PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 48k
20.11.2014
PE538.997v01-00
 
B8-0274/2014

v skladu s členom 133 Poslovnika


o harmonizaciji nacionalnih predpisov glede omejitev uporabe gotovine v trgovinskih transakcijah med državami članicami


Lorenzo Fontana

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o harmonizaciji nacionalnih predpisov glede omejitev pri uporabi gotovine v trgovinskih transakcijah med državami članicami  
B8-0274/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 4(2)(a) ter členov 26, 27, 114 in 115 PDEU,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker zgoraj omenjene pravne podlage predvidevajo odpravo ovir za enotni trg ter s tem približanje zakonodaj;

B.     ker morajo zlasti na področju agroživilstva, kjer vrednosti določenega blaga ni mogoče vnaprej poznati, subjekti iz nekaterih držav članic za nakup takih izdelkov nujno uporabiti gotovino in ker se nacionalne zakonodaje s tega področja bistveno razlikujejo;

1.      ugotavlja, da lahko te razlike povzročijo izkrivljanje in ovirajo vzpostavitev enotnega trga;

2.      meni, da zaradi različne ureditve tega področja proizvajalci iz nekaterih držav članic ne morejo konkurirati proizvajalcem iz drugih držav članic;

3.      poziva Komisijo, naj ob upoštevanju pravic, ki ji jih podeljujejo Pogodbe, preuči ustrezne ukrepe za preprečitev zgoraj navedenih izkrivljanj.

Pravno obvestilo