alternativní zdroje energie stanovuje stát příplatky;

1.      žádá Komisi, aby přijala opatření, kterými by spotřebitelům zaručila svobodný výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu a rovněž svobodné rozhodování o podmínkách, za kterých chtějí energii odebírat;

2.      žádá Komisi, aby v členských státech podporovala udržitelné zdroje energie, a zajistila tak účinnější ochranu životního prostředí.

 

Právní upozornění