Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0010/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0010/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 110kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 16. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon kaikki sekä komission että varapuheenjohtajan / korkean edustajan antamat julkilausumat italialaisten merisotilaiden Massimiliano Latorren ja Salvatore Gironen tapauksesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että 15. helmikuuta 2012 oletetusti kansainvälisillä vesillä olevalla alueella kuoli kaksi paikallista kalastajaa ja pidätettiin kaksi Italian merivoimien sotilasta, Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone, jotka palvelivat italialaisella öljysäiliöaluksella Enrica Lexiellä;

B.     ottaa huomioon, että Intia salli 12. syyskuuta 2014 Latorren palata neljäksi kuukaudeksi Italiaan lääketieteellistä hoitoa varten hänen saatuaan aivohalvauksen vankeudessa; ottaa huomioon, että Latorre joutui 6. tammikuuta 2015 sydänleikkaukseen ja hän tarvitsee edelleen lääketieteellistä hoitoa; ottaa huomioon, että Girone on edelleen Intiassa;

C.     toteaa, että Italian ulkoministeri Paolo Gentiloni on ilmoittanut Italian Intian-suurlähettilään kutsumisesta kotimaahan kuulemista varten;

D.     toteaa, että nämä kaksi merisotilasta olivat Intian valtamerellä suorittamassa merirosvouksen vastaista operaatiota alueella, jolla katsottiin olevan korkea riski merirosvouksen vuoksi;

E.     panee merkille näiden Italian merivoimien sotilaiden luotettavuuden ottaen huomioon, että he pidätysaikanaan palasivat vapaaehtoisesti Intiaan saatuaan ensin luvan matkustaa Italiaan ja näin ollen asettuivat uudestaan Intian viranomaisten määräysvaltaan;

F.     katsoo, että on ymmärrettävä, että merirosvous luo kaikille sotalaivojen miehistöille ja suojelusta vastaavalle henkilöstölle suurta stressiä ja valtavia paineita;

1.      toistaa olevansa syvästi huolestunut näistä kahdesta Italian merivoimien sotilaasta, jotka ovat EU:n kansalaisia ja jotka ovat olleet pidätettyinä Intiassa helmikuusta 2012 alkaen;

2.      kehottaa kumpaakin valtiota, ottaen huomioon että italialaisen öljysäiliöaluksen sijainti tekee tuomioistuinlaitoksen suvereenisuuskysymyksestä kiistanalaisen, suostumaan siihen, että tapaus viedään ensimmäisen Haagin rauhankonferenssin aikana perustettuun pysyvään välitystuomioistuimeen, ja kehottaa näin ollen, että toimivaltainen tuomioistuin antaa ratkaisunsa tästä tapauksesta mahdollisimman kiireellisesti;

3.      painottaa, että tapaus olisi ratkaistava noudattaen varauksetta kansainvälistä oikeutta ja siis myös YK:n merioikeusyleissopimusta;

4.      on erittäin huolestunut oikeudellisesta epävarmuudesta näiden italialaisten merisotilaiden tapauksessa, sillä kolmen vuoden jälkeen he odottavat vielä tietoa kohtalostaan;

5.      pitää valitettavana Intian viranomaisten viivyttelyä kahden italialaisen merisotilaan tapauksen käsittelyssä;

6.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian ja Italian viranomaisille.

 

Oikeudellinen huomautus