Procedūra : 2014/2964(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0277/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0277/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0103

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 128kWORD 55k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–       ņemot vērā 2014. gada 17. novembrī pieņemtos Ārlietu padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2014. gada 18. novembra paziņojumu par uzbrukumu Harnofas sinagogai,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā ES vairākkārt ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, saskaņā ar kuru Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas valsts pastāvētu līdzās mierā un drošībā;

B.     tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2012. gada 29. novembrī nolēma piešķirt Palestīnai tādas novērotājas valsts statusu, kura nav ANO dalībvalsts,

1.      pauž dziļas bažas par reģionā pieaugošo spriedzi un vardarbību; nosoda visus nesen veiktos terora aktus; izsaka dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm; mudina visas puses atturēties no jebkādas rīcības, kas pasliktinātu situāciju, piemēram, kūdīšanas, provokācijām, pārmērīga spēka lietošanas un atriebības;

2.      atbalsta Palestīniešu nacionālās vienprātības valdības un prezidenta M. Abbas centienus; uzstājīgi mudina Palestīniešu pašpārvaldi pakāpeniski uzņemties valdības funkcijas Gazas joslā, tostarp drošības un civilās pārvaldes jomā un darbojoties Gazas joslas robežšķērsošanas punktos; mudina visus palestīniešu grupējumus pārvarēt iekšējo sašķeltību;

3.      uzsver, ka jāatturas no jebkādas rīcības, kas liktu šaubīties par pasludināto apņēmību panākt risinājumu sarunu ceļā; uzsver, ka apmetnes ir nelikumīgas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

4.      atkārto savu stingro atbalstu divu valstu risinājumam uz 1967. gada robežu pamata un ar nosacījumu, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, aizsargātai Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij; atkārtoti uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi pasākumi ir vienīgais veids, kā panākt ilgtspējīgu Izraēlas un Palestīnas konflikta risinājumu;

5.      uzsver vajadzību pēc visaptveroša miera, ar ko tiktu izbeigtas visas pretenzijas un īstenoti abu pušu leģitīmie centieni, tostarp Izraēlas centieni panākt drošību un palestīniešu — iegūt valsts statusu; uzsver, ka vienīgais iespējamais konflikta risinājums ir divu valstu — Izraēlas un Palestīnas — līdzāspastāvēšana; līdz ar to uzskata, ka Palestīna par valsti — starptautisko tiesību subjektu — jāatzīst abu pušu sarunu rezultātā;

6.      aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos sadarbībā ar starptautisko sabiedrību un jo īpaši ES dalībvalstīm veicināt suverēnas valsts statusa piešķiršanu Palestīnai, noslēdzot Tuvo Austrumu miera procesu ar visaptverošu risinājumu;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums