Procedură : 2014/3017(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0022/2015

Texte depuse :

B8-0022/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 122kWORD 67k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.445v01-00
 
B8-0022/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Egipt (2014/3017(RSP))  
B8‑0022/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Egipt, inclusiv pe cea din 6 februarie 2014(1),

–       având în vedere politica europeană de vecinătate și cel mai recent raport intermediar referitor la situația din Egipt din martie 2014,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Egiptul este parte,

–       având în vedere noua constituție a Egiptului, adoptată prin referendum național în ianuarie 2014,

–       având în vedere Acordul de asociere UE-Egipt din 2004,

–       având în vedere concluziile celei de a treia reuniuni a miniștrilor de afaceri externe ai Uniunii Europene și ai Ligii Statelor Arabe, organizate la Atena (Grecia), în iunie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Egiptul este de mult un partener strategic al Uniunii Europene, împărtășind cu aceasta obiective privind construirea stabilității, păcii și prosperității în zona mediteraneană și în zona Orientului Mijlociu; întrucât Egiptul a beneficiat de multe ajutoare acordate de UE;

B.     întrucât Egiptul și UE sunt părți la acordul de asociere cu caracter juridic obligatoriu care a intrat în vigoare în 2004;

C.     întrucât optimismul rezultat în urma Primăverii arabe și a căderii regimului Mubarak a dus la o polarizare politică și socială și la violență;

D.     întrucât, la 25 ianuarie 2015, se împlinesc patru ani de la revoluția prin care a fost înlăturat Președintele Mubarak;

E.     întrucât, în mai 2014, Abdul Fattah al-Sisi a fost ales președinte, ceea ce a reprezentat cea mai recentă etapă de schimbări politice din Egipt în urma înlăturării președintelui Mohamed Morsi în iulie 2013;

F.     întrucât parlamentul egiptean este în prezent dizolvat, iar alegerile pentru Camera Reprezentanților se estimează că vor avea loc în două etape, începând la 22/23 martie 2015;

G.     întrucât îndepărtarea de la putere a președintelui Morsi a dus la o represiune violentă, la moartea a aproximativ 1000 de oameni și la scoaterea în afara legii a Frăției Musulmane;

H.     întrucât crește îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din Egipt, în special în legătură cu libertatea de exprimare și de întrunire;

I.      întrucât redresarea recentă a activității economice din Egipt nu are încă efecte asupra nivelurilor șomajului și sărăciei, care sunt în continuare ridicate;

J.      întrucât, în Sinai, actele de violență s-au intensificat din 2011 și peste 500 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși în urma înlăturării președintelui Morsi în 2013; întrucât există pericolul ca această intensificare puternică a actelor de violență să destabilizeze întreaga regiune;

K.     întrucât sute de civili sunt judecați în tribunale militare după ce președintele al-Sisi a dat un decret care a crescut foarte mult autoritatea acestor tribunale; întrucât, potrivit relatărilor, acest lucru permite judecătorilor din domeniul civil să treacă retroactiv o serie de cazuri civile în curs de anchetare sau de judecare în jurisdicția militară;

L.     întrucât, la 2 decembrie 2014, o instanță din Gizeh a pronunțat condamnări la moarte preliminare în cazul a nici mai mult nici mai puțin de 188 de inculpați pentru un atac violent asupra unui post de poliție ce avusese loc cu un an înainte;

M.    întrucât, la 1 ianuarie 2015, Curtea Supremă din Egipt a cerut rejudecarea a trei jurnaliști al-Jazeera închiși pentru distribuirea unor știri false și pentru colaborarea cu Frăția Musulmană interzisă după înlăturarea președintelui Morsi de către armată în 2013;

N.     întrucât, în conformitate cu politica europeană de vecinătate revizuită și, în special, conform abordării „mai mult pentru mai mult”, nivelul și anvergura implicării UE în Egipt se bazează pe stimulente și, prin urmare, depind de progresele pe care le face Egiptul cu privire la respectarea angajamentelor sale în ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului și egalitatea de gen;

O.     întrucât înlăturarea președintelui Morsi a fost urmată de intensificarea atacurilor și a discriminării îndreptate împotriva creștinilor copți din Egipt, precum și de distrugerea a zeci de biserici,

1.      își exprimă solidaritatea cu poporul egiptean și oferă sprijin continuu pentru eforturile acestuia de a asigura o tranziție pașnică și democratică, care să includă reforme politice, economice și sociale;

2.      își exprimă din nou angajamentul față de Egipt ca partener strategic cheie în această regiune; îndeamnă, de asemenea, guvernul egiptean să-și respecte angajamentele internaționale ca o mare putere din sudul regiunii mediteraneene;

3.      consideră că respectarea drepturilor omului face parte din construirea unui Egipt stabil, prosper și democratic și invită toate părțile implicate să respecte principiile aplicabile;

4.      susține ferm un proces politic favorabil incluziunii, la care să participe toți actorii democratici, pentru a se asigura realizarea reformelor politice, economice, judiciare și sociale necesare, în conformitate cu interesele tuturor cetățenilor egipteni;

5.      consideră că tranziția Egiptului către statutul de stat democratic poate fi un model pentru multe alte țări din această regiune;

6.      este din ce în ce mai îngrijorat de agravarea situației în materie de securitate din Sinai; condamnă din nou recurgerea la acte de violență și intimidare sub orice formă și invită toate părțile implicate să acționeze cu maximum de moderație pentru a împiedica pierderea de vieți sau rănirea unor persoane;

7.      salută angajamentele asumate de președintele Abdel Fattah al-Sisi privind construirea unui stat care să respecte drepturile și libertățile, inclusiv statul de drept și libertatea de exprimare pentru toți; încurajează, de asemenea, guvernul egiptean să asigure respectarea deplină a acestor drepturi și libertăți fundamentale;

8.      condamnă transferarea spre judecată a unui număr ridicat de cazuri civile către tribunalele militare; invită, în plus, autoritățile judiciare egiptene să asigure respectarea dreptului inculpaților la un proces echitabil și desfășurat în timp util bazat pe capete de acuzare clare și pe anchete independente corespunzătoare, precum și a dreptului acestora de a avea acces la avocați și membrii familiei lor și de a avea contact cu aceștia și să respecte garanțiile procedurale;

9.      solicită eliberarea imediată a jurnaliștilor al-Jazeera Peter Greste, Mohamed Fahmy și Baher Mohamed, care așteaptă în prezent să fie rejudecați, fiind acuzați de transmiterea unor știri false și de colaborare cu Frăția Musulmană interzisă; solicită, de asemenea, anularea sentințelor pronunțate în cazul colegei acestora, jurnalista al-Jazeera Sue Turton, și al altor doi corespondenți străini după ce au fost judecați în absență pentru acuzații similare;

10.    consideră că toți jurnaliștii trebuie să poată prezenta știri cu privire la situația din Egipt fără a le fi teamă de urmăriri penale, închisoare, intimidare sau îngrădirea libertății lor de exprimare:

11.    invită guvernul egiptean să garanteze faptul că organizațiile naționale și internaționale ale societății civile și sindicatele independente pot să-și desfășoare activitatea în mod liber în această țară, fără ca guvernul să intervină sau să le intimideze;

12.    salută eforturile guvernului egiptean de a realiza o reconciliere în cazul conflictului dintre Israel și Palestina;

13.    salută, de asemenea, eforturile guvernului egiptean în ceea ce privește susținerea celor care se refugiază din cauza luptelor în Siria și Irak;

14.    condamnă atacurile constante asupra grupurilor religioase minoritare din Egipt și invită guvernul egiptean să îi urmărească penal pe cei care desfășoară aceste atacuri;

15.    salută faptul că președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a fost primul președinte care a participat la o slujbă într-o biserică din Cairo, în ajunul Crăciunului copt, și consideră că aceasta este o dovadă simbolică importantă a eforturilor de a construi unitate în cadrul societății egiptene;

16.    salută anunțul conform căruia alegerile parlamentare vor avea loc în două etape, începând la 22/23 martie 2015;

17.    invită guvernul egiptean să solicite desfășurarea unei misiuni UE de observare a alegerilor care să monitorizeze viitoarele alegeri parlamentare;

18.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și președintelui și guvernului egiptean.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0100.

Notă juridică