NÁVRH UZNESENIA
PDF 114kWORD 48k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o náraste online potravinových podvodov v Európe


Mara Bizzotto

B8‑0272/2014 Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o náraste online potravinových podvodov v Európe  

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa informácií, ktoré špeciálny policajný útvar pre poľnohospodársku a potravinársku politiku – jednotka boja proti podvodom predložil na konferencii na tému Elektronický obchod a potravinové podvody, ktorá sa konala v Ríme18. novembra, je internetové poľnohospodárske pirátstvo v Európe na vzostupe a dosahuje hodnotu 425 miliárd;

B.     keďže štatistické údaje potvrdzujú medziročný nárast výskytu tohto javu;

C.     keďže poľnohospodárske pirátstvo dosahuje nezákonný miliardový obrat, dotýka sa všetkých členských štátov a spôsobuje spoločnostiam obrovské škody ako krádeže ochranných známok a chránených označení pôvodu;

1.      žiada Komisiu, aby vykonala revíziu svojej stratégie týkajúcej sa kontroly a prevencie internetového poľnohospodárskeho pirátstva;

2.      žiada Komisiu, aby zriadila stály okrúhly stôl monitorovania a výmeny skúseností medzi všetkými členskými štátmi s cieľom prijať a dodržiavať spoločný kódex správania týkajúci sa týchto trestných činov.

Právne oznámenie