Eljárás : 2015/2512(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0006/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0006/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 122kWORD 60k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.686v01-00
 
B8-0006/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a két olasz tengerészgyalogos ügyéről (2015/2512(RSP))  
B8‑0006/2015

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

–       tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–       tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményre és annak kiegészítő jegyzőkönyveire,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az ENSZ Tengerjogi Egyezményére,

–       tekintettel a Bizottság és az alelnök/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a két olasz tengerészgyalogos ügyéről szóló valamennyi nyilatkozatára,

–       tekintettel a tengeri kalózkodásról szóló 2012. május 10-i állásfoglalására(1),

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel 2012. február 15-én India partjainál olyan esemény történt, amelyben két helyi halász életét vesztette, és mivel az eseményért az olasz haditengerészet két tisztjét, Massimiliano Latorrét és Salvatore Gironét tartják felelősnek, ezért mindkettejüket letartóztatták; mivel a két tiszt az olasz Enrica Lexie tartályhajón tartózkodott kalóztámadások elleni műveleteket végrehajtva;

B.     mivel az esemény nemzetközi ügyet robbantott ki, melyben teljes bizonytalanság övezi a két olasz sorsát, hiszen mintegy három évvel az eseményeket követően a lövöldözéssel kapcsolatban még mindig nem történt hivatalos vádemelés;

C.     mivel 2014. szeptember 12-én India engedélyezte Massimiliano Latorrének, hogy orvosi kezelés céljából négy hónapra Olaszországba utazzon, miután agyvérzést szenvedett fogva tartása során; mivel 2015. január 6-án Massimiliano Latorrén állapota javulása érdekében szívműtétet hajtottak végre, és mivel még mindig orvosi ellátásra szorul; mivel Salvatore Girone jelenleg még mindig Indiában tartózkodik;

D.     mivel 2014. december 16-án az újdelhi legfelsőbb bíróság elutasította a két tengerészgyalogos arra irányuló kérelmét, hogy enyhítsék a feltételes szabadlábra bocsátásukra vonatkozó feltételeket; mivel Massimiliano Latorre orvosi kezelése céljából olaszországi tartózkodása meghosszabbításáért folyamodott, míg Salvatore Girone kérése arra irányult, hogy a karácsonyi időszakot családjával tölthesse;

E.     mivel az eljárás során tapasztalt hihetetlen késedelmek, valamint a két olasz tiszt elleni vád hiánya miatt úgy véli, hogy mindez kimeríti az emberi jogok megsértését;

F.     mivel az olasz kormány határozottan bírálta az indiai hatóságok eljárását, és mivel az olasz külügyminiszter, Paolo Gentiloni 2014. december 17-én bejelentette, hogy az Indiában állomásozó olasz nagykövetet konzultációra azonnal visszahívja;

G.     mivel 2014. október 15-én a Bizottság akkori alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton elítélte az indiai hatóságok eljárását, és arra ösztönözte az indiai kormányt, hogy az ENSZ Tengerjogi Egyezményének és a nemzetközi jognak megfelelő gyors és kielégítő megoldást találjon;

H.     mivel 2014. december 16-án Federica Mogherini alelnök/közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő hangsúlyozta, hogy az ügynek hatása lehet az Unió és India közötti kapcsolatokra;

I.      mivel a Parlament 2012. május 10-én állásfoglalást fogadott el a tengeri kalózkodásról, amelynek 30. bekezdése kimondja: „a nyílt tengeren a nemzetközi jog szerint minden esetben, a kalózkodás elleni harc során hozott intézkedéseket beleértve, a lobogó szerinti állam nemzeti joghatósága érvényesül az érintett hajók tekintetében, valamint a fedélzeten alkalmazott katonai személyzet vonatkozásában”, továbbá megállapítja, hogy „a lobogó szerinti állam hatóságain kívül más a hajót még vizsgálati intézkedésként sem foghatja el vagy tarthatja vissza”;

J.      mivel a két tengerészgyalogos európai állampolgár, és mivel 2012. február 15-én kalóztevékenységek elleni feladataikat teljesítették;

K.     mivel az Unió központi szerepet játszik az emberi jogok európai és nemzetközi téren történő tiszteletben tartásában;

1.      sajnálatát fejezi ki, hogy az indiai hatóságok késedelmesen kezelik a két olasz tengerészgyalogos ügyét, és úgy véli, hogy a két katona elleni vád hiánya, valamint az eljárás során tapasztalt hihetetlen késedelmek kimerítik az emberi jogok megsértését;

2.      súlyos aggodalmát fejezi ki az olasz tengerészgyalogosok körül kialakult jogi bizonytalanság miatt, akik három év után még mindig sorsukra várnak;

3.      támogatja az olasz kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megoldást találjon az ügyben, de úgy véli, hogy az Unió is köteles közbelépni polgárai jogainak védelme érdekében;

4.      határozottan kéri a két tengerészgyalogos végleges visszatérését Olaszországba, és a lobogó szerinti állam nemzeti joghatóságának a nemzetközi joggal összhangban történő érvényesülését, amint azt már korábban is szorgalmazta 2012. május 10-i állásfoglalásában;

5.      sürgeti Federica Mogherini alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a két olasz tengerészgyalogos védelmére, és sürgősen törekedjen az ügy kielégítő megoldására;

6.      felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a tengerészgyalogosok ügyét az Indiával fenntartott kétoldalú kapcsolataikban rendkívüli súllyal kezeljék, valamint szükség esetén a megoldás elősegítése érdekében fontolják meg korlátozó intézkedések lehetőségét;

7.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, valamint India kormányának és parlamentjének.

(1)

HL C 261E, 2013. 9.10., 34. o.

Jogi nyilatkozat