NÁVRH USNESENÍ
PDF 114kWORD 49k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o nárůstu internetových podvodů s potravinami v Evropě


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nárůstu internetových podvodů s potravinami v Evropě  
B8‑0272/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že jednotka karabiniérů pro zemědělskou a potravinářskou politiku a její útvar zaměřený na boj proti podvodům prezentovaly na konferenci uspořádané dne 18. listopadu tohoto roku v Římě na téma „Elektronické obchodování a podvody s potravinami“ údaje, z nichž vyplývá, že v Evropě narůstá internetové zemědělské pirátství, které dosahuje hodnoty 425 miliard;

B.     vzhledem k tomu, že statistiky potvrzují každoroční vzestupný trend tohoto jevu;

C.     vzhledem k tomu, že nezákonný obrat, jehož tento druh pirátství dosahuje, se pohybuje v řádu miliard; vzhledem k tomu, že zemědělské pirátství se týká všech členských států a způsobuje závažné škody podnikům, které musí čelit zneužití ochranných známek a chráněných označení;

1.      žádá Komisi, aby přezkoumala svou strategii, jejímž cílem je omezit výskyt internetového zemědělského pirátství a předcházet tomuto jevu;

2.      žádá Komisi, aby za účasti všech členských států zřídila stálý monitorovací a diskusní panel, který by v souvislosti s těmito trestnými činy zajistil uplatňování a dodržování společného kodexu chování.

Právní upozornění