FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 43k
19.11.2014
PE538.990v01-00
 
B8-0267/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om den eventuelle sundhedsfare ved WiFi-udledninger


Nicola Caputo

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om den eventuelle sundhedsfare ved WiFi-udledninger  
B8-0267/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser Rådets henstilling (1999/519 EF) om begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter og mikrobølger,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     ud fra følgende betragtninger:

–  den foreløbige udtalelse fra VKNNPS 2014 (om undersøgelserne om konsekvenserne af eksponering, offentliggjort efter 2009) viser, at der ikke er beviser på, at der er en øget risiko for kræft i hjernen, mens det stadig er uvist, om eksponering kan føre til ørekræft, og dette kræver yderligere undersøgelser;

–  i undersøgelserne af kræft hos børn i forbindelse med eksponering fra radio- og tv-stationer fremgår der ingen sammenhæng mellem kræft og eksponering;

–  der bør gennemføres undersøgelser af de sundhedsmæssige virkninger af den stigende brug af såkaldte WiFi-zoner hjemme og i det offentlige rum;

–  Rådet og Kommissionen opfordres til at hjælpe medlemsstaterne med den vanskelige balancegang mellem at styrke den digitale infrastruktur og de sundhedsmæssige virkninger;

1.      opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte medlemsstaterne med henblik på at forbedre:

–  undersøgelserne af fordele/risici ved eksponeringsniveauet af WiFi-bestråling udført med opdaterede og aktuelle data;

–  forskning (udover projektet GERONIMO) i nye former for transmission, der passerer kontrollen i forbindelse med lange eksponeringstider og er sikre udover enhver tvivl for at sikre en bedre beskyttelse af befolkningen.

 

Juridisk meddelelse