FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 110kWORD 44k
20.11.2014
PE538.991v01-00
 
B8-0268/2014

jf. forretningsordenens artikel 133


om at sikre medlemsstaternes økonomiske stabilitet mod den finansielle volatilitet og om beskyttelsen af de offentlige finanser mod kreditvurderingsbureauernes evalueringer


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om at sikre medlemsstaternes økonomiske stabilitet mod den finansielle volatilitet og om beskyttelsen af de offentlige finanser mod kreditvurderingsbureauernes evalueringer  
B8‑0268/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 4, stk. 2, litra a), i TEUF,

–       der henviser til artikel 26, 27, 114 og 115 i TEUF,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at begrebet finansiel volatilitet kan defineres som et mål af prisvariabiliteten eller af afkast af aktiver over tid;

B.     der henviser til, at gennem en syntese af de to kategorier af indikatorer for finansiel volatilitet, dvs. statistisk volatilitet og implicit volatilitet, bestemmer eksperterne risikopræmien for volatilitet, der opfattes som den kompensation, som investorerne kræver for at bære risikoen for pludselige ændringer i markedets volatilitet;

C.     der henviser til, at termen spread indikerer spændet mellem afkast fra flerårige statsobligationer med 10 års løbetid og deres tyske modpart;

D.     der henviser til, at et af de store problemer i den nuværende finanskrise er volatiliteten i spread i medlemsstaterne i Middelhavsområdet;

1.      bemærker, at degradering eller opgradering af kreditvurderingen af en suveræn stat har en voldsom virkning på den spread, som landet skal betale for LIBOR-renten (London interbanking offered rate) eller for Euribor, dvs. de renter, som bankerne låner hinanden penge til;

2.      mener derfor, at kreditvurderingsbureauerne har en væsentlig indvirkning på medlemsstaternes offentlige finanser;

3.      opfordrer Europa-Parlamentet og Kommissionen til at gribe ind med en særskilt forordning, der sikrer medlemsstaternes økonomiske stabilitet mod den finansielle volatilitet og beskytter de offentlige finanser mod kreditvurderingsbureauernes evalueringer.

Juridisk meddelelse