Postupak : 2014/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0287/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0287/2014

Rasprave :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 136kWORD 84k
24.11.2014
PE539.010v01-00
 
B8-0287/2014

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP))


Vicky Ford, Sajjad Karim u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP))  
B8‑0287/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. i članak 6. Ugovora o Europskoj uniji,

–       uzimajući u obzir članke 9., 10., 12., 14., 16., 26., članak 114. stavak 3. i članak 169. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezine članke 8., 11., 21. i 38.,

–       uzimajući u obzir postupak suodlučivanja 2013/0309 o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” (COM(2013)0627),

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 23. travnja 2013. naslovljen „Akcijski plan za elektroničku trgovinu za razdoblje 2012. – 2015. – stanje stvari 2013.” (SWD(2013)0153),

–       uzimajući u obzir pregled stanja na unutarnjem tržištu br. 26 Europske komisije od 18. veljače 2013.,

–       uzimajući u obzir izvješća Komisije o praćenju napretka Digitalnog programa u 2014.,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. naslovljenu „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za elektroničku trgovinu i mrežne usluge” (COM(2011)0942),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za europsku politiku zaštite potrošača(1),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi(2),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. prosinca 2013. o ostvarivanju potencijala računalstva u oblaku u Europi(3),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(4),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(5),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. svibnja 2012. o strategiji za jačanje prava osjetljivih skupina potrošača(6),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 20. travnja 2012. pod nazivom „Konkurentno jedinstveno digitalno tržište ‒ e-uprava kao prethodnik”(7),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2011. o novoj strategiji za politiku zaštite potrošača(8),

–       uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. o pitanju kako digitalno društvo učiniti sveprisutnim u EU-u,

–       uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. naslovljenu „Zabava x.0 za poticaj razvoja širokopojasne veze”,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je jedinstveno digitalno tržište jedno od područja napretka koje, premda sa sobom donosi izazove, sadrži potencijal velikih dobitaka zbog učinkovitosti koji mogu dosegnuti 260 milijardi EUR godišnje i time pridonijeti oporavku Europe od krize;

B.     budući da je jedinstveno digitalno tržište jedan od najinovativnijih sektora gospodarstva i da zbog toga igra bitnu ulogu u konkurentnosti europskog gospodarstva te pridonosi gospodarskom rastu razvojem e-trgovine, istovremeno olakšavajući poslovnim subjektima da se pridržavaju administrativnih i financijskih propisa te nudeći potrošačima širi izbor robe i usluga;

C.     budući da jedinstveno digitalno tržište ne donosi samo ekonomsku korist nego ima i jak utjecaj na dnevni politički, društveni i kulturni život potrošača i građana EU-a;

D.     budući da konkurentno jedinstveno digitalno tržište ne može postojati bez brzih širokopojasnih i telekomunikacijskih mreža povećanog kapaciteta diljem svih regija EU-a, uključujući udaljena područja; budući da postoje različiti načini ostvarenja tog kapaciteta, uključujući ulaganje privatnog i javnog sektora;

E.     budući da digitalni jaz izravno negativno utječe na razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta u smislu pristupa internetu i elektroničkih vještina;

F.     budući da su zaštita osobnih podataka i privatnosti, kao i sigurnost elektroničkih komunikacija i mreža, prioritet jedinstvenog digitalnog tržišta, s obzirom na to da su oni temeljni preduvjeti za njegovo funkcioniranje i pridobivanje povjerenja građana i potrošača u njega;

G.     budući da internetska tržišta moraju biti fleksibilna i prilagođena potrošačima da bi mogla rasti;

H.     budući da je e-trgovina važna dopuna izvanmrežnoj trgovini i značajan pokretač potrošačkog izbora, natjecanja i tehnoloških inovacija te na taj način pridonosi usmjeravanju Europske unije prema gospodarstvu utemeljenom na znanju;

I.      budući da su za taj sektor gospodarstva ključni neometano natjecanje i ravnopravni uvjeti poslovanja za poduzeća, što će poticati ulaganja, s obzirom na to da će zajamčiti njegov dugoročni održivi razvoj na dobrobit krajnjih korisnika; budući da je učinkovito natjecanje dobar pokretač uspješnog ulaganja te da može potrošačima donijeti korist u smislu izbora, cijene i kvalitete;

J.      budući da su neka područja jedinstvenog digitalnog tržišta osjetljiva zbog prekomjerne koncentracije tržišta i dominantnih operatora;

K.     budući da problem fragmentacije tržišta i nedostatka uzajamnog djelovanja u Europskoj uniji predstavlja prepreku brzom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta;

L.     budući da su radna mjesta stvorena u sklopu jedinstvenog digitalnog tržišta u prosjeku povezana s visokim kvalifikacijama i primanjima te da kao takva daju važan doprinos stvaranju kvalitetnog i održivog zapošljavanja;

1.      poziva države članice i Komisiju da u sklopu sveobuhvatne strategije kontinuiranim naporima za provedbu postojećih pravila i njihovo poštovanje razmotre sve postojeće prepreke koje sprječavaju razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, istovremeno vodeći brigu da se procijenio utjecaj mjera, da su prilagođene budućim potrebama i digitalnom dobu; ističe da ti napori moraju biti u središtu nastojanja EU-a da stvori gospodarski rast i radna mjesta te ojača svoju konkurentnost i otpornost u sklopu globalne ekonomije;

2.      posebno ističe potencijal e-trgovine, kojom bi se prema procjenama potrošačima moglo uštedjeti više od 11,7 milijardi EUR godišnje, kad bi im prilikom kupovanja na internetu raspoloživ bio cijeli skup robe i usluga EU-a;

3.      posebno napominje da je potrebno riješiti preostale prepreke za potrošače i poslovne subjekte u vezi s e-trgovinom, koje između ostalog uključuju internetske usluge, pristup digitalnim sadržajima, sprječavanje prijevara, registraciju na internetskim stranicama, reklamiranje rasprodaja i označavanje;

4.      poziva da se pri razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta poštuju temeljna prava radi potpune zaštite europskih građana u digitalnom svijetu;

5.      ističe potrebu bavljenja problemom digitalnog jaza i njegova suzbijanja kako bi se iskoristio sav potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta i omogućilo uključivanje svih građana u društvo digitalnog doba, bez obzira na njihova primanja, socijalni status, boravište, zdravlje ili dob;

6.      poziva Komisiju da zajamči brzu provedbu radi daljnjeg otvaranja jedinstvenog tržišta prema uslugama poticanjem pristupa uslugama prilagođenog pojedinom sektoru kako bi se ostvario rast u područjima s najvećim gospodarskim potencijalom, uključujući e-trgovinu, poslovne usluge i osiguranje, te da osigura provedbu i primjenu pravila poput Direktive o pravima potrošača, alternativnog rješavanja sporova i online rješavanja sporova, uz istovremeno jamčenje smanjenja administrativnog opterećenja;

7.      poziva da se brzo usvoji nova modernizirana Uredba o zaštiti podataka kako bi postigla primjerena ravnoteža između visoke razine zaštite osobnih podataka, sigurnosti korisnika i kontrole nad vlastitim osobnim podacima te stabilnog i predvidljivog zakonodavnog okruženja u kojem na dobrobit krajnjih korisnika mogu napredovati poslovni subjekti, cvjetati inovacije i gospodarski rast na poboljšanom jedinstvenom tržištu, ravnopravnih uvjeta poslovanja kojima se potiče ulaganje i okruženja koje doprinosi atraktivnosti EU-a kao odredišta za poslovne subjekte; poziva Komisiju i države članice da predvide potrebne resurse za borbu protiv računalnog kriminala u obliku zakonodavnih mjera i policijske suradnje, kako na nacionalnoj razini tako i na razini EU-a, a osobito koristeći se Europskim centrom za računalni kriminal pri Europolu (EC3);

8.      naglašava potencijal analize velike količine podataka za stvaranje rasta i omogućavanje inovacija, istraživanja i razvoja na područjima koja uključuju zdravlje;

 

9.      ističe potrebu da se stvore ravnopravni uvjeti poslovanja za poduzeća koja posluju na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi im se omogućilo tržišno natjecanje; stoga poziva Komisiju da pravilno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju kako bi se spriječila prekomjerna koncentracija tržišta i zlouporaba vladajućeg položaja te da prati natjecanje s obzirom na sadržaj i usluge koji se prodaju u paketu;

10.    konstatira da se moraju osigurati ravnopravni uvjeti poslovanja za poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi se zajamčilo dinamično gospodarstvo u EU-u; naglašava da će temeljita provedba pravila EU-a o tržišnom natjecanju na jedinstvenom digitalnom tržištu biti presudna za rast tog tržišta, pristup i izbor potrošača te konkurentnost u dugoročnoj perspektivi; naglašava koliko je važno osigurati potrošačima istu zaštitu na internetu kakvu imaju na svojim tradicionalnim tržištima;

11.    poziva Vijeće na brz napredak i na pokretanje pregovora s Parlamentom o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenje „Povezanog kontinenta” jer će se time konkretno stati na kraj naknadama za roaming unutar EU-a, osigurati veća pravna sigurnost u pogledu neutralnosti mreže i poboljšati zaštita potrošača unutar jedinstvenog digitalnog tržišta;

12.    čvrsto vjeruje u načelo otvorenog interneta, pri čemu se prema prometu odnosi jednako i bez diskriminacije; međutim, uviđa da je povećanom uporabom interneta, a posebno IPTV-a, stavljen dodatan pritisak na pružatelje usluga da učinkovito upravljaju svojim mrežnim kapacitetom koristeći se alatima za upravljanje prometom; smatra da temelj sveg budućeg zakonodavstva iz ovog područja mora biti zaštita potrošača, a da ono istovremeno mora omogućavati potrebno upravljanje prometom i specijalizirane usluge, ako one ne štete bitno drugim korisnicima, te omogućiti nadležnim tijelima da suzbijaju kriminalitet;

13.    napominje da je tržište internetskih pretraživača od posebne važnosti za jamčenje konkurentskih uvjeta na jedinstvenom digitalnom tržištm, s obzirom na to da postoji mogućnost da pretraživači prerastu u filtere mreže (gatekeepers) te da ostvare komercijalne koristi od naknadnog korištenja prikupljenih informacija; stoga poziva Komisiju da odlučno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju, uvažavajući informacije i prijedloge svih relevantnih dionika te uzimajući u obzir cjelokupnu strukturu jedinstvenog digitalnog tržišta kako bi se osigurala pravna sredstva kojima se doista štite potrošači, korisnici interneta i subjekti koji posluju na internetu; nadalje poziva Komisiju da razmotri prijedloge čija je svrha razdvajanje pretraživača od ostalih komercijalnih usluga kao jedno od mogućih dugoročnih rješenja;

14.    ističe da bi pri upotrebi pretraživača postupak pretraživanja i njegovi rezultati za korisnike trebali biti nepristrani kako bi pretraživanje interneta bilo nediskriminirajuće, kako bi se osigurala veća konkurencija i veća ponuda za korisnike i potrošače te očuvala raznolikost izvora informacija; stoga napominje da indeksacija, ocjenjivanje, prezentacija i rangiranje koje provode pretraživači moraju biti nepristrani i transparentni; poziva Komisiju da spriječi svaku zlouporabu pretraživačkih operatora kada je riječ o marketingu povezanih usluga;

15.    pozdravlja najavu daljnje istrage Komisije u vezi s praksama pretraživača te s digitalnim tržištem općenito; konstatira da Komisija može primjenjivati pravna sredstva za rješavanje mogućih potrošačkih pitanja; smatra da konkretne mjere tržišnog natjecanja i opće inicijative usmjerene na poboljšanje jedinstvenog digitalnog tržišta imaju različite ciljeve i da ih se treba odvojeno promatrati, osobito s obzirom na inicijative u okviru politike koje bi trebale biti sukladne načelima bolje izrade zakonodavstva;

16.    poziva Komisiju da osmisli već dugo potrebnu reformu autorskih prava, osobito u vezi s mjerama kojima bi se poboljšao potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta, posebno kada je riječ o pristupu sadržaju, širenju znanja i isplativim modelima prekograničnih usluga; smatra u tom smislu da je revizija Direktive 2001/29/EZ od ključne važnosti za buduću reformu kojom bi trebalo uzeti u obzir nove tehnologije te ponašanje potrošača i korisnika;

17.    naglašava važnost jamčenja učinkovitog i ujednačenog okvira za zaštitu autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva, koji je uključen u stvarnost digitalne ekonomije, te istodobne zaštite interesa potrošača i korisnika interneta;

18.    naglašava potrebu da se osigura sigurnost na internetu, posebno za djecu, te da se spriječi iskorištavanje djece osmišljavanjem načina za otkrivanje i suzbijanje nezakonitog prikazivanja zlostavljanja djece na internetu i aktiviranjem sredstava kojima se djecu i adolescente sprječava da pristupe sadržaju za koji postoji dobna granica;

19.    potiče brzo usvajanje i donošenje međunarodnih odredbi kojima će se korisnicima s invaliditetom olakšati pristup digitalnom sadržaju i tiskanim materijalima njihovom digitalizacijom; pozdravlja zaključenje Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa knjigama slabovidnim osobama te potiče sve potpisnike da ratificiraju taj Ugovor; smatra da Ugovor iz Marakeša predstavlja dobar napredak, ali da još treba mnogo toga učiniti da se pored slabovidnih osoba sadržaj učini dostupnim osobama s invaliditetom; naglašava koliko je važno dodatno proširiti dostupnost na velikom broju područja, od autorskih prava i pretraživača do pružatelja telekomunikacijskih usluga;

20.    poziva Komisiju i države članice na daljnji razvoj i provedbu regulatornih okvira na razini EU-a i nacionalnoj razini kako bi se stvorilo uključivo i sigurno tržište mrežnih i mobilnih plaćanja uz istodobno jamčenje zaštite potrošača i podataka o njima; ističe u tom smislu potrebu za jasnim i predvidljivim pravilima utvrđenima zakonom;

21.    kao što je istaknuto u Izvješću o trošku neujedinjenosti Europe, podsjeća da računalstvo u oblaku može postati snažan instrument za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta te smanjenjem troškova informatičke infrastrukture i drugih troškova može donijeti ekonomsku korist, osobito za mala i srednja poduzeća; u tom smislu naglašava da ako usluge računalstva u oblaku pruža samo ograničen broj velikih pružatelja usluga, oni će raspolagati sve većom količinom informacija; poziva na pravilnu provedbu europske strategije za jamčenje konkurentnog i sigurnog računalstva u oblaku;

22.    poziva Komisiju da preuzme vodeću ulogu u promicanju međunarodnih standarda i specifikacija za računalstvo u oblaku kojima se omogućuju usluge računalstva u oblaku kojima se poštuje privatnost i koje su pouzdane, dostupne, vrlo interoperabilne, sigurne i energetski učinkovite te predstavljaju sastavni dio buduće industrijske politike Unije; naglašava da su pouzdanost, sigurnost i zaštita podataka potrebni za povjerenje korisnika i konkurentnost;

23.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0063.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0535.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0327.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.

(6)

SL C 264 E, 13.9.2013., str. 11.

(7)

SL C 258 E, 7.9.2013., str. 64.

(8)

SL C 153 E, 31.5.2013., str. 25.

Pravna napomena