Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0019/2015

Pateikti tekstai :

B8-0019/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 169kWORD 106k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.442v01-00
 
B8-0019/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP))


Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP))  
B8‑0019/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Egipte(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio mėn. ir 2014 m. vasario mėn. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

–       atsižvelgdamas į nesenus Europos išorės veiksmų tarnybos pareiškimus dėl Egipto, įskaitant 2014 m. gruodžio 3 d. pareiškimą dėl teismo sprendimų,

–       atsižvelgdamas į ES ir Egipto asociacijos susitarimą ir ES ir Egipto Europos kaimynystės politikos veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl saviraiškos laisvės ir žmogaus teisių gynėjų ir į ES Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 5 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos bendrąją periodišką Egipto patikrą,

–       atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, ypač į jos 65 (minties ir saviraiškos laisvė), 70 (spaudos laisvė), 73 (susirinkimų laisvė), 75 (susirinkimų laisvė) ir 93 (tarptautinės žmogaus teisių teisės privalomas pobūdis) straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus reguliavimo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. Egipto įstatymą Nr. 136 (prezidento dekretas), pagal kurį visi „visuomeniniai ir svarbūs objektai“ dvejiems metams perleidžiami karinei jurisdikcijai,

–       atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Egiptas ratifikavo 1982 m.,

–       atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ 2014 m. rugpjūčio 12 d. ataskaitą „Viskas pagal planą. Rab’a žudynės ir masiniai protestuotojų žudymai Egipte“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi žodžio laisvė, asociacijų laisvė ir susirinkimų laisvės yra būtini demokratinės ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi šių pagrindinių laisvių pamynimas H. Mubarako režimo metu buvo lemiamas veiksnys, dėl kurio 2011 m. liaudis nuvertė minėtąjį režimą; kadangi pagrindinės laisvės nenuginčijamai yra įtvirtintos 2014 m. priimtoje Egipto Konstitucijoje;

B.     kadangi po 2013 m. birželio mėn. įvykusio karinio perversmo Egipto valdžios institucijos ėmėsi iki šiol per visą šalies šiuolaikinę istoriją neregėto masto represijų; kadangi vadovaujant prezidentui Abdeliui Fattahui al-Sisiui žmogaus teisių padėtis Egipte nuolat blogėja;

C.     kadangi pranešama, kad nuo 2013 m. liepos mėn. įvykdyto karinio perversmo buvo suimta 41 000 žmonių; kadangi daugelis jų buvo suimta tik todėl, kad dalyvavo taikiuose protestuose arba paprasčiausiai išreiškė skirtingą nuomonę;

D.     kadangi tūkstančiai numanomų Musulmonų brolijos narių ir rėmėjų, įskaitant visą jos vadovybę ir nušalintąjį prezidentą M. Morsi, buvo suimti, o šimtai buvo apkaltinti ir nuteisti mirties bausme, be kita ko, po masinių teismų, arba nuteisti ilgiems metams kalėti po teismų procesų, kurie akivaizdžiai neatitinka pagrindinių nešališko teismo standartų; kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. Egipto baudžiamasis teismas paskelbė negalutinius mirties nuosprendžius 188 kaltinamiesiems dėl tariamo jų dalyvavimo 2013 m. rugpjūčio mėn. išpuolyje prieš policijos nuovadą;

E.     kadangi 2014 m. spalio mėn. paskelbtu prezidento dekretu buvo sudarytas pagrindas šimtus civilių perduoti karo teismams, be kita ko, taikant grįžtamąją galią; kadangi karo teismai yra pavaldūs Gynybos ministerijai ir vienodai elgiasi ir su vaikais, ir su suaugusiais;

F.     kadangi nustatyta, kad nuo 2013 m. liepos mėn. saugumo pajėgoms neteisėtai naudojant besaikę jėgą buvo nužudyta 1 400 protestuotojų, taip pat ir 2015 m. sausio 2 d., kai saugumo pajėgos, žiauriai vaikydamos Musulmonų brolijos rėmėjų protestą Kairo Matarijos rajone, nušovė du žmones; kadangi sistemingas ir plačiai paplitęs Egipto saugumo pajėgų įvykdytas mažiausiai 1 150 M. Morsi remiančių demonstrantų nužudymas 2013 m. liepos‒rugpjūčio mėn., pasak nevyriausybinės organizacijos „Human Rights Watch“, labiausiai tikėtina yra nusikaltimas žmoniškumui; kadangi ši organizacija yra pareiškusi, kad Rab’a aikštės žudynės yra vienos iš didžiausių pasaulyje naujausių laikų istorijoje per vieną dieną įvykdytos demonstrantų žudynės; kadangi už šias žudynes atsakingi saugumo pareigūnai iki šiol niekaip nenubausti, tuo tarpu už kitus smurtinius veiksmus prieš protestuotojus atsakomybėn patraukta labai nedaug policininkų ir kariškių; kadangi plačiai manoma, kad 2013 m. gruodžio mėn. įsteigtas faktų nustatymo komitetas nesugebėjo atlikti išsamaus, patikimo ir nešališko šių įvykių tyrimo; kadangi Egipto valdžios institucijos pasmerkė protestuotojų smurtą prieš saugumo pareigūnus, be kita ko, vykdytą naudojant šaunamuosius ginklus; kadangi, oficialios Teismo medicinos tarnybos duomenimis, Rab’a aikštėje vaikant protestuotojus buvo nužudyti aštuoni policijos pareigūnai;

G.     kadangi nušalintasis prezidentas H. Mubarak, anksčiau už negebėjimą apsaugoti protestuotojus per 2011 m. sukilimą nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 2014 m. lapkričio 29 d. Egipto teismo buvo išteisintas kartu su savo dviem sūnumis, buvusiu vidaus reikalų ministru Habibu al-Adly ir keliais saugumo pareigūnais;

H.     kadangi saugumo padėtis Egipte toliau blogėjo Egipto saugumo pajėgoms intensyvinant savo griežtus veiksmus prieš kovotojus Sinajaus pusiasalyje, ypač po 2014 m. spalio 24 d. įvykdyto išpuolio prieš Karm al-Kavadžio kontrolės postą, per kurį žuvo 28 Egipto kariai; kadangi visoje šalyje nuolat užpuldinėjami policijos pareigūnai ir kariškiai, pavyzdžiui, 2015 m. sausio 5 d. Šiaurės Sinajuje buvo surengtas policijos pastato sprogdinimas, o sausio 4 d. vakariniame Kairo priemiestyje ir sausio 6 d. Minjoje nuo šūvių žuvo ir buvo sužeisti keli policininkai; kadangi valdžia įsakė iškeldinti tūkstančius Rafos gyventojų, palei Gazos sektoriaus sieną sukūrė 500 metrų buferinę zoną ir kai kuriose Sinajaus dalyse paskelbė trijų mėnesių nepaprastąją padėtį; kadangi šiaurinėje Sinajaus dalyje veikianti kovotojų grupuotė „Ansar Bayt al-Maqdis“ prisiekė ištikimybę Islamo valstybei; kadangi Rafos sienos su Gazos sektoriumi kirtimo punktas vis dar dažniausiai būna uždarytas, 2014 m. gruodžio mėn. jis buvo atidarytas tik tris dienas ir dėl šios priežasties dviejų anklavo kaimynų blokada yra dar baisesnė;

I.      kadangi naujasis 2013 m. lapkričio 24 d. dekretu priimtas susirinkimų įstatymas sudarė teisinį pagrindą taikyti griežtus teisės į taikius susirinkimus ir žodžio laisvės apribojimus, būtent Vidaus reikalų ministerijai buvo suteikti platūs įgaliojimai savo nuožiūra uždrausti ir išvaikyti protestus ir suimti demonstrantus; kadangi šimtai žymių intelektualų, žurnalistų ir politinių partijų atstovų paragino valdžios institucijas nedelsiant atšaukti šį represinio pobūdžio įstatymą;

J.      kadangi Egipto pilietinės visuomenės organizacijos ne kartą pareiškė, kad yra itin susirūpinusios dėl naujausio NVO įstatymo projekto, pagal kurį būtų įtvirtinta pilietinėms grupėms taikoma visapusiška ir nepagrįsta kontrolė, jos taptų pavaldžios saugumo ir administraciniams organams ir būtų leidžiama labai griežtai teisti žmogaus teisių gynėjus; kadangi pilietinės visuomenės organizacijoms pagal įstatymą Nr. 84, pagal kurį smarkiai apribojama NVO nepriklausomybė ir veikla, buvo suteiktas ne kartą pratęstas terminas, per kurį jos turėjo registruotis, kitaip joms bus pateikti baudžiamieji kaltinimai; kadangi 2014 m. rugsėjo 21 d. prezidento dekrete, kuriuo iš dalies keičiamas baudžiamasis kodeksas, numatomos griežtos bausmės, įskaitant kalinimą iki gyvos galvos, toms NVO, kurios gauna finansavimą iš užsienio miglotai apribrėžtais „kenkimo nacionaliniams interesams“ tikslais; kadangi žymiausios Egipto žmogaus teisių NVO yra pareiškusios, kad dabartinė represinė aplinka yra iki šiol, net H. Mubarako režimo metu, nematyto pobūdžio; kadangi vyriausybės remiamos žiniasklaidos priemonės pradėjo precedento neturinčią šmeižto kampaniją prieš nepriklausomas Egipto žmogaus teisių NVO;

K.     kadangi remiantis susirinkimų įstatymu daug žmogaus teisės gynėjų, opozicijos narių ir jaunimo aktyvistų savavališkai areštuojama, kaltinama ir teisiama ryšium su jų taikia veikla; kadangi žymūs aktyvistai, kaip kad tinklaraštininkas Ahmed Douma, balandžio 6 d. lyderiai Mohamed Adel ir Ahmed Maher, taip pat žmogaus teisių srities teisininkas Mahinoor El-Masry, nuteisti trejus metus kalėti, kaip teigiama, už naujojo įstatymo pažeidimus; kadangi tinklaraštininkas Alaa Abd El Fattah ir 24 kiti kaltinamieji nuteisti 15 metų kalėjimo už protestavimą negavus leidimo; kadangi 2014 m. spalio 20 d. 23 asmenys, įskaitant žmogaus teisių gynėjas Yarą Sallam ir Sanaą Ahmed Seif, nuteisti trejus metus kalėti už kovos su protestais įstatymo pažeidimą; kadangi už dalyvavimą taikiuose protestuose, vykusiuose universitetų miesteliuose, areštuoti ir sunkiai nubausti universiteto studentai, kai kuriuos jų universiteto patalpose policija nušovė; kadangi visais šiais atvejais teismo procesai plačiai apibūdinti kaip politiškai motyvuoti ir turintys daug esminių procedūrinių trūkumų;

L.     kadangi, kaip praneša Egipto moterų teisių nevyriausybinės organizacijos, nepaisant to, kad priimtas naujas įstatymas dėl seksualinio priekabiavimo, kurį dar tik bus pradedama taikyti, padėtis smurto prieš moteris srityje blogėja; kadangi Egipto aktyvistės yra itin pažeidžiamoje padėtyje ir dažnai patiria smurtą, seksualinę prievartą ir kitokių formų žeminantį elgesį dėl jų taikios veiklos;

M.    kadangi 2014 m. birželio 23 d. „Al Jazzera“ žurnalistai Mohamed Fadel Fahmy, Peter Greste ir Baher Mohamed nuteisti nuo 7 iki 10 metų kalėti ir apkaltinti melagingų naujienų skleidimu bei bendradarbiavimu su Musulmonų brolija; kadangi kiti trys žurnalistai: Sue Turton, Dominic Kane ir Rena Netjes, in absentia nuteisti 10 metų kalėti; kadangi 2015 m. sausio 1 d. Egipto kasacinis teismas nurodė šią bylą spręsti iš naujo; kadangi buvusioji Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausioji komisarė Navi Pillayangi pasmerkė šiuos teismo procesus, nes „juose apstu procesinių pažeidimų ir žmogaus teisių tarptautinės teisės pažeidimų“; kadangi mažiausiai 14 kitų žurnalistų šiuo metu yra kalėjime ir todėl, kaip teigia Žurnalistų apsaugos komitetas, ši šalis yra viena iš pasaulyje labiausiai žiniasklaidą engiančių šalių; kadangi nuo 2013 m. vasaros stipriai išaugo savicenzūra;

N.     kadangi 2014 m. gruodžio 22 d. televizijos „Al Jazzera“ Egipto kanalas nutraukė savo transliavimą iš Kataro iki tol, kol „sąlygos bus palankios“, kad būtų galima tęsti darbą Egipte; kadangi septynių Musulmonų brolijos lyderių 2014 m. rugsėjo mėn. paprašyta išvykti iš Kataro; kadangi abu sprendimai esą susiję su atšilusiais Dohos ir Kairo santykiais;

O.     kadangi 2014 m. gruodžio 23 d. Kaire įsikūrusi teisminė įstaiga žymų Egipto satyriką Bassemą Youssefą nubaudė 50 mln. EGP (5,9 mln. EUR) bauda, kai buvo sprendžiamas jo ginčas su televizijos kanalu, kuris šio satyriko pasirodymą nutraukė po to, kai pastarasis pasijuokė iš Egipto karinės vadovybės; kadangi užgniaužta jo laida, kuri Arabų pasaulyje buvo pati populiariausia laida, kalbant apie žiūrovų skaičių; kadangi daugelis privačios žiniasklaidos priemonių yra artimai susijusios su Mubarako režimu ir dabartiniu režimu;

P.     kadangi 2014 m. gruodžio 7 d. 26 vyrai buvo suimti už „ištvirkavimo praktikavimą“ vienoje iš Kairo viešųjų pirčių; kadangi šį areštą transliavo televizija ir jis pristatytas kaip kampanijos, kuria siekiama bausti už iškrypusį seksualinį elgesį, dalis; kadangi 2015 m. sausio 12 d. visi kaltinamieji buvo išteisinti; kadangi jų savavališkas žeminantis areštas atliktas remiantis intensyvėjančiu spaudimu šios šalies LGBT bendrijai; kadangi gruodžio mėn. atliktas areštas nuo Mubarako laikų yra pats didžiausias, kaip manoma, homoseksualių vyrų, areštas; kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. aštuoni vyrai nuteisti kalėti trejus metus ir apkaltinti ištvirkavimu remiantis internete cirkuliuojančiu vaizdo įrašu, kuriame buvo rodoma, kaip pasirodė, „gėjų santuoka“; kadangi 2014 m. gruodžio mėn. šis nuosprendis sumažintas iki vienų metų kalėjimo; kadangi 2014 m. rugsėjo mėn. Kairo teismas šešiems vyrams skyrė dvejus metus sunkiųjų darbų bausmę po to, kai socialiniame tinkle „Facebook“ jų namai buvo paskelbti kaip gėjų susitikimo vieta; kadangi judėjimas „Egipto asmens teisių iniciatyva“ teigia, kad per praėjusius 18 mėnesių dėl kaltinimų ištvirkavimu suimta mažiausiai 150 asmenų;

Q.     kadangi Egipte moterų lyties organų žalojimas uždraustas ir sankcijos už šio įstatymo pažeidimą buvo stipriai sugriežtintos, tačiau ši praktika vis dar yra paplitusi; kadangi šalyje įvykęs pirmasis teismas dėl moterų lyties organų žalojimo 2014 m. lapkričio 20 d. pasibaigė 13 metų amžiaus mergaitės, kuri mirė po moterų lyties organų žalojimo procedūros, gydytojo ir tėvo išteisinimu; kadangi šį sprendimą prokuroro biuras apskundė;

R.     kadangi ES yra svarbiausia Egipto ekonominė partnerė ir jo pagrindinis užsienio investicijų šaltinis; kadangi, atsižvelgiant į ES Europos kaimynystės politiką, kuri buvo persvarstyta po Arabų pavasario, ypač laikantis principo „parama pagal pažangą“, ES bendradarbiavimo su Egiptu apimtis ir sritys turi priklausyti nuo šalies padarytos pažangos vykdant su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir lyčių lygybe susijusius įsipareigojimus; kadangi 2013 m. rugpjūčio 21 d. Užsienio reikalų taryba įpareigojo Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę persvarstyti ES pagalbą Egiptui; kadangi Taryba nusprendė, kad ES bendradarbiavimas su Egiptu bus iš naujo pritaikytas atsižvelgiant į pokyčius šalyje;

S.     kadangi rinkimus į parlamentą numatyta surengti 2015 m. kovo ir balandžio mėn.; kadangi ES rinkimų stebėjimo misijos siuntimo sąlygos apima sąlygą, kad politinėms partijoms ir individualiems kandidatams turi būti sudarytos galimybės naudotis jų teisėta teise dalyvauti rinkimuose, kad turi egzistuoti žodžio laisvė, kuri sudarytų sąlygas galimai esamos vyriausybės kritikai, taip pat turi egzistuoti laisvo judėjimo ir susirinkimų laisvė ir visos rinkimuose dalyvaujančios partijos ir kandidatai turi turėti pagrįstą prieigą prie žiniasklaidos;

T.     kadangi Užsienio reikalų tarybos 2013 m. rugpjūčio 21 d. išvadose teigiama, kad „Valstybės narės taip pat susitarė laikinai sustabdyti Egiptui suteiktų eksporto licencijų, išduotų įrangai, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, galiojimą ir iš naujo įvertinti įrangai, kuriai taikoma Bendroji pozicija 2008/944/BUSP, išduotas licencijas bei peržiūrėti savo paramą Egiptui saugumo srityje.“; kadangi šias išvadas 2014 m. vasario mėn. Užsienio reikalų taryba vėl pakartojo;

U.     kadangi 2014 m. lapkričio 27 d. Prancūzija paskelbė su Egiptu sudarytas sutartis dėl ginklų, įskaitant 1 mlrd. EUR vertės sutartį dėl keturių karo laivų tiekimo ir kovinių reaktyvinių lėktuvų atnaujinimo; kadangi 2014 m. JAV karinei pagalbai Egiptui skyrė 575 mln. JAV dolerių ir po karinio perversmo šias lėšas įšaldė; kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažadėjo plėtoti karinį ir technologinį bendradarbiavimą su Egiptu, ir pranešama, kad abi šalys rengiasi sudaryti 3 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį dėl pažangių raketų ir karo lėktuvų;

1.      išreiškia didelį susirūpinimą dėl Egipto valdžios institucijų Egipte nuo 2013 m. birželio mėn. karinio perversmo vykdomą nemažėjantį spaudimą teisinei valstybei, pagrindinėms laisvėms, politiniam pliuralizmui ir pilietinei visuomenei; apgailestauja dėl to, kad šalis vis tolsta nuo socialinio teisingumo, orumo, laisvės ir demokratijos siekių, kurie paskatino 2011 m. sausio 25 d. tautos revoliuciją;

2.      smerkia nuolatinį policijos ir karių smurtą, bauginimą, masinius areštus ir fiktyvius baudžiamuosius teismus, per kuriuos tiesiog už taikų naudojimąsi pagrindinėmis teisėmis teisiami šimtai asmenų: žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, intelektualų, studentų, profesinių sąjungų narių ir opozicijos aktyvistų, ragina Egipto valdžios institucijas griežtai laikytis su šiomis laisvėmis susijusių aiškių konstitucinių garantijų;

3.      dar kartą ragina Egipto valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus asmenis, sulaikytus vien tik už savo teisių į žodžio laisvę bei laisvės į taikius susirinkimus įgyvendinimą, įskaitant žmogaus teisių gynėjas Yarą Salam ir Sanaą Ahmed Seif; ragina nedelsiant paleisti žmogaus teisių aktyvistą Alaa Abd El Fattah ir žmogaus teisių srities teisininkę Mahinour El-Masry, taip pat panaikinti jų sunkias įkalinimo bausmes; ragina valdžios institucijas atšaukti nepagrįstą draudimą, taikomą balandžio 6 d. judėjimui, ir nuosprendžius šios organizacijos aktyvistams, įskaitant Ahmedą Maherą ir Mohamedą Adelį;

4.      tebėra labai susirūpinęs dėl blogėjančios saugumo padėties Egipte, įskaitant tai, kad daugėja teroristinių ir kitų smurto išpuolių, už kuriuos atsakomybę prisiima islamistinės grupuotės; yra itin susirūpinęs dėl padėties Sinajuje ir pranešimų apie augantį ekstremizmą, ypač jaunimo; išreiškia solidarumą su aukomis; remia visas Egipto valdžios institucijų pastangas kovoti su islamistų ekstremizmo didele grėsme tokiu būdu, kuris atitinka žmogaus teisių standartus; išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie šiurkščias priemones, kurių imamasi prieš vietos gyventojus, įskaitant tūkstančių Rafos gyventojų iškeldinimą; pabrėžia, kad tuomet, kai su terorizmu kovojama smurtu, tai tik padidina smurtą abiejose pusėse, ir ragina Egipto valdžios institucijas ekstremizmo šaknis išrauti į politinį procesą įtraukiant visas politines jėgas; ragina Egipto valdžios institucijas spręsti seniai daromų skriaudų Sinajuje gyvenantiems beduinams problemą, kylančią dėl politinės atskirties ir ekonominio skurdo; ragina nutraukti nepriklausomos nuomonės represiją Sinajuje;

5.      yra labai susirūpinęs, kad nuolat piktnaudžiaujama teisminėmis institucijomis kaip Egipto režimo priemone užgniaužti visų formų nepritarimą šalyje; ragina Egipto valdžios institucijas griežtai užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą ir veiksmingai pagal Konstituciją ir tarptautinius standartus užtikrinti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą;

6.      apgailestauja dėl precedento neturinčio civilinių bylų sprendimo kariniame teisme, kai šimtai civilių perduodami kariniams teismams, taip pat taikymo atgaline data būdu; ragina Egipto valdžios institucijas atšaukti 2014 m. spalio mėn. dekretą, kuriame suteikiamas pagrindas tokiai praktikai, ir, laikantis tarptautinių ir regioninių standartų, nebeteisti civilių karo teismuose;

7.      išreiškia didelį susirūpinimą dėl smarkiai pablogėjusios žiniasklaidos aplinkos; ragina nedelsiant ir be sąlygų paleisti „Al Jazzera“ žurnalistus, kuriuos pakartotinai teisti nurodyta 2015 m. sausio 1 d., taip pat paleisti visus žiniasklaidos specialistus ir tinklaraštininkus, kurie nuteisti tik už tai, kad vykdė teisėtą veiklą, įskaitant Mahmoudą Abdelą Nabi, Mahmoudą Abu Zeidą, Samhi Mustafą, Ahmedą Gamalą, Ahmedą Fouadą ir Abdelą Rahmaną Shaheeną;

8.      pažymi, jog absoliučiai smerkia tai, kad Musulmonų brolijos rėmėjams masiškai skiriami mirties nuosprendžiai, priimti įvykus šokiruojančiai neteisingiems bylos nagrinėjimams, įskaitant neseniai vykusį bylos nagrinėjimą 2014 m. gruodžio 2 d., kai 188 kaltinamieji nuteisti mirties bausme; ragina šiuos nuosprendžius atšaukti ir kaltinamiesiems užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą iš naujo, taip pat vykdyti mirties bausmės moratoriumą siekiant panaikinti šią žiaurią ir nežmonišką teisingumo formą; pakartoja, kad ES laikosi tvirtos ir principinės politikos prieš mirties bausmę. pažymi, kad Egiptas yra ketvirtoji daugiausiai mirties bausmių pasaulyje skirianti šalis;

9.      yra tvirtai įsitikinęs, kad tikrai pliuralistinė ir įtrauki visuomenė yra esminis Egipto ilgalaikio saugumo ir stabilumo pagrindas; todėl ragina Egipto valdžios institucijas apsvarstyti galimybę pagrindinę opozicijos organizaciją, Musulmonų broliją, paskelbti teroristine grupuote;

10.    smerkia 2013 m. lapkričio mėn. represinį Protestų įstatymą, kuris buvo dažnai naudojamas, siekiant uždrausti bet kokius protestus, kurie kritikuoja režimą, ir jėga išvaikyti ir suimti demonstrantus; ragina Egipto valdžios institucijas atšaukti ar iš dalies pakeisti šį įstatymą ir jį priderinti prie tarptautinių žmogaus teisių standartų;

11.    išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie žymiai NVO apribojančio įstatymo projektą ir ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad būsimi teisės aktai atitiktų konstitucinius asociacijų laisvės garantus;

12.    smerkia masinius, nelegalius taikių protestuotojų žudymus, ypač Musulmonų brolijos narių ir jų rėmėjų, kuriuos po karinio perversmo vykdė Egipto saugumo pajėgos; ragina Egipto valdžios institucijas nurodyti saugumo pajėgoms taikyti jėgą prieš protestuotojus tik griežtai laikantis tarptautinių proporcingumo ir būtinumo standartų; smerkia beveik visišką saugumo pajėgų karininkų, atsakingų už daugkartinį pernelyg didelės jėgos taikymą ir kitus pažeidimus pastaraisiais metais, nebaudžiamumą;

13.    yra pasipiktinęs dėl vis aktyvesnės vyriausybės Egipte vykdomos prievartos lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų bendruomenės atžvilgiu, augančio areštų, įskaitant labiausiai žeminančiomis sąlygomis, skaičiaus ir ilgo įkalinimo nuosprendžių, taikomų asmenims dėl jų seksualinės orientacijos; ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti neapykantos kampaniją, nukreiptą prieš lesbietes, gėjus, biseksualus ir translyčius asmenis; ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) santykių laikymą nusikaltimu, taikant vadinamąjį kovos su ištvirkavimu įstatymą, ir išlaisvinti visas lesbietes, gėjus, biseksualus ir translyčius asmenis, kurie buvo suimti ir įkalinti pagal minėtą įstatymą;

14.    labai apgailestauja dėl 2014 m. lapkričio 20 d. Aggoje pirmą kartą Egipte vykusio smulkių pažeidimų teismo sprendimo dėl moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) nusikaltimo ir ragina Egipto valdžios institucijas ir teismus, vadovaujantis Egipto nacionaline teise, veiksmingai ištirti, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti visus asmenis, kurie susiję su šiais žiauriais ir pavojingais veiksmais ;

15.    ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su pagal JT žmogaus teisių procedūras paskirtais asmenimis, be kita ko, patvirtinti atsakymo tebelaukiančių kelių JT specialiųjų pranešėjų prašymus dėl vizito į šalį, ir vadovautis Egipto įsipareigojimu atidaryti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro regioninį padalinį;

16.    pabrėžia, kad neregėtas represijų lygis Egipte ES neleidžia taikyti tokio požiūrio, lyg nieko nebūtų atsitikę, o priešingai reikalauja išsamiai ir visapusiškai persvarstyti ES santykius su Egiptu; ragina nedelsiant patvirtinti Užsienio reikalų tarybos išvadas, kuriose turėtų būti numatytos veiksmingos ir tikslinės priemonės, skirtos reaguoti į šalyje susidariusią padėtį; prieštarauja visoms naujoms iniciatyvoms, pagal kurias ES bendradarbiautų su Egiptu, įskaitant dialogą techninėje plotmėje, tol, kol nebus atliktas politikos persvarstymas;

17.    yra sunerimęs dėl silpnos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybių narių reakcijos dėl eilės pasipiktinimą keliančių teismo sprendimų, nukreiptų prieš žmogaus teisių gynėjus, nes tai neatitinka ES įsipareigojimų ir Kaire tai gali būti vertinama kaip pritarimas augančiai represijų bangai; tikisi, kad ES, ypač Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES atstovybė Kaire, suaktyvins savo atsaką į tolesnius Egipto režimo išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus ir kitus režimui nepritariančiuosius, rems įkalintus ar tuos, kuriems gresia įkalinimas, ir atidžiai stebės jų teismo procesus;

18.    ragina ES patvirtini Egipto sąžinės kalinių sąrašą, nes šių kalinių likimas taps faktine informacija, kuria remiantis bus formuojami ES ir Egipto ateities santykiai;

19.    pabrėžia, kad ES taiko akivaizdžius dvigubus standartus šalims partnerėms dėl jų įvykdytų masinių protestuotojų žudymų ir pabrėžia skirtumą tarp ES atsako į 2013 m. rugpjūtį vykusius žudymus Rab’a aikštėje nebuvimo ir prievartos priemonių, kurias taikė ES dėl 1989 m. Pekino Tainanmenio aikštėje įvykusio protestuotojų sutriuškinimo ir 2005 m. Andižane ( Uzbekistanas) įvykdytų žudynių; ragina valstybes nares, atsižvelgiant į greitą ES reagavimą į brutalią protestuotojų represiją kitoje Europos kaimynystės priemonėje dalyvaujančioje šalyje Ukrainoje, patvirtinti tikslines sankcijas, įskaitant turto įšaldymą ir vizų išdavimo uždraudimą, kurios būtų taikomos atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus, smurtą ir pernelyg didelės jėgos panaudojimą Egipte;

20.    smerkia besitęsiantį bendradarbiavimą saugumo klausimais ir paskelbtus valstybių narių, ypač Prancūzijos, susitarimus su Egiptu dėl ginklų tiekimo, nes tai prieštarauja ES bendrajai pozicijai dėl ginklų eksporto; ragina visos ES mastu uždrausti visų rūšių saugumo įrangos ir karinės pagalbos eksportą į Egiptą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, vadovaujantis 2013 m. rugpjūtį priimtu Užsienio reikalų tarybos sprendimu, informuoti apie valstybių narių ir Egipto režimo karinio ir saugumo bendradarbiavimo dabartinę padėtį ir dėl valstybių narių saugumo pagalbos Egiptui persvarstymo rezultatus;

21.    dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę patikslinti, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi reaguojant į 2013 m. rugpjūčio mėn. ES Užsienio reikalų tarybos sprendimą persvarstyti ES pagalbos Egiptui teikimą; prašo Komisijos pateikti paaiškinimą, kokia šiuo metu susidariusi padėtis dėl žymaus lėšų skyrimo penkioms biudžeto paramos programoms ir dėl šių lėšų panaudojimo planų, vadovaujantis Komisijos biudžeto paramos gairėmis ir 2013 m. birželio mėn. patvirtintomis Audito rūmų rekomendacijomis; ragina Komisiją patikslinti saugumo priemones, patvirtintas pagal programas, kurios finansuojamos pagal Kaimynystės investicinę priemonę, atsižvelgiant į korupcijos grėsmę ir karinių struktūrų kontroliuojamus ekonominius ir finansinius subjektus;

22.    ragina nedelsiant sustabdyti bet kokį bendradarbiavimą su Egipto valdžios institucijomis dėl palankesnių prekybos sąlygų sudarymo, įskaitant prekybos poveikio darnumui vertinimo įšaldymą, remiant numatytą išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą;

23.    išreiškia rimtas abejones dėl būsimų parlamento rinkimų sąžiningumo, įtrauktiems ir patikimumo, atsižvelgiant į besitęsiantį pagrindinių laisvių suvaržymą ir persvarstytą rinkimų sistemą, kuri buvo labai kritikuojama, nes neatitinka tarptautinių demokratijos standartų; primygtinai reikalauja, kad jei ES gautų kvietimą stebėti minėtus rinkimus, Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė atmestų šį kvietimą ir nesiųstų rinkimų stebėjimo misijos, atsižvelgiant į tarptautinius ir ES rinkimų stebėjimo standartus; ragina ES aiškiai išdėstyti Egipto valdžios institucijoms, kad šių rinkimų eiga ir rezultatai nulems būsimą ES ir Egipto santykių vystymąsi; smerkia, kad 2014 m. gegužės mėn. ES nusiuntė visapusiškai įgaliotą rinkimų stebėjimo misiją, nes ji prieštaravo ES rinkimų stebėjimo misijų gairėms ir sugadino misijos reputaciją ir patikimumą;

24.    dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę sutelkti ES paramą, kad per kitą JT Žmogaus teisių tarybos sesiją būtų pritarta padėties Egipte sprendimui, nes tai, inter alia, JT Žmogaus Teisių tarybą paskatintų inicijuoti tarptautinį saugumo pajėgų po karinio perversmo vykdyto protestuotojų žudymo ir įtarimų dėl kankinimo ir netinkamo elgesio tyrimą;

25.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto Arabų Respublikos Prezidentui ir vyriausybei.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0007.

Teisinis pranešimas