RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 103kWORD 46k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

vastavalt kodukorra artiklile 133


veebis levivate toidupettuste sagenemise kohta Euroopas


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek veebis levivate toidupettuste sagenemise kohta Euroopas  
B8-0272/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari-Nucleo antifrodi (Carabinieri põllumajandus- ja toidupoliitika pettustevastane üksus) Roomas 18. novembril 2014 toimunud konverentsil „E-kaubandus ja toidupettused” esitatud andmete kohaselt sageneb Euroopas põllumajandusega seotud veebipiraatlus ja selle maksumus on 425 miljardit eurot;

B.     arvestades, et statistika kinnitab kõnealuse nähtuse iga-aastast kasvu;

C.     arvestades, et põllumajandusega seotud veebipiraatlus tekitab miljardite eurode väärtuses ebaseaduslikku kaubandust, puudutab kõiki liikmesriike ning põhjustab suurt kahju ettevõtjatele, kelle kaitstud nimetusi või kaubamärke võltsitakse;

1.      palub komisjonil vaadata üle oma strateegia põllumajandusega seotud veebipiraatluse vastu võitlemiseks ja ennetamiseks;

2.      palub komisjonil luua liikmesriikidevahelise püsiva järelevalverühma, et kõigis liikmesriikides võetaks vastu ja järgitaks toidupettuseid käsitlevat ühist tegevusjuhendit.

Õigusalane teave