Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0357/2014

Predložena besedila :

B8-0357/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 69k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE545.606v01-00
 
B8-0357/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala, Richard Howitt v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske države (2014/2964(RSP))  
B8-0357/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, zlasti resolucije z dne 29. septembra 2011 o razmerah v Palestini(1) in z dne 22. novembra 2012 o razmerah v Gazi(2),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 22. julija 2014 in 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju pripomb visoke predstavnice Federice Mogherini po srečanju Sveta za zunanje zadeve dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Federice Mogherini o napadu na sinagogo Har Hof dne 18. novembra 2014 in o terorističnem napadu v Jeruzalemu 5. novembra 2014 ter izjave tiskovne predstavnice visoke predstavnice EU z dne 10. novembra 2014 o najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu,

–       ob upoštevanju pripomb visoke predstavnice Federice Mogherini po srečanju s predsednikom vlade Izraela Benjaminom Netanjahujem dne 7. novembra 2014,

–       ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Federice Mogherini z dne 5. novembra 2014 o najnovejših napovedi Izraela v zvezi z naselbinami,

–       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki Moona z dne 20. novembra 2014 po njegovih telefonskih pogovorih z izraelskim predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem in predsednikom palestinske države Mahmudom Abbasom,

–       ob upoštevanju napovedi švedske vlade z dne 30. oktobra 2014 o uradnem priznanju palestinske države,

–       ob upoštevanju predlogov, ki jih je 13. oktobra 2014 sprejel spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva, 22. oktobra 2014 irski parlament, 18. novembra 2014 španski parlament in 2. decembra 2014 francoska nacionalna skupščina, ki so svoje vlade pozvali, naj prizna palestinsko državo,

–       ob upoštevanju sklepa generalne skupščine Združenih narodov z dne 29. novembra 2012, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke,

–       ob upoštevanju sklepa kneseta 8. decembra 2014 o izrednih volitvah v Izraelu 17. marca 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je doseči pravičen in trajen mir med Izraelci in Palestinci ter med Arabci in Izraelci v širšem okviru že več kot pol stoletja ključna skrb mednarodne skupnosti, tudi Evropske unije;

B.     ker je po pobudi državnega sekretarja ZDA Johna Kerryja, ki kljub vsem prizadevanjem ni dala oprijemljivih rezultatov, in vojni na območju Gaze sledilo obdobje zastoja v mirovnem procesu;

C.     ker zaradi praznine, ki je nastala zaradi pomanjkanja napredka v mirovnem procesu, napetost med Izraelci in Palestinci znova narašča, kar povzroča izgubo življenj nedolžnih civilistov; ker je bilo v terorističnem napadu na sinagogo Har Nof 18. novembra 2014 ubitih pet ljudi, mnogo pa je bilo tudi ranjenih; ker je do tega napada prišlo po nekaj terorističnih dejanjih in nasilju v zadnjih tednih;

D.     ker je generalna skupščina Združenih narodov Palestini novembra 2012 podelila status države nečlanice opazovalke;

E.     ker je 30. oktobra 2014 švedska vlada sporočila, da uradno priznava državo Palestino; ker je Švedska prva država članica Evropske unije, ki je priznala palestinsko državo; ker je osem drugih držav članic – Bolgarija, Ciper, Češka republika, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška – palestinsko državo priznalo že pred pridružitvijo Evropski uniji;

F.     ker je spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva 13. oktobra 2014 sprejel predlog, da bi morala vlada poleg države Izrael priznati tudi državo Palestino in s tem prispevati k rešitvi s soobstojem dveh države, dosežene s pogajanji;

G.     ker je irski senat 22. oktobra 2014 sprejel predlog, v katerem poziva vlado, naj uradno prizna državo Palestino ter na mednarodni ravni stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi uresničljivo rešitev izraelsko-palestinskega spora s soobstojem dveh držav;

H.     ker je 18. novembra 2014 španski parlament sprejel predlog, s katerim poziva vlado, naj prizna Palestino kot državo, kar naj bo rezultat pogajanj med stranema, ki naj zagotovijo mir in varnost za obe strani, spoštovanje državljanskih pravic ter stabilnost v regiji;

I.      ker je 2. decembra 2014 francoska nacionalna skupščina sprejela predlog, s katerim poziva vlado, naj prizna palestinsko državo, da se tako dokončno reši izraelsko-palestinski spor v duhu rešitve s soobstojem dveh držav;

J.      ker so bile v več drugih evropskih državah predstavljene podobne pobude, tudi v Belgiji, na Danskem, Portugalskem in v Sloveniji;

K.     ker je priznanje države Palestine v pristojnosti držav članic;

L.     ker Parlament v svoji resoluciji z dne 29. septembra 2011 podpira in poziva države članice, naj se enotno odzovejo na legitimno zahtevo Palestincev, da njihova država dobi predstavništvo v Združenih narodih;

M.    ker je v svoji resoluciji z dne 22. novembra 2012 Evropski parlament podprl vabilo Palestini, naj postane država nečlanica opazovalka v Združenih narodih, in ker poziva države članice EU in mednarodno skupnost, naj dosežejo sporazum v tej smeri;

N.     ker Evropska unija v zadnjih letih ni imela pomembne politične vloge kot posrednik v mirovnem procesu med Izraelci in Palestinci; ker so na srečanju Sveta za zunanje zadeve 17. novembra 2014 zunanji ministri držav članic sklenili, da podprejo nove pobude o ponovnem začetku mirovnega procesa tako, da se poskuša oblikovati regionalni okvir v sodelovanju z ZDA, članicami varnostnega sveta ZN in ključnimi arabskimi državami, kot so Egipt, Jordanija in Savdska Arabija;

O.     ker je v svojih sklepih Svet za zunanje zadeve 17. novembra 2014 potrdil, da bo prihodnji razvoj odnosov EU z izraelskimi in palestinskimi partnerji odvisen tudi od njihove zavezanosti za trajni mir, ki bo temeljil na rešitvi s soobstojem dveh držav;

1.      poziva vse države članice EU, naj priznajo državo Palestino, kar je v njihovi nacionalni pristojnosti, ter izraža vso podporo prizadevanjem visoke predstavnice/podpredsednice Federice Mogherini, da v tej zadevi spodbudi skupen pristop EU;

2.      prav tako spodbuja Izrael, naj prizna državo Palestino pod pogojem, da temu priznanju sledi dogovor med Izraelci in Palestinci o končnem statusu;

3.      izraža globoko zaskrbljenost zaradi naraščajoče napetosti med Izraelci in Palestinci; najostreje obsoja vsa teroristična dejanja ali nasilje nad nedolžnimi izraelskimi in palestinskimi civilisti, vključno z napadom na sinagogo Har Nof 18. novembra 2014, v katerem je bilo ubitih pet ljudi, ter pogosta nasilna dejanja na območju Veličastnega svetišča/Tempeljskega hriba; izraža svoje sožalje družinam žrtev; opozarja na nevarnost nadaljnjega stopnjevanja nasilja na svetih krajih, kar bi lahko izraelsko-palestinski spor spremenilo v verski spor; poziva k umiritvi razmer in ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za dosego pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci; poudarja, da lahko vsako nasilno dejanje le okrepi ekstremizem na obeh straneh;

4.      pozdravlja nedavni obisk visoke predstavnice/podpredsednice Federice Mogherini ter njeno pripravljenost, da se aktivno vključi v pozitiven proces, ki naj prekine začaran krog spopadov med Izraelci in Palestinci in vzpostavi politične pogoje za pristen napredek v mirovnem procesu; podpira sklepe Sveta za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2014 in izjave visoke predstavnice;

5.      poudarja, da bo priznanje države Palestine s strani držav članic prispevalo k ponovnemu začetku mirovnih pogovorov med Izraelci in Palestinci na podlagi verodostojne in resne zaveze na obe straneh, ki bodo dali stvarne in oprijemljive rezultate v okviru določenega časovnega okvira;

6.      ponovno poudarja, da sta pravica države Izrael do obstoja znotraj varnih meja ter pravica Palestincev do samoodločbe in do lastne države nesporni; v tem duhu še nadalje podpira rešitev z dvema državama z mejami iz leta 1967, Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, z državo Izrael ter neodvisno, demokratično, stično in uspešno palestinsko državo, ki bi jo sestavljali območje Gaze, Vzhodni Jeruzalem in Zahodni breg, ki bi živeli druga ob drugi v miru in varnosti; poudarja, da rešitev s soobstojem dveh držav temelji na vzajemnem priznanju obeh držav ter priznanju obeh držav s strani širše mednarodne skupnosti; v zvezi s tem opozarja na pomen arabske mirovne pobude;

7.      obe strani poziva, naj se vzdržita ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničljivost in možnosti rešitve s soobstojem dveh držav, zlasti glede na gradnjo in širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ter glede na nenehne zasege palestinskih zemljišč in uničevanje palestinske lastnine, ki jih izvaja Izrael;

8.      meni, da bi morala Evropska unija prevzeti odgovornost in postati resničen politični dejavnik in posrednik v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, tudi prek celostne evropske strategije in načrta za rešitev izraelsko-palestinskega spora, ki bi ju lahko predstavila na mednarodni mirovni konferenci, na kateri bi sodelovali obe strani in vsi ključni regionalni in mednarodni dejavniki;

9.      poziva EU, naj še naprej zagotavlja podporo in pomoč palestinski državi pri izgradnji institucionalnih zmogljivosti; v zvezi s tem ponovno poudarja, kako pomembno je, da se nemudoma utrdi oblast palestinske vlade narodne enotnosti in njene uprave na območju Gaze, preneha izraelska blokada tega območja, hkrati pa upošteva upravičena zaskrbljenost Izraela glede varnosti; je prepričan, da lahko k tem prizadevanjem znatno prispeva ponovna uvedba misij pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EUBAM Rafah) in Koordinacijskega urada Evropske unije za podporo palestinski policiji (EUPOL COPPS), morebitna širitev področja njunega delovanja in podaljšanje mandata;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske oblasti, ministrskemu predsedniku palestinske vlade narodne enotnosti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

(1)

UL C 56E, 26.2.2013, str. 104.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0454.

Pravno obvestilo