Procedūra : 2015/2512(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0015/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0015/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 62k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par divu Itālijas jūrnieku lietu (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un jo īpaši tā 14. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās papildprotokolus,

–       ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā ANO Jūras tiesību konvenciju,

–       ņemot vērā priekšsēdētāja J. M. Barroso 2014. gada 29. janvārī izteiktās piezīmes pēc tikšanās ar Itālijas premjerministru Enrico Letta un Itālijas valdības vizītes Komisijā,

–       ņemot vērā visus Komisijas un tās priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par Itālijas jūrnieku Massimiliano Latorre un Salvatore Girone lietu,

–       ņemot vērā ANO pārstāvja Stéphane Dujarric 2015. gada 6. janvāra paziņojumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2012. gada 15. februārī netālu no Keralas piekrastes Dienvidindijā notika negadījums, kurā tika nogalināti divi vietējie zvejnieki, un Keralas policija arestēja divus Itālijas jūras spēku virsniekus — Massimiliano Latorre un Salvatore Girone;

B.     tā kā abi Itālijas kareivji atradās uz Itālijas naftas tankkuģa Enrica Lexie dienestā un pildot savus pienākumus kā daļu no pirātisma apkarošanas misijas saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1970 (2011) un 1973 (2011);

C.     tā kā tas izraisīja starptautisku incidentu, ko raksturo absolūta neskaidrība par abu Itālijas pilsoņu nākotni, ņemot vērā to, ka gandrīz trīs gadus vēlāk nav izteiktas oficiālas apsūdzības saistībā ar apšaudi;

D.     tā kā 2014. gada 12. septembrī Indija atļāva M. Latorre atgriezties Itālijā, lai četrus mēnešus saņemtu medicīnisko aprūpi pēc tam, kad viņš cieta trieku, atrodoties apcietinājumā; tā kā 2015. gada 6. janvārī M. Latorre tika veikta sirds operācija, lai uzlabotu viņa veselības stāvokli, taču tā kā viņam joprojām ir nepieciešama medicīniskā aprūpe; tā kā S. Girone joprojām atrodas Indijā;

E.     tā kā 2014. gada 16. decembrī Ņūdeli Augstākā tiesa noraidīja abu jūrnieku lūgumus mīkstināt viņu pagaidu brīvībai piemērotos nosacījumus; tā kā M. Latorre lūdza pagarināt viņa uzturēšanās laiku Itālijā veselības aprūpes nolūkā un S. Girone lūdza atļauju pavadīt Ziemassvētku laiku ar savu ģimeni;

F.     tā kā neiedomājamā kavēšanās ar lietas izskatīšanu un jebkādas apsūdzības trūkums pret abiem Itālijas bruņoto spēku virsniekiem ir cilvēktiesību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums;

G.     tā kā šis jautājums arī ietekmē vispasaules cīņu pret pirātismu un ES par šo cīņu stingri iestājas;

H.     tā kā 2014. gada 15. oktobrī toreizējā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Catherine Ashton nosodīja Indijas iestāžu rīcību, mudinot Indijas valdību rast ātru un apmierinošu risinājumu saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju un starptautiskajām tiesībām;

I.      tā kā 2014. gada 16. decembrī PV/AP Federica Mogherini uzsvēra, ka šī lieta varētu ietekmēt ES un Indijas attiecības;

J.      tā kā 2012. gada 10. maijā Parlaments pieņēma rezolūciju par jūras pirātismu, kurā paziņots, ka „saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem visos gadījumos, arī tajos, kad starptautiskajos ūdeņos tiek veiktas darbības pirātisma apkarošanai, kuģiem un uz tiem izvietotajam militārajam personālam piemēro attiecīgā kuģa karoga valsts jurisdikciju”, un norādīts, ka „kuģa arestu vai aizturēšanu nedrīkst pieprasīt nekādas citas iestādes, kā vien šīs kuģa karoga valsts iestādes, arī tad, ja tas tiek darīts izmeklēšanas nolūkos”;

K.     tā kā Itālijas valdība ir asi kritizējusi Indijas iestāžu rīcību un šo iestāžu nesadarbošanos un tā kā 2014. gada 17. decembrī Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni paziņoja, ka steidzami atsauc Itālijas vēstnieku Indijā, lai apspriestos;

L.     tā kā Līgums par Eiropas Savienības darbību tieši piešķir ES pilsonību ikvienam ES iedzīvotājam un tā kā ES ir tieši ieinteresēta starptautiskos strīdos atbalstīt savus pilsoņus, piemēram, šajā strīdā, kurā ir iesaistīti divi Itālijas un ES pilsoņi Massimiliano Latorre un Salvatore Girone;

M.    tā kā ES ir centrālā loma cilvēktiesību ievērošanā gan Eiropā, gan starptautiskā līmenī,

1.      pauž nožēlu par Indijas iestāžu rīcību Itālijas jūrnieku lietas izskatīšanā un uzskata, ka jebkādas apsūdzības trūkums pret abiem kareivjiem un neiedomājamā lietas novilcināšana ir cilvēktiesību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums saskaņā ar Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuru Indija ir parakstījusi;

2.      pauž dziļas bažas par juridisko nenoteiktību, kas vērojama Itālijas jūrnieku lietā; uzskata, ka ir nepieņemami, ka kareivji joprojām ir neziņā par savu turpmāko likteni;

3.      dziļi nožēlo Augstākās tiesas lēmumu noraidīt M. Latorre un S. Gironi lūgumus mīkstināt viņu pagaidu brīvībai piemērotos nosacījumus; norāda uz M. Latorre veselības stāvokli un to, ka viņam ir jāsaņem medicīniskā palīdzība valstī, kurā viņu operēja;

4.      atbalsta Itālijas valdības centienus panākt lietas atrisinājumu, taču uzskata, ka arī ES ir pienākums iesaistīties, lai aizsargātu savu pilsoņu tiesības;

5.      ņem vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon raizes par pašreizējo strīdu ar Indiju un tā ietekmi uz kopīgajiem centieniem nodrošināt mieru un starptautisko drošību; aicina ANO darīt visu, kas ir tās spēkos, lai veicinātu situācijas atrisinājumu;

6.      aicina Indijas iestādes atļaut abiem jūrniekiem pēc iespējas drīzāk galīgi atgriezties Itālijā, piemērojot noteikumu par karoga valsts jurisdikciju saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, kā tas iepriekš aicināts 2012. gada 10. maija rezolūcijā;

7.      mudina PV/AP veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu diplomātiskā incidenta atrisinājumu, un pirmām kārtām aizsargāt abus Itālijas jūrniekus;

8.      aicina Komisiju un Padomi ņemt vērā abu jūrnieku lietu, veicot sarunas ar Indiju par tirdzniecības nolīgumiem, un izvērtēt iespēju uz laiku apturēt patlaban notiekošās sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu un īstenot turpmākus pasākumus, tostarp tirdzniecības sankciju piemērošanu;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Itālijas valdībai un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram un Indijas valdībai un parlamentam.

 

Juridisks paziņojums