Procedură : 2014/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0277/2014

Texte depuse :

B8-0277/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0103

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 112kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la recunoașterea statului palestinian (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recunoașterea statului palestinian (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Orientul Mijlociu,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–       având în vedere declarația din 18 noiembrie 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la atacul asupra sinagogii Har Nof,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru soluția bazată pe două state, anume statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, contiguu și viabil, conviețuind alături în pace și securitate;

B.     întrucât Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a hotărât să acorde Palestinei, la 29 noiembrie 2012, statutul de stat observator ne-membru în cadrul ONU,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la tensiunea în creștere și la intensificarea violenței din regiune; condamnă toate atacurile teroriste recente; transmite condoleanțe familiilor victimelor; face apel la toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care ar agrava situația prin instigare, provocare, utilizare excesivă a forței sau represalii;

2.      sprijină eforturile guvernului consensului național palestinian și ale președintelui Abbas; încurajează ferm Autoritatea Palestiniană să-și asume în mod treptat funcția guvernamentală în Fâșia Gaza, inclusiv în domeniul securității și al administrației civile și prin prezența la punctele de trecere din Gaza; îndeamnă toate facțiunile palestiniene să pună capăt divergențelor interne;

3.      subliniază, de asemenea, faptul că trebuie evitate toate acțiunile care pun sub semnul întrebării angajamentele asumate în direcția unei soluții negociate; subliniază faptul că, în conformitate cu dreptul internațional, coloniile sunt ilegale;

4.      își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967, orașul Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv un stat Israel sigur și un stat palestinian independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și neviolente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o rezolvare durabilă a conflictului israeliano-palestinian;

5.      subliniază necesitatea de a asigura o pace cuprinzătoare, care să pună capăt tuturor revendicărilor și să îndeplinească aspirațiile legitime ale ambelor părți, inclusiv cele ale israelienilor privind securitatea și cele ale palestinienilor privind statalitatea; subliniază faptul că singura soluție posibilă a conflictului este coexistența a două state, Israel și Palestina; consideră, prin urmare, că este necesară recunoașterea Palestinei ca stat, subiect de drept internațional, ca rezultat al procesului de negocieri dintre cele două părți;

6.      solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să promoveze, în cooperare cu comunitatea internațională și, în special, cu statele membre UE, recunoașterea Palestinei ca stat suveran, în cadrul unei soluții finale și cuprinzătoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knesset-ului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.

Notă juridică