Postopek : 2014/2912(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0319/2014

Predložena besedila :

B8-0319/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.19
CRE 17/12/2014 - 10.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 207k
2.12.2014
PE539.042v01-00
 
B8-0319/2014

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje (2014/2912(DEA))


Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje (2014/2912(DEA))  
B8‑0319/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES, še zlasti dela III te uredbe,(1)

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98, še zlasti Priloge IV te uredbe,(2)

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 779/97,(3)

–       ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.     ker bi lahko zmanjšanje najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za trsko v Baltskem morju, ki ga predlaga Komisija, ogrozilo sposobnost razmnoževanja njenega staleža;

B.     ker želi Svet v sklepu o celotnih dovoljenih ulovih za staleže trske leta 2015 zmanjšati kvoto (za 7 % v zahodnem Baltskem morju in za 22 % v vzhodnem), da bi to vrsto zaščitili;

C.     ker zmanjšanje najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za trsko v Baltskem morju z 38 cm na 35 cm spodbuja nastanek trga nedoraslih rib;

D.     ker to zmanjšanje hkrati ne spodbuja uporabe bolj selektivnega orodja;

1.      nasprotuje delegirani uredbi Komisije (EU) št. .../... z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo uradno obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.      poziva Komisijo, naj predlaga nov delegirani akt, ki bo upošteval naslednja priporočila:

Priporočilo  1

Delegirana uredba

Člen 3

 

Delegirana uredba, ki se ji nasprotuje

Priporočilo za nov delegirani akt

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja

Najmanjša referenčna velikost ohranjanja za trsko v Baltskem morju je 35 cm.

črtano

Or. en

 

 

4.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

(1)

UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)

UL L 349, 31.12.2005, str. 1.

(3)

UL L 248, 22.09.2007, str. 1.

Pravno obvestilo