Eljárás : 2014/3017(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0022/2015

Előterjesztett szövegek :

B8-0022/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 115kWORD 65k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.445v01-00
 
B8-0022/2015

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az egyiptomi helyzetről (2014/3017(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az egyiptomi helyzetről 2014/3017 (COD)  
B8‑0022/2015

–       tekintettel korábbi állásfoglalásaira, többek között az egyiptomi helyzetről szóló 2014. február 6-i állásfoglalására(1);

–       tekintettel az európai szomszédságpolitikára és az Egyiptom által elért haladásról szóló legutóbbi, 2014. márciusi jelentésre,

–       tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–       tekintettel az 1966-os Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Egyiptom részes fele,

–       tekintettel Egyiptom új alkotmányára, amelyet 2014. január 15-én népszavazással hagytak jóvá,

–       tekintettel a 2004-es EU–Egyiptom társulási megállapodásra,

–       tekintettel az Európai Unió és az Arab Liga között 2014 júniusában Athénban (Görögország) tartott harmadik külügyminiszteri találkozó következtetéseire,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Egyiptom már régóta az Európai Unió stratégiai partnere, és közös cél a stabilitás, a béke és a jólét megteremtése a földközi-tengeri és a közel-keleti térségben; mivel Egyiptom az uniós támogatások jelentős kedvezményezettje;

B.     mivel az EU és Egyiptom a 2004-ben hatályba lépett, jogilag kötelező erejű társulási megállapodás részes felei;

C.     mivel az arab tavaszból és a Mubarak-rezsim összeomlásából kibontakozó optimizmust politikai és társadalmi polarizáció és erőszak váltotta fel;

D.     mivel 2015. január 25-én lesz a Mubarak elnököt száműző forradalom negyedik évfordulója;

E.     mivel Mohamed Murszi elnök 2013. júliusi eltávolítását követően 2014 májusában Abdulfattáh asz-Szíszit választották meg elnöknek, és ezzel kezdetét vette az egyiptomi politikai változások legutóbbi szakasza;

F.     mivel az egyiptomi parlament jelenleg feloszlott állapotban van és a képviselőházi választások várhatóan 2015. március 22–23-tól kezdődően, két szakaszban zajlanak le;

G.     mivel Murszi elnök eltávolítását erőszakos megtorlás követte, amely mintegy 1000 ember halálát okozta, a Muzulmán Testvériség szervezetet pedig betiltották;

H.     mivel egyre nagyobb aggodalmat kelt az emberi jogok helyzete Egyiptomban , különös tekintettel a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságára;

I.      mivel még várat magára, hogy az Egyiptomban a közelmúltban helyreállt gazdasági tevékenység éreztesse hatását a munkanélküliség és a szegénység szintje tekintetében, amely továbbra is magas;

J.      mivel a Sínai-félszigeten 2011 óta fokozódott az erőszak, és Murszi elnök 2013-as megbuktatását követően több mint 500 biztonsági alkalmazott vesztette életét; mivel az erőszak ilyen mértékű fokozódása a tágabb értelemben vett régió stabilitását is fenyegeti;

K.     mivel több száz polgári személy felett katonai bíróság folytat eljárást, miután asz-Szíszi elnök olyan rendeletet adott ki, amely jelentősen kiterjeszti hatáskörüket; mivel a beszámolók szerint ez lehetővé teszi a polgári ügyészek számára, hogy polgári személyek nyomozás vagy tárgyalás alatt álló ügyeit visszamenőleges hatállyal a katonai igazságszolgáltatáshoz utalják;

L.     mivel 2014. december 2-án a gízai büntető bíróság előzetes halálbüntetést szabott ki 188 vádlottal szemben az azt megelőző évben a kerdászai rendőrőrs ellen elkövetett erőszakos támadásokért;

M.    mivel 2015. január 1-jén Egyiptom legfelső bírósága elrendelte, hogy tárgyalják újra az Al Jazeera három bebörtönzött újságírójának ügyét, akiket Murszi elnök hadsereg általi 2013-as megbuktatását követően hamis hírek terjesztésével és a betiltott Muzulmán Testvériséggel való együttműködéssel vádolnak;

N.     mivel az EU arab tavaszt követően átdolgozott európai szomszédságpolitikája és különösen a „többért többet” megközelítés alapján az Unió Egyiptommal szembeni szerepvállalása ösztönzőkön alapul, következésképpen az Egyiptom által a demokráciával, a jogállamisággal, az emberi jogokkal és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban vállalt kötelezettségeinek tiszteletben tartása terén elért eredményektől függ;

O.     mivel Murszi elnök bukását az egyiptomi kopt keresztények elleni fokozódó támadások és hátrányos megkülönböztetés, valamint számtalan templom elpusztítása követte;

1.      kifejezi az egyiptomi nép iránti együttérzését, és továbbra is támogatja a politikai, gazdasági és társadalmi reformok felé való békés demokratikus átmenet iránti erőfeszítéseiket;

2.      ismételten megerősíti Egyiptom mint a térség egyik kulcsfontosságú stratégiai partnere melletti elkötelezettségét; továbbá felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy a földközi-tengeri régió déli térségének egyik legbefolyásosabb országaként teljesítse nemzetközi kötelezettségvállalásait;

3.      úgy véli, hogy az emberi jogok szerves részét képezik a stabil, virágzó és demokratikus Egyiptom létrehozásának, és felszólítja valamennyi érintett felet, hogy védjék meg ezen alapelveket;

4.      határozottan támogat egy olyan, valamennyi demokratikus szereplő részvételével zajló inkluzív politikai folyamatot, amely minden egyiptomi polgár érdekében biztosítja a szükséges politikai, gazdasági, igazságszolgáltatási és társadalmi reformok bevezetését;

5.      úgy véli, hogy az egyiptomi demokratikus átmenet például szolgálhat a régió sok más országa számára;

6.      aggodalmát fejezi ki a Sínai-félszigeten egyre romló biztonsági helyzet miatt; ismételten elítéli az erőszak és megfélemlítés alkalmazásának valamennyi formáját, és felszólítja valamennyi érintett felet, hogy a további emberáldozatok és sebesülések elkerülése érdekben tanúsítsanak maximális önmérsékletet;

7.      üdvözli az Abdulfattáh asz-Szíszi elnök által arra vonatkozóan tett kötelezettségvállalásokat, hogy olyan államot hoz létre, amely tiszteletben tartja a szabadságjogokat és egyéb jogokat, köztük a jogállamiságot és a véleménynyilvánítás szabadságát mindenki számára; bátorítja továbbá az egyiptomi kormányt, hogy teljes egészében juttassa érvényre ezeket az alapvető jogokat, és szabadságjogokat;

8.      elítéli azt, hogy egyre gyakrabban állítanak polgári személyeket katonai bíróságok elé; felszólítja ezenkívül az egyiptomi igazságügyi hatóságokat, hogy biztosítsák a vádlottak tisztességes és megfelelő időtartamú, egyértelmű vádakon, valamint megfelelő, független vizsgálaton alapuló eljáráshoz való jogát, valamint azon jogát, hogy kapcsolatot tartsanak ügyvédeikkel és családtagjaikkal, továbbá biztosítsák a jogszerű eljárást;

9.      követeli, hogy azonnal bocsássák szabadon az Al Jazeera újságíróit, Mohamed Fádel Fahmit, Peter Greste-et és Báher Mohamedet, akik a hamis hírek terjesztése és a Muzulmán Testvériséggel való összeesküvés vádjával kapcsolatos ügyük újratárgyalása előtt állnak; ezenkívül arra szólít fel, hogy semmisítsék meg az Al Jazeera további újságíróira, Sue Turtonre és két másik külföldi tudósítóra hasonló vádak alapján, távollétükben kiszabott ítéleteket;

10.    meggyőződése, hogy valamennyi újságíró számára lehetővé kell tenni, hogy tudósítson az egyiptomi helyzetről anélkül, hogy vádemeléstől, bebörtönzéstől, megfélemlítéstől vagy a szólás- és véleménynyilvánítási szabadságának korlátozásától kelljen tartania;

11.    felszólítja az egyiptomi ideiglenes kormányt, hogy biztosítsa a helyi és nemzetközi civil szervezetek és a független szakszervezetek szabad, a kormány beavatkozásától és megfélemlítéstől mentes működését az országban;

12.    üdvözli az egyiptomi kormány által az Izrael és Palesztina közötti megbékélés érdekében tett erőfeszítéseket;

13.    üdvözli továbbá, hogy az egyiptomi kormány erőfeszítéseket tesz a szíriai és iraki harcok elől menekülők megsegítésére;

14.    elítéli az egyiptomi vallási kisebbségi csoportok elleni folyamatos támadásokat, és felszólítja az egyiptomi kormányt, hogy indítson eljárást e támadások elkövetői ellen;

15.    üdvözli, hogy az egyiptomi elnök, Abdulfattáh asz-Szíszi az első olyan elnök, aki templomi istentiszteleten vett részt Kairóban a kopt karácsony estéjén, és úgy véli, hogy ez fontos, jelképes megnyilatkozás, amelynek célja az egyiptomi társadalmon belüli egység kialakítása;

16.    üdvözli annak bejelentését, hogy kétfordulós parlamenti választásokat tartanak, 2015. március 22–23-val kezdődően;

17.    felkéri az egyiptomi kormányt, hogy a küszöbönálló parlamenti választások figyelemmel kísérésére kérje uniós választási megfigyelő misszió küldését;

18.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/az Európai Bizottság alelnökének, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint Egyiptom elnökének és kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0100.

Jogi nyilatkozat