Procedură : 2015/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0009/2015

Texte depuse :

B8-0009/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0013

Propunere de rezoluție
PDF 134kWORD 58k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.689v01-00
 
B8-0009/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))


Karima Delli, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))  
B8‑0009/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, în special articolele 9, 10 și 11,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolele 9, 10 și 14,

–       având în vedere Convenția ONU asupra Dreptului Mării (UNCLOS),

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU Ban Ki-moon din 6 ianuarie 2015 care invita Italia și India să încerce să ajungă la o soluție rezonabilă și acceptabilă pentru ambele părți,

–       având în vedere declarația din 14 ianuarie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la cazul celor doi marò,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât în noaptea de 15 februarie 2012 nava comercială italiană „Enrica Lexie”, mergând de la Singapore la Djibouti, s-a întâlnit cu traulerul de pescuit „St Anthony” în largul coastei statului Kerala, India;

B.     întrucât la bordul navei Enrica Lexie se aflau șase pușcași marini cu rolul de a proteja nava de potențialele atacuri ale piraților; întrucât, de teama unui atac al piraților, s-au tras focuri în direcția navei de pescuit care se apropia, în urma cărora doi pescari indieni, Valentine alias Jelastine și Ajesh Pinky au fost uciși în mod tragic;

C.     întrucât la 19 februarie 2012 poliția indiană i-a arestat pe cei doi marinari, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone, identificați ca fiind cei responsabili pentru deschiderea focului împotriva vasului de pescuit;

D.     întrucât aceste evenimente au generat tensiuni diplomatice, dată fiind insecuritatea juridică care planează asupra cazului celor doi marinari italieni în ceea ce privește imunitatea, jurisdicția și legea aplicabilă; întrucât chiar și după trei ani autoritățile indiene nu au formulat încă nicio acuzație oficială;

E.     întrucât unul dintre marinari, Massimiliano Latorre, a părăsit India pentru a petrece patru luni în țara sa după ce a suferit o ischemie cerebrală și întrucât Curtea Supremă a Indiei a decis să respingă cererea de prelungire a șederii sale în Italia pentru tratament medical; întrucât la 5 ianuarie 2015 el a suferit o operație pe cord, o altă cerere de prelungire fiind în curs de examinare; întrucât Salvatore Girone este în prezent deținut la ambasada Italiei din India;

F.     întrucât Republica India se bazează pe statul de drept și respectarea drepturilor omului;

1.      își exprimă profunda îngrijorare față de ținerea în detenție fără acuzare a marinarilor italieni; subliniază faptul că marinarii trebuie eliberați sau să li se acorde dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil, care respectă drepturile omului și prezumția de nevinovăție și se bazează pe investigație credibilă, precum și faptul că ei au dreptul la asistență din partea unui avocat; solicită Guvernului Indiei să acorde deținuților acces la familiile lor și la asistență medicală fără nicio piedică;

2.      subliniază faptul că întârzierile prelungite și ținerea în detenție fără proces a marinarilor este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a drepturilor omului ale acestora;

3.      regretă modul în care a fost tratată chestiunea și susține eforturile tuturor părților implicate de a conlucra în vederea găsirii unei soluții rezonabile și acceptabile de ambele părți;

4.      îl încurajează pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să ia orice măsură necesară pentru a se asigura că acest caz se rezolvă într-un mod rapid și satisfăcător, cu respectarea drepturilor omului;

5.      reamintește Comisiei importanța situației drepturilor omului în negocierea acordului de liber schimb cu India și o încurajează să aducă în discuție acest caz în cadrul dialogului său cu India pe marginea drepturilor omului și, în consecință, să aibă în vedere și alte măsuri pentru a favoriza o soluționare pozitivă a cazului;

6.      reamintește că drepturile și securitatea cetățenilor Uniunii în țările terțe ar trebui ocrotite de reprezentanța diplomatică a UE, care ar trebui să se implice activ în apărarea drepturilor cetățenilor Uniunii deținuți și aflați în așteptarea unui proces într-o țară terță;

7.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, guvernului și parlamentului Italiei și guvernului și parlamentului Indiei.

Notă juridică