Eljárás : 2014/2931(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0326/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0326/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 67k
4.12.2014
PE539.049v01-00
 
B8-0326/2014

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva


a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló .../.../EU tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (D00000/00 – 2014/2931(RPS))


Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Giovanni La Via

Az Európai Parlament állásfoglalása a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló .../.../EU tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (D00000/00 – 2014/2931(RPS))  
B8‑0326/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló ...-i .../.../EU tanácsi irányelvre irányuló javaslatra

–       tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) és különösen annak 7a. cikke (5) bekezdésére,

–       tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló ...-i .../.../EU bizottsági irányelvre irányuló javaslatra (D016937/03),

–        tekintettel a 98/70/EK rendelet 11. cikkében említett bizottság 2012. február 23-i véleményére,

–       tekintettel a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7a. cikke szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározására vonatkozó bizottsági hatásvizsgálatra (SWD(2014)0296),

–       tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i tanácsi határozat 5a. cikke (4) bekezdésének e) pontjára(2),

–       tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–       tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.     mivel a benzin és a dízelolaj minőségéről szóló, felülvizsgált 98/70/EK irányelv(3) kötelezi a forgalmazókat, hogy évente számoljanak be az egyes tagállamokban forgalmazott tüzelőanyagokból és energiából származó, a teljes életciklusra és energiaegységenként számított üvegházhatásúgáz-kibocsátásról (ÜHG), valamint hogy a fosszilis üzemanyagokból származó, a teljes életciklusra és energiaegységenként számított 2010-es európai uniós átlaghoz képest 2020. december 31-ig átlagosan legalább 6%-kal csökkentsék a forgalmazott üzemanyagok ÜHG-intenzitását;

B.     mivel a szén-dioxid-mentesítési kötelezettséget annak biztosítása érdekében vezették be, hogy az üzemanyag-ágazat hozzájáruljon az Unió üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó hosszú távú céljainak eléréséhez, valamint hogy ösztönözze az alacsony szén-dioxid-kibocsátást eredményező tüzelőanyagok további fejlődését, illetőleg a gyártási láncból származó kibocsátás csökkentését;

C.     mivel az irányelv kötelezi a forgalmazókat, hogy a bioüzemanyagokból származó, a teljes életciklusra vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátás kiszámítását és az arra vonatkozó jelentéstételt a tényleges értékek vagy az alapértelmezett értékek felhasználásával végezzék az alapanyagtól függő előállítási módok alapján;

D.     mivel a Bizottság által benyújtott, tanácsi irányelvre irányuló javaslat elismeri, hogy jelentős különbségek vannak a hagyományos üzemanyagok ÜHG-intenzitása tekintetében a hagyományos nyersolajak (93,2gCO2eq/MJ) és a hagyományostól eltérő alapanyagok, mint például a kátrányos homok/természetes bitumen (107gCO2eq/MJ), az olajpala (131,1gCO2eq/MJ) vagy a szénből előállított folyékony üzemanyagok (172gCO2eq/MJ) között;

E.     mivel a szén-dioxid-mentesítési célkitűzés elérése érdekében – a 7a. cikkben foglaltaknak megfelelően – a tanácsi irányelv tervezete előírná, hogy a forgalmazók valamennyi fosszilis nyersanyag esetében ugyanazt az uniós szintű egységes átlagos alapértelmezett értéket használják a tüzelőanyag-típusonként számított ÜHG-intenzitás egységnyi értékének kifejezésére;

F.     mivel a tanácsi irányelvre irányuló javaslat nem teszi lehetővé a forgalmazók számára, hogy az általuk ténylegesen használt alapanyagok alapján tegyenek jelentést és ezáltal kizárja azt a költséghatékony lehetőséget hogy kevésbé ÜHG-intenzív alapanyagokat használjanak és ezáltal hozzájáruljanak a szén-dioxid-mentesítésre irányuló cél eléréséhez;

G.     mivel a Bizottság hatásvizsgálata egy sor egyéb lehetőséget is figyelembe vett az uniós tüzelőanyag-szerkezeten alapuló üzemanyag-típusok (pl. benzin vagy dízel) szerinti, átlagos alapértelmezett ÜHG-értékre vonatkozó jelentéstételből álló „alapvető megközelítésen” (B1) kívül, amelyet a tanácsi irányelv is tartalmaz, többek között a fő alapanyag-típusonként lebontott, alapértelmezett ÜHG-értékek felhasználása révén (C), vagy a korlátozottabb bontásban szereplő alapértelmezett ÜHG-értékek felhasználását, lehetővé téve a forgalmazók számára, hogy a tényleges értékekről tegyenek jelentést ((D2) „vegyes megközelítés”); mivel a hatásvizsgálat azt a következtetést vonta le, hogy a „C”, „D2” és „B1 lehetőség hasonló gazdasági hatással jár; mivel a hatásvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a tanácsi irányelv számára kiválasztott B1 lehetőség pontatlanságokat tartalmaz, mivel nem állnak rendelkezésre az uniós átlagos tüzelőanyag-szerkezete vonatkozó adatok, és mivel az az importált termékekre nem terjed ki; mivel a hatásvizsgálat megállapította továbbá, hogy a B1 lehetőség rendelkezik a legrosszabb környezeti teljesítménnyel, hiszen a teljes uniós tüzelőanyag-szerkezeten belül a hagyományostól eltérő energiaforrások nagyobb mértékű felhasználását ösztönzi;

H.     mivel a hatásvizsgálat megjegyzi, hogy „noha a magas ÜHG-intenzitású, a hagyományostól eltérő olaj energiarészaránya továbbra is viszonylag alacsony, 3%-os, az ahhoz kapcsolódó 3.48gCO2e/MJ üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős a 6%-os csökkentési célt figyelembe véve, mivel azok önmagukban a fosszilis tüzelőanyagok ÜHG-intenzitása 2010-es szintjének 4%-át teszik ki, ami az EU-n belül felhasznált tüzelőanyagok ÜHG-intenzitása 2020-ig elérni kívánt értékének több mint a felét jelenti” (24. o.), és hogy „egyes tagállamokban, ahol a finomítók jelentős beruházásokat eszközölnek a nehezebb nyersolaj feldolgozása érdekében, a hagyományostól eltérő olaj részaránya gyorsan megnövekedhet” (17. o.);

I.      mivel a hagyományostól eltérő forrásokból származó tüzelőanyagok (pl. kátrányos homok) várható elterjedésére vonatkozó becslések nem veszik figyelembe az infrastruktúrában és az olajpiacon nemrégiben bekövetkezett változásokat, amelyek elősegítik, hogy a kanadai kátrányos homok elérje az óceáni kikötőket a globális exportra kerüljön;

J.      mivel a hatásvizsgálat szerint az uniós tüzelőanyag-szerkezeten belül jelentősen csökkenne a hagyományostól eltérő tüzelőanyagok részesedése, ha a használt módszer a fő nyersanyagtípus szerinti bontást alkalmazó C. lehetőség lenne;

K.     mivel a tanácsi irányelv tervezete lehetővé teszi, hogy a forgalmazók a teljes életciklusra vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátásba beszámítsák a termelésoldali kibocsátáscsökkentésből (például fáklyázás és lefúvatás) származó megtakarításokat, az addicionalitásra vagy a megtakarítások környezeti integritására vonatkozó garanciák nélkül;

L.     mivel a tüzelőanyagokból vagy egyéb, nem biológiai forrásokból származó energia ÜHG-kibocsátási szintjének kiszámításához használt módszert további felülvizsgálatnak kell alávetni, hogy figyelembe vegye a magas ÜHG-intenzitási szinttel rendelkező tüzelőanyagok használatának várható növekedését és az egyéb, újonnan megjelent alapanyagokból származó tüzelőanyagokat;

1.      ellenzi a tanácsi irányelv tervezetének elfogadását;

2.      úgy véli, hogy a tanácsi irányelv tervezete nem egyeztethető össze a 98/70/EK irányelv céljával és tartalmával;

3.      kéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a tanácsi irányelv tervezetét, és nyújtson be új tervezetet a bizottságnak, alapul véve, hogy a jelentéstételi követelménynek benzin és dízelolaj esetében az alapanyagok szerinti bontásban feltüntetett átlagos alapértelmezett ÜHG-intenzitási értékekre kell vonatkoznia, azonban lehetővé kell tenni a forgalmazók számára, hogy jelentésük a tényleges értékeket tartalmazza;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 350., 1998.12.28., 58. o.

(2)

HL L 184., 1999.7.17, 23. o.

(3)

HL L 140., 2009.6.5., 88. o.

Jogi nyilatkozat