ONTWERPRESOLUTIE
PDF 105kWORD 45k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de toename van voedselfraude via internet in Europa


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de toename van voedselfraude via internet in Europa  
B8-0272/2014

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de voedselfraude via internet in Europa steeds verder toeneemt en dat er inmiddels een bedrag van 425 miljard mee gemoeid is, zoals uiteengezet door de eenheid fraudebestrijding (NAC), afdeling agrofood, van de Carabinieri op een conferentie in Rome op 18 november 2014;

B.     overwegende dat de cijfers aantonen dat dit probleem van jaar tot jaar erger wordt;

C.     overwegende dat in de voedselfraude miljarden omgaan, dat alle lidstaten ermee te maken hebben en dat misbruik van beschermde merken of oorsprongsbenamingen een enorme inkomstenderving voor de bonafide bedrijven tot gevolg heeft;

1.      verzoekt de Commissie haar strategie voor het tegengaan en voorkomen van voedselfraude via internet te herzien;

2.      verzoekt de Commissie een scorebord op te zetten waarmee de aanpak van de lidstaten onderling kan worden vergeleken, teneinde een gemeenschappelijke gedragscode op dit terrein in te voeren en toe te passen.

Juridische mededeling