Postopek : 2014/3017(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0024/2015

Predložena besedila :

B8-0024/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0012

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 127kWORD 71k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.447v01-00
 
B8-0024/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Egiptu (2014/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu (2014/3017(RSP))  
B8-0000/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Egiptu,

–       ob upoštevanju člena 19 zavezujočega Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Egipt ratificiral leta 1982,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948 in Evropske konvencije o človekovih pravicah iz leta 1950,

–       ob upoštevanju poročila o napredku evropske sosedske politike glede Egipta z dne 27. marca 2014,

–       ob upoštevanju nove ustave Egipta, ki je bila 15. januarja 2014 sprejeta na referendumu,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je Egipt od revolucije leta 2011 prestal več težkih političnih izzivov in ker pri spopadanju z izzivi na področju gospodarstva, politike in varnosti potrebuje podporo in pomoč mednarodne skupnosti;

B.     ker je egiptovska ustava, ki je bila sprejeta leta 2014, pomemben korak v demokratičnem procesu; ker so v ustavi zapisane temeljne pravice in svoboščine, med drugim svoboda izražanja in zbiranja;

C.     ker egiptovski sodniki od revolucije januarja 2011, v kateri je bil strmoglavljen Hosni Mubarak, političnim disidentom pogosto izrekajo stroge in sporne kazni;

D.     ker je 2. decembra 2014 kazensko sodišče v Gizi 188 obtožencev, ki naj bi 14. avgusta 2013 nasilno napadli policijsko postajo v Kardesi, začasno obsodilo na smrt;

E.     ker je egiptovsko sodišče v Kairu pri ponovnem sojenju 29. novembra 2014 umaknilo obtožbe zoper nekdanjega predsednika Mubaraka v zvezi z vstajo iz leta 2011, ko so policisti ubili 239 demonstrantov; ker je bila na prvem sojenju leta 2012 izrečena dosmrtna kazen; ker bo nekdanji predsednik zaradi ločenega primera korupcije odslužil še triletno zaporno kazen;

F.     ker je bilo na množičnih sojenjih marca in aprila 2014 približno 1200 pripadnikov Muslimanske bratovščine in domnevnih podpornikov strmoglavljenega predsednika Mursija obsojenih na smrt, in sicer na podlagi obtožb, ki so segale od ogrožanja javnega reda do sabotaže in sodelovanja pri uboju policistov; ker je bil egiptovski sodnik, ki je skupaj z drugimi sodniki izrekel smrtne kazni v zadevah iz Minje, 2. oktobra 2014 odstranjen s položaja kazenskega sodnika;

G.     ker so večino teh smrtnih kazni, ne pa vseh, spremenili v dosmrtni zapor;

H.     ker so bili leta 2014 na podlagi obtožb ogrožanja narodne enotnosti in socialnega miru, širjenja lažnih novic in sodelovanja z Muslimansko bratovščino preganjani številni novinarji; ker je kasacijsko sodišče v Egiptu odločilo o postopkovnih pomanjkljivostih pri sojenju trem novinarjem Al Džazire, ki so bili obsojeni na sedem- do desetletno zaporno kazen, in naročilo ponovno sojenje;

I.      ker so teroristi 24. oktobra 2014 napadli vojaške kontrolne točke na polotoku Sinaj, pri čemer je bilo ubitih 31 pripadnikov egiptovskih varnostnih sil, in ker terorizem in nasilni ekstremizem predstavljata resno grožnjo za Egipt; ker je bilo na severnem delu polotoka Sinaj po terorističnem napadu oktobra 2014 razglašeno izredno stanje; ker so teroristična dejanja v tej regiji že skoraj vsakdanji pojav;

J.      ker so bile predsedniške volitve 2014 v Egiptu zaznamovane z zelo omejeno svobodo izražanja, vse oblike nestrinjanja in kritike, tudi s strani organizacij za človekove pravice, pa so bile zadušene;

K.     ker so bile parlamentarne volitve uradno napovedane za 21. marec in 25.april 2015;

L.     ker so egiptovski mediji močno razdeljeni, ena struja Mursija zagovarja, druga je proti njemu, kar egiptovsko družbo še bolj polarizira;

M.    ker bi predlagana nova zakonodaja še bolj omejila delo domačih in tujih nevladnih organizacij, ki so zlasti zaskrbljene zaradi novega osnutka zakona, s katerim se želi doseči, da denar in oprema ne bi prihajala do teroristov in drugih oboroženih skupin, hkrati pa zaradi njega tudi nevladne organizacije morda ne bodo več prejemale tujih sredstev, od katerih so številne odvisne;

N.     ker so egiptovske oblasti z uvedbo represivne zakonodaje povečale pritisk na svobodo izražanja in zbiranja, zato lahko zdaj vlada svoje nasprotnike še lažje utiša in zatre proteste;

O.     ker je bilo od januarja 2014 pridržanih vsaj 16 000 oseb, med njimi 1000 protestnikov, in ker so bili številni od njih prijeti zgolj zato, ker so uveljavljali svoje pravice do svobodnega zbiranja, združevanja in izražanja ali ker so bili domnevno povezani z Muslimansko bratovščino;

P.     ker so islamski borci 3. januarja 2015 na območju mesta Sirte v Libiji ugrabili 20 krščanskih Egipčanov; ker se je to zgodilo zadnje dni leta 2014 po uboju egiptovskega koptskega para iz Sirte in ugrabitvi in kasnejšem uboju njegove 18-letne hčerke;

Q.     ker so egiptovske oblasti z odlokom predsednika Al Sisija z dne 27. oktobra 2014, ki so ga tožilci uporabili retroaktivno, pred vojaško sodišče napotile na stotine civilistov;

R.     ker bi morala stopnja angažiranosti EU glede Egipta temeljiti na spodbudah, v skladu z načelom evropske sosedske politike „več za več“, in bi morala biti pogojena z napredkom reform na področju demokratičnih institucij, pravne države in človekovih pravic;

1.      poudarja pomen, ki ga EU pripisuje sodelovanju z Egiptom kot pomembnim sosedom in partnerjem; poudarja, da je Egipt pomemben za stabilnost v vsej regiji; poudarja solidarnost z Egipčani in svojo zavezanost stalni podpori Egipta pri procesu krepitve demokratičnih institucij, spoštovanja in varovanja človekovih pravic ter spodbujanja socialne pravičnosti in varnosti;

2.      odločno obsoja nedavne teroristične napade na polotoku Sinaj in vsa druga teroristična dejanja zoper Egipt; poudarja, da morata EU in mednarodna skupnost Egipt odločno podpreti in z njim sodelovati pri njegovem boju proti terorizmu;

3.      poudarja pomen Egipta kot mednarodnega akterja in upa, da bo dejaven tudi pri vzpostavljanju avtentičnih mirovnih pogajanj, ki bodo končala arabsko-izraelski konflikt; poleg tega verjame, da bo Egipt konstruktivno prispeval k iskanju stabilnosti v Sredozemlju, trenutno zlasti v Libiji in na Bližnjem vzhodu, ki se trenutno soočata z velikimi izzivi in odprtimi spopadi; ponavlja, da je EU pripravljena sodelovati z Egiptom kot partnerjem v regiji, da bi tako spopadli s temi resnimi grožnjami;

4.      pozdravlja in spodbuja ukrepe, ki jih je egiptovska vlada sprejela v podporo spoštovanju pravic in svoboščin verskih skupnosti; želi spomniti na določbo iz člena 235 egiptovske ustave, po kateri mora novoizvoljeni parlament v svojem prvem zakonodajnem obdobju izdati zakon, ki bo gradnjo in obnovo cerkva urejal tako, da bodo kristjani svojo veroizpoved lahko svobodno izražali;

5.      želi egiptovsko vlado spomniti, da je dolgoročni uspeh Egipta in njegovega prebivalstva odvisen od varstva splošnih človekovih pravic ter vzpostavitve in zasidranja demokratičnih in preglednih institucij, ki bodo prav tako sodelovale pri varovanju temeljnih pravic državljanov; zato poziva egiptovske oblasti, naj v celoti izvršujejo načela mednarodnih konvencij;

6.      v skladu z ugotovitvami misije EU za opazovanje volitev v zvezi s predsedniškimi volitvami leta 2014 ponavlja, da niso potekale v skladu z veljavnimi mednarodni standardi, pa tudi temeljne pravice, določene v nedavno sprejeti ustavi, niso bile v celoti spoštovane, saj so bile zaznane predvsem omejitve svobode izražanja in zbiranja ter pomanjkljiva regulacija financiranja volilnih kampanj, pravice biti voljen in volilne pravice;

7.      poziva egiptovsko vlado, naj pri pripravah na parlamentarne volitve, napovedane za 21. marca in 25. aprila 2015, odpravi pomanjkljivosti predsedniških volitev;

8.      izraža resno zaskrbljenost zaradi množičnih sojenj na egiptovskih sodiščih in številnih smrtnih kazni, ki jih izrekajo; poziva egiptovske sodne organe, naj podprejo in spoštujejo Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je podpisal tudi Egipt, še zlasti pa njegov člen 14 o pravici do pravičnega in pravočasnega sojenja na podlagi nedvomnih dokazov ter o zagotavljanju spoštovanja pravic obtoženca;

9.      ponavlja, da EU nasprotuje uporabi smrtne kazni, njeno odpravo pa bo v okviru svoje politike o človekovih pravicah obravnavala prednostno;

10.    je seznanjen s ponovnim sojenjem trem novinarjem Al Džazire, hkrati pa zaradi vse strožjih ukrepov proti medijem in politični opoziciji v Egiptu ostaja zaskrbljen; poziva egiptovske oblasti, naj takoj izpustijo vse novinarje, ki so zaprti zaradi svojih legitimnih dejavnosti poročanja v okviru uveljavljanja svojih temeljnih človekovih pravic, ter vse ostale osebe, ki so priprte zgolj zaradi uveljavljanja svoje pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja;

11.    poudarja osrednjo vlogo, ki jo imajo mediji in civilna družba v demokratičnem procesu; poziva egiptovsko vlado, naj zagotovi, da bo zakonodaja o združenjih in zakonodaja, povezana s svobodo izražanja, zbiranja in prepričanja v celoti skladna z mednarodnimi standardi in mednarodnim humanitarnim pravom; poudarja, da lahko le pluralna in vključujoča družba zagotovi dolgoročno stabilnost in varnost v Egiptu;

12.    poziva egiptovske oblasti, naj s pomočjo konkretnih ukrepov zagotovijo celovito izvrševanje določb nove ustave o temeljnih pravicah in svoboščinah, vključno s svobodo izražanja in zbiranja, ter tako pokažejo, da spoštujejo človekove pravice in pravno državo, prvi korak pa naj bo takojšnja in brezpogojna izpustitev zapornikov vesti;

13.    želi egiptovske oblasti spomniti, da imajo nacionalne in mednarodne obveznosti, in jih poziva, naj varstvo in spodbujanje človekovih pravic obravnavajo prednostno in zagotovijo, da bodo kršitelji človekovih pravic za svoja dejanja odgovarjali, tudi s pomočjo neodvisnega in nepristranskega delovanja pravosodnega sistema;

14.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Egipta, generalnemu sekretarju ZN in Svetu ZN za človekove pravice.

Pravno obvestilo