PROJEKT REZOLUCJI
PDF 115kWORD 50k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wzrostu przypadków fałszowania żywności online w Europie


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu przypadków fałszowania żywności online w Europie  
B8‑0272/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że według danych przedstawionych przez jednostkę ds. zwalczania oszustw dowództwa żandarmerii ds. polityki rolnej i żywnościowej podczas konferencji, która odbyła się dnia 18 listopada i która poświęcona była tematyce „handlu elektronicznego i fałszowania żywności”, piractwo produktów spożywczych online w Europie rośnie i jest warte 425 mld;

B.     mając na uwadze, że dane statystyczne potwierdzają, że zjawisko to rośnie z roku na rok;

C.     mając na uwadze, że piractwo produktów spożywczych generuje nielegalne obroty warte miliardy euro, dotyczy wszystkich państw członkowskich oraz prowadzi do znaczących strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, których chronione znaki towarowe lub nazwy są podrabiane;

1.      zwraca się do Komisji o dokonanie przeglądu swojej strategii zwalczania zjawiska piractwa produktów żywnościowych online oraz zapobiegania temu zjawisku;

2.      zwraca się do Komisji o powołanie stałego panelu ds. monitorowania i porównywania tego zjawiska we wszystkich państwach członkowskich z myślą o wdrożeniu i egzekwowaniu wspólnego kodeksu postępowania dotyczącego tego rodzaju przestępstw.

Informacja prawna