FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 46k
20.11.2014
PE538.989v01-00
 
B8-0266/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om homogenisering af nationale regler for salg af lægemidler online


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om homogenisering af nationale regler for salg af lægemidler online  
B8‑0266/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at elektronisk handel med lægemidler stiger dag for dag som en følge af udbredelsen af websteder, der specialiserer sig i salg, navnlig produkter til vægttab, impotens og smertelindring, der tiltrækker tusindvis af brugere med garanti om anonymitet og muligheden for at købe lægemidler, der ikke er tilgængelige i deres eget land;

B.     der henviser til, at situationen i Europa ud fra et lovgivningsmæssigt synspunkt stadig er meget heterogen: Salg af medicin online er kun reguleret i lande som Det Forenede Kongerige, Tyskland og Nederlandene, hvor det er muligt at købe en hvilken som helst vare online ved hjælp af kontrol af recepten online hos de apoteker, der er godkendt til at benytte tjenesten;

C.     der henviser til, at italienske statsborgere i modsætning hertil f.eks. ikke kan foretage onlinekøb af lægemidler i Italien, hvor det er udtrykkeligt forbudt i lovgivningen, men kan gøre det frit på udenlandske websteder i EU-medlemsstaterne, der er retligt beføjet til videresalg, da køb på internettet, i overensstemmelse med princippet om at kontrakten er omfattet af lovgivningen i det land, hvor dette er indgået, fastlægger anvendelsesområdet for lovgivningen i det land, hvor købet blev foretaget;

D.     der henviser til, at forbuddet mod at købe lægemidler online i et fælles europæisk marked, der baserer sig på fri bevægelighed for personer og varer, synes yderst anakronistisk, så meget desto mere, når man tænker på forskellen mellem de nationale love i de selvsamme medlemsstater;

E.     der henviser til, at forbrugeren ved køb af lægemidler online risikerer at få forfalskede lægemidler eller lægemidler, hvis etikettering bevidst og svigagtigt er udarbejdet med vildledende oplysninger om indholdet og varens oprindelse, og for at blive frarøvet personoplysninger og penge;

F.     der henviser til, at alvoren og den verdensomspændende stigning i udbredelsen af forfalskede eller ulovlige lægemidler navnlig bekræftes af oplysninger fra den amerikanske institution LegitScript, den eneste tjeneste, der overvåger og kontrollerer onlineapoteker, som officielt er anerkendt af apotekerforeningerne; at ud af de omkring 227.792 onlineapoteker, der ifølge de seneste oplysninger var overvågede, var det udad de 40.238, der var aktive, kun 246 (0,6 %), der var lovlige;

1.      opfordrer Kommissionen til at fremlægge et nyt forslag til forordning med henblik på at homogenisere de nationale regler om salg af lægemidler online.

Juridisk meddelelse