Eljárás : 2014/2912(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0319/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0319/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 208k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése alapján


a balti-tengeri visszadobási tervet létrehozó 2014. október 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk az ECR képviselőcsoport nevében

az Európai Parlament állásfoglalása a balti-tengeri visszadobási tervet létrehozó 2014. október 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i európai parlamenti és tanácsi 1380/2013/EU rendeletre(1) és különösen annak III. részére,

–       tekintettel a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről, az 1434/98/EK rendelet módosításáról és a 88/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendeletre(2) és annak IV. mellékletére,

–       tekintettel a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendeletre(3),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–       tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (4) bekezdése,

A.     mivel a balti-tengeri tőkehal minimális védelmi referenciaméretének a Bizottság javaslata szerinti csökkentése potenciálisan tönkreteheti az állomány reproduktív kapacitását;

B.     mivel a tőkehalra vonatkozó 2015-ös teljes kifogható mennyiségről szóló tanácsi határozat a faj védelmében a kvóta csökkentésére törekszik (a Balti-tenger nyugati részén 7%-kal, keleti részén 22%-kal);

C.     mivel a balti-tengeri tőkehal minimális védelmi referenciaméretének 38-ról 35 cm-re való csökkentése ösztönzi a növendék halak piacának létrejöttét;

D.     mivel a balti-tengeri tőkehal minimális védelmi referenciaméretének csökkenése miatt nem lesz szükség arra, hogy a szelektívebb halászfelszerelések alkalmazása terén előrelépések történjenek;

1.      kifogást emel a balti-tengeri visszadobási tervet létrehozó 2014. október 20-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és tájékoztassa arról, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelet nem léphet hatályba;

3.      felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely figyelembe veszi a következő ajánlásokat:

Ajánlás  1

Felhatalmazáson alapuló rendelet

3 cikk

 

Kifogásolt felhatalmazáson alapuló jogi aktus

Ajánlás az új felhatalmazáson alapuló jogi aktusra

Minimális védelmi referenciaméretek

A tőkehal balti-tengeri minimális védelmi referenciamérete 35 cm.

törölve.

Or. en

 

 

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

(1)

HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

(2)

HL L 349., 2005.12.31., 1. o.

(3)

HL L 248., 2007.9.22., 1. o.

Jogi nyilatkozat