Процедура : 2014/2964(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0310/2014

Внесени текстове :

B8-0310/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0103

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 62k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.033v01-00
 
B8-0310/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно признаването на палестинската държавност (2014/2964(RSP))


Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсън, Неоклис Силикиотис, Анхела Валина, София Сакорафа, Тереса Родригес-Рубио, Юнус Омаржи, Пабло Иглесиас, Елеонора Форенца, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Хосу Хуаристи Абаунс, Габриеле Цимер, Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Ане-Мари Миньор, Лиа Ни Риада, Фабио Де Мази, Мат Карти, Лин Бойлан, Курцио Малтезе, Георгиос Катругалос, Димитрис Пападакис, Костадинка Кунева, Емануил Глезос, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Лидия Сенра Родригес, Лола Санчес Калдентей от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно признаването на палестинската държавност (2014/2964(RSP))  
B8‑0310/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Близкия изток,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид Резолюция 67/19 на Общото събрание на ООН,

–       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–       като взе предвид четвъртата Женевска конвенция,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през ноември 2012 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации предостави на Палестина статут на държава наблюдател, без тя да е член на ООН;

Б.     като има предвид, че на 30 октомври 2014 г. шведското правителство обяви, че то официално признава Държавата Палестина; като има предвид, че Швеция е първата държава, която, в качеството си на членка на ЕС, призна палестинската държава;

В.     като има предвид, че седем други държави членки – България, Кипър, Чешката република, Унгария, Малта, Полша и Румъния – бяха признали палестинската държава още преди са се присъединят към Европейския съюз;

Г.     като има предвид, че повече от 130 държави в света са признали палестинската държава;

Д.     като има предвид, че на 13 октомври 2014 г. Камарата на общините на Обединеното кралство одобри предложение за резолюция, в което изрази своята позиция, че „правителството следва да признае палестинската държава редом с държавата Израел, като принос към постигането на договорено решение за две държави“;

Е.     като има предвид, че на 22 октомври 2014 г. Сенатът на Ирландия одобри предложение за резолюция, в което „отправя искане към правителството да признае официално палестинската държава и да направи всичко възможно на международно равнище, за да допринесе за намирането на трайно решение на израелско-палестинския конфликт, основано на съществуването на две държави“;

Ж.    като има предвид, че на 18 ноември 2014 г. парламентът на Испания одобри предложение, в което настоятелно призовава правителството да признае Палестина като държава;

З.      като има предвид, че гласуването в Националното събрание на Френската република по предложение, в което френското правителството се приканва да признае палестинската държава с цел окончателно разрешаване на израелско-палестинския конфликт, е насрочено за 28 ноември 2014 г.; като има предвид, че това следва да бъде последвано от гласуване по същото предложение в Сената на 11 декември 2014 г.;

И.     като има предвид, че подобни инициативи са стартирани в няколко други европейски страни;

Й.      като има предвид, че все по-голям брой израелски организации на гражданското общество, мирни движения и интелектуалци призовават за признаване на палестинската държава;

К.     Като има предвид, че постигането на справедлив и траен мир между израелци и палестинци, както и между араби и израелци в по-общ контекст, представлява цел за международната общност;

Л.     като има предвид, че признаването на Държавата Палестина е от компетентността на държавите членки;

М.    като има предвид, че през последните години ЕС не съумя да изиграе значима политическа роля в мирния процес;

Н.     като има предвид, че в своите резолюции Европейският парламент изрази своята подкрепя и призовава държавите членки да бъдат единни в отговора си на законното искане на палестинците да получат представителство като държава в Организацията на обединените нации;

О.     като има предвид, че посредством приемането на резолюция Парламентът изрази подкрепата си за това палестинската държава да получи статута на наблюдател в ООН, без да е неин член;

1.      настоятелно призовава всички държави членки, институциите на ЕС и организациите на ООН да признаят палестинската държава въз основа на границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим, както е посочено в резолюциите на ООН;

2.      изтъква, че решението за съществуването на две държави се основава на резолюцията на ООН от 1948 г. и на признаването и на двете държави от страна на международната общност;

3.      счита, че правото на палестинците на самоопределение и на собствена държава, както и правото на Държавата Израел да съществува в рамките на сигурни граници, са неоспорими;

4.      подчертава, че признаването на държавата Палестина от страна на държавите членки следва да допринася за незабавно възобновяване на преките мирни преговори между израелци и палестинци и настоятелно призовава ЕС да поеме своята отговорност, за да се превърне в действителен политически участник в мирния процес в Близкия изток;

5.      призовава и двете страни да се въздържат от всякакви действия, които могат да подкопаят жизнеспособността и перспективите на решението въз основа на две държави, по-специално що се отнася до дейности за строителство и разширяване на израелски селища на Западния бряг, включително в Източен Йерусалим, както и до продължаващото отчуждаване на палестинска земя и разрушаването на палестински собственост от страна на Израел;

6.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, президента на Палестинската автономна власт, министър-председателя на палестинското правителство на националното съгласие и Палестинския законодателен съвет.

Правна информация