Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0309/2014

Predložena besedila :

B8-0309/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 70k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.032v01-00
 
B8-0309/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Ceballos, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))  
B8-0309/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o izraelsko-palestinskem konfliktu, zlasti resolucij z dne 29. septembra 2011 o razmerah v Palestini(1) in z dne 22. novembra 2012 o razmerah v Gazi(2),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2014 o Bližnjem vzhodu,

–       ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini o razmerah v Izraelu in Palestini, med drugim izjav z dne 15., 17. in 18. novembra 2014,

–       ob upoštevanju neuradnega dokumenta, ki ga je na podlagi predlogov držav članic o možnih ukrepih glede vzhodnega Jeruzalema pripravila Evropska služba za zunanje delovanje in je pricurljal v javnost novembra 2014,

–       ob upoštevanju odločitve švedske vlade z dne 30. oktobra 2014 o priznanju palestinske države in prejšnjih priznanj Palestine s strani Cipra, Češke republike, Madžarske, Malte, Poljske, Romunije in Slovaške,

–       ob upoštevanju nezavezujočih resolucij o priznanju palestinske države, nedavno sprejetih v spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva, irskem senatu, španskem parlamentu in francoski državni skupščini,

–       ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta o izraelsko-palestinskem konfliktu, zlasti resolucij št. 242, 446 in 1515,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov št. 67/19 z dne 29. novembra 2012,

–       ob upoštevanju konvencij Združenih narodov o človekovih pravicah, ki sta jih podpisala Izrael in Palestina,

–       ob upoštevanju arabske mirovne pobude, ki jo je marca 2002 sprejel svet Arabske lige,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 135 od 193 držav članic Združenih narodov že priznalo palestinsko državo;

B.     ker je EU že večkrat priznala pravico Palestincev do samoodločbe, tudi v obliki državnosti, česar ni mogoče zavrniti z vetom, kot je navedeno v sklepih Sveta iz marca 1999;

C.     ker so Združeni narodi 29. novembra 2012 Palestini priznali status države nečlanice opazovalke;

D.     ker so bila pogajanja za celovito rešitev izraelsko-palestinskega konflikta aprila 2014 zamrznjena za nedoločen čas in ker so obeti za njihovo oživitev v okviru mirovnega procesa iz Osla pod vodstvom ZDA omejeni;

E.     ker je izraelska vlada pospešila priključevanje ozemelj in širjenje naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno s konec avgusta 2014 oznanjeno največjo prisvojitvijo zemlje v zadnjih 30 letih;

F.     ker dolgotrajna okupacija in z njo povezana ponižanja in kršitve pri podjarmljenem palestinskem prebivalstvu povzročajo hudo jezo in trpljenje;

G.     ker zaradi nedavnih dogodkov v vzhodnem Jeruzalemu, povezanih z mošejo Al Aksa, obstaja resno tveganje novega sektaškega nasilja in destabilizacije regije in ker so ti dogodki opozorili, kako zelo pomembno je ohraniti status quo v zvezi s skrbništvom svetih krajev;

H.     ker je več kot 100 izraelskih upokojenih generalov in generalov rezervistov podpisalo pismo izraelskemu premierju Netanjahuju, v katerem ga pozivajo k diplomatski rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta, ki bo temeljila na regionalnem dogovoru o dveh državah;

I.      ker je v zadnjem času več kot 1000 prepoznavnih izraelskih javnih osebnosti, vključno z nekdanjimi ministri, parlamentarci in umetniki, evropske parlamentarce pozvalo, naj uradno priznajo palestinsko državo;

J.      ker ja napad izraelske vojske na območje Gaze, ki se je začel 8. julija 2014, povzročil najvišjo stopnjo uničenja in največ žrtev doslej v tej enklavi; ker se sporazum o prekinitvi ognja, dosežen 26. avgusta 2014, ne izvaja, zlasti kar zadeva odpravo blokade;

K.     ker je bila aprila 2014 vzpostavljena palestinska vlada narodne enotnosti, ki sta jo podprla Hamas in Fatah, in ker ta vlada sprejema načela četverice o nenasilju, spoštovanju preteklih sporazumov in priznanju Izraela, ki so jih podprle tudi ZDA in EU;

L.     ker je predsednik Palestinske oblasti Mahmud Abas napovedal, da bo s pomočjo Združenih narodov določil časovni načrt za odpravo izraelske okupacije palestinskega ozemlja v roku treh let; ker je Arabska liga ta načrt podprla ter pozvala k organizaciji mednarodne konference, na kateri bi poskusili poiskati končno rešitev na podlagi arabske mirovne pobude;

M.    ker je ocena o sodelovanju EU z zasedenim palestinskim ozemljem in podpori Palestincem, ki je bila po naročilu Komisije opravljena maja 2014, pokazala, da obstoječe paradigme sodelovanja ni mogoče širiti, dokler vzporedno ne bo obstajala tudi politična strategija EU za obravnavo ovir, ki jih predstavljajo izraelska zasedba in politike naseljevanja ter politična razdelitev Zahodnega brega in Gaze;

N.     ker bi lahko imela EU zaradi predhodnih izkušenj držav članic EU pri uspešnem reševanju konfliktov, predvsem v severnoirskem mirovnem procesu, vodilno vlogo pri reševanju izraelsko-palestinskega konflikta, saj bi lahko uporabila institucionalne in politične rešitve, uporabljene v prejšnjih konfliktih;

1.      poziva vse države članice, naj brezpogojno priznajo palestinsko državo v skladu z mejami iz leta 1967;

2.      je trdno prepričan, da bo vseevropsko priznanje palestinske države povečalo možnosti za mir in spodbudilo prizadevanja, tudi izraelske civilne družbe, za dogovorjeno dvodržavno rešitev izraelsko-palestinskega konflikta;

3.      pozdravlja nedavno priznanje palestinske države s strani švedske vlade; pozdravlja resolucije francoskega, španskega, irskega in britanskega zakonodajnega organa, ki so sledile temu priznanju in so bile sprejete z veliko večino ter v katerih ti organi svoje vlade pozivajo, naj storijo enako;

4.      je zelo zaskrbljen zaradi novega stopnjevanja nasilja v Jeruzalemu in odločno obsoja vsa nasilna dejanja zoper civiliste na obeh straneh; priznava pravico Izraela in Palestine, da živita varno v okviru priznanih meja; poziva k umiritvi razmer, saj obstaja nevarnost, da se celotna regija pogrezne v nasilje; vztraja, da je treba zagotoviti, da bodo storilci hudodelstev nad civilisti odgovarjali za svoja dejanja;

5.      poudarja, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj prej ogroža kot ohranja varnost Izraela ter da bo le še več nasilja in prelivanja krvi, če ne bo napredka v pogajanjih o dvodržavni rešitvi;

6.      odločno obsoja neprekinjeno širjenje izraelskih naselbin, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, podžiga jezo Palestincev ter zmanjšuje možnosti za dvodržavno rešitev in spodkopava njeno uresničljivost; poziva izraelske oblasti, naj nemudoma zaustavijo in odpravijo ukrepe politike naseljevanja, vključno z načrti za prisilno preselitev beduinskega prebivalstva;

7.      obsoja napade Hamasa in drugih oboroženih skupin na izraelske državljane in poudarja, da se to mora nehati;

8.      poudarja, da morajo vse strani v vseh okoliščinah spoštovati mednarodno pravo na področju človekovih pravic in mednarodno humanitarno pravo, kar je še vedno osnovni pogoj za dosego pravičnega in trajnega miru; poudarja, da ima Izrael kot okupacijska sila po mednarodnem pravu posebno odgovornost, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo in pravo na področju človekovih pravic;

9.      poziva EU, naj kot vpliven akter izpolni svoje obveznosti ter poda odločno in celovito mirovno pobudo za celotno regijo, pri njenem oblikovanju pa naj izhaja zlasti iz arabske mirovne pobude; EU poziva tudi, naj razvije popolnoma nov pristop k politiki sodelovanja s ključnimi akterji v regiji, da bo lahko izvedla ambiciozen mirovni načrt;

10.    poziva institucije EU in države članice, naj ukrepajo za zagotovitev uresničljivosti dvodržavne rešitve in naj ustvarijo pozitivno dinamiko, ki bo privedla do pravih mirovnih pogajanj; v zvezi s tem poziva EU, naj se na neprekinjeno širjenje izraelskih naselbin odzove s:

a.      krepitvijo javne diplomacije EU;

b.      ponovnim ovrednotenjem pomoči Izraelu za sodelovanje v skladu z načelom „manj za manj“;

c.      doslednim neizvajanjem sporazumov med EU in Izraelom za zasedeno palestinsko ozemlje;

d.      okrepljenim obveščanjem državljanov in podjetij v EU o naselbinah in tamkajšnjih dejavnostih ter ukrepanjem zoper podjetja iz EU, ki so soudeležena pri kršitvah v teh naselbinah;

e.      konkretnimi ukrepi zoper prebivalce naselbin, vključno s politiko prepovedi stikov in prepovedjo izdaje vizumov;

f.       prepovedjo dajanja proizvodov iz naselbin na notranji trg EU;

g.      prenovitvijo odnosov med EU in Izraelom v skladu s členom 2 pridružitvenega sporazuma;

11.    poziva EU, naj še naprej zagotavlja podporo palestinski državi z državotvornimi programi in s podporo Palestini pri vključevanju v mednarodne organizacije, vključno z Mednarodnim kazenskim sodiščem, ter naj okrepi podporo civilni družbi;

12.    namerava začeti pobudo Parlamentarci za mir, katere namen je združiti evropske, izraelske in palestinske parlamentarce, da bi podprli agendo za mir in dopolnili diplomatska prizadevanja EU;

13.    poziva vse strani, naj dejansko izvajajo pogoje, dogovorjene v sporazumu o prekinitvi ognja iz avgusta 2014; zlasti poziva izraelske oblasti, naj nemudoma brezpogojno in v celoti odpravijo nezakonito blokado območja Gaze;

14.    pozdravlja spodbudne korake v smeri medpalestinske sprave in oblikovanja tehnokratske vlade, ki so bili doseženi pred izraelsko vojaško ofenzivo avgusta 2014; poziva palestinske sile, naj si ponovno začnejo prizadevati za spravo; obsoja poskuse oviranja tega zgodovinskega procesa in poziva izraelsko stran, naj vse osebe, ki so bile od 12. junija 2014 aretirane, izpusti ali jih obtoži določnega kaznivega dejanja;

15.    namerava pripraviti poročilo o trgovini z orožjem in drugo varnostno opremo med državami članicami EU in Izraelom/Palestino ter o skladnosti takšne trgovine s skupnim stališčem EU; poziva k celovitemu embargu Združenih narodov na orožje za vse strani v regiji, da se preprečijo nadaljnje kršitve mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic;

16.    namerava poslati ad hoc delegacijo v Gazo/Palestino in v Izrael, da bi ocenila razmere na terenu in obete za trajno rešitev konflikta;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, izraelski vladi, knesetu, predsedniku Palestinske oblasti, palestinskemu zakonodajnemu svetu in organom evro-sredozemske parlamentarne skupščine.

(1)

UL C 56E, 26.2.2013, str. 104.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0454.

Pravno obvestilo