Procedură : 2015/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0006/2015

Texte depuse :

B8-0006/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.686v01-00
 
B8-0006/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))  
B8‑0006/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la aceasta,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării,

–       având în vedere toate declarațiile făcute atât de Comisie, cât și de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone,

–       având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la pirateria maritimă(1),

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 15 februarie 2012, a avut loc un incident în apele din largul coastelor Indiei, în care au fost uciși doi pescari locali, și întrucât doi ofițeri ai marinei italiene, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone, au fost considerați responsabili și ulterior arestați; întrucât cei doi ofițeri se aflau la bordul petrolierului italian Enrica Lexie în cadrul unor operații de combatere a pirateriei;

B.     întrucât s-a declanșat un incident internațional, caracterizat de o incertitudine absolută în ceea ce privește soarta celor doi italieni, având în vedere că, aproape trei ani mai târziu, nu a fost formulată nicio acuzație oficială legată de focurile de armă;

C.     întrucât, la 12 septembrie 2014, statul indian i-a permis dlui Lattore să se întoarcă în Italia pentru patru luni de tratament medical după ce a suferit un atac cardiac în timpul detenției; întrucât, la 6 ianuarie 2015, dl Lattore a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă pentru tratarea bolii, dar mai are încă nevoie de asistență medicală; întrucât dl Girone se află în prezent tot în India;

D.     întrucât, la 16 decembrie 2014, Curtea Supremă din New Delhi a refuzat cererile celor doi marinari de relaxare a condițiilor pentru acordarea libertății provizorii; întrucât dl Latorre a cerut prelungirea șederii sale în Italia pentru tratament medical , iar dl Girone a cerut să i se permită să petreacă perioada Crăciunului împreună cu familia sa;

E.     întrucât întârzierile incredibile în derularea procesului și lipsa oricăror acuzații împotriva celor doi ofițeri militari italieni reprezintă încălcări ale drepturilor omului;

F.     întrucât guvernul italian a criticat în termeni duri comportamentul autorităților indiene și întrucât, la 17 decembrie 2014, ministrul de externe al Italiei, Paolo Gentiloni, a anunțat rechemarea de urgență a ambasadorului Italiei în India pentru consultări;

G.     întrucât, la 15 octombrie 2014, Catherine Ashton, la acea dată Vicepreședinte al Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), a condamnat comportamentul autorităților indiene, încurajând guvernul indian să găsească o soluție rapidă și satisfăcătoare în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mări și cu dreptul internațional;

H.     întrucât, la 16 decembrie 2014, VP/ÎR Federica Mogherini a subliniat că acest caz ar putea avea consecințe la nivelul relațiilor dintre UE și India;

I.      întrucât, la 10 mai 2012, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la pirateria maritimă, în care la punctul 30 se precizează că „în marea liberă, conform dreptului internațional, atât navei în cauză, cât și personalului militar angajat la bord li se aplică, în toate cazurile, inclusiv în ceea ce privește măsurile luate în cadrul luptei împotriva pirateriei, jurisdicția națională a statului de pavilion”;

J.      întrucât cei doi marò sunt cetățeni ai UE și întrucât la 15 februarie 2012 ei își îndeplineau sarcinile de combatere a pirateriei care le reveneau;

K.     întrucât Uniunea joacă un rol central în domeniul drepturilor omului atât în Europa, cât și la nivel internațional,

1.      regretă comportamentul autorităților în cursul gestionării cazului celor doi marò și consideră că lipsa oricărei acuzații împotriva celor doi soldați și întârzierile incredibile în cadrul procesului reprezintă încălcări ale drepturilor omului;

2.      se arată profund preocupat de insecuritatea juridică care planează asupra cauzei celor doi „marò” italieni care, după trei ani, tot nu știu care le va fi soarta;

3.      sprijină eforturile guvernului italian de a găsi o soluție la acest caz, dar consideră că și Uniunea are datoria de a interveni pentru a proteja drepturile cetățenilor săi;

4.      solicită în termeni fermi reîntoarcerea definitivă a celor doi marò în Italia și aplicarea jurisdicției naționale a statului de pavilion în conformitate cu dreptul internațional, după cum s-a solicitat în rezoluția sa din 10 mai 2012;

5.      o îndeamnă pe VP/ÎR, Federica Mogherini, să ia toate măsurile care se impun pentru a-i proteja pe cei doi maró și a căuta o soluționare satisfăcătoare a cazului în regim de urgență;

6.      solicită Consiliului și Comisiei să acordeze cea mai mare importanță cazului celor doi maró în cadrul relațiilor lor bilaterale cu India și, dacă este necesar, să aibă în vedere măsuri restrictive pentru a facilita găsirea unei soluții;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre ale UE și guvernului și parlamentului Indiei.

(1)

JO C 261 E, 10.9.2013, p. 34.

Notă juridică