Postopek : 2014/3017(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0026/2015

Predložena besedila :

B8-0026/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0012

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 154kWORD 93k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.449v01-00
 
B8-0026/2015

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Egiptu (2014/3017(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu (2014/3017(RSP))  
B8-0026/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti resolucije z dne 14. julija 2014 o razmerah v Egiptu(1) in resolucije z dne 17 julija 2014 o svobodi izražanja in zbiranja v Egiptu(2),

–       ob upoštevanju izjav generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna in visoke komisarke ZN za človekove pravice Navi Pillay z dne 23. junija o zapornih kaznih za več novinarjev in potrditvi smrtnih obsodb za več članov in podpornikov Muslimanske bratovščine,

–       ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom iz leta 2001, ki je začel veljati leta 2004 in je bil okrepljen z akcijskim načrtom iz leta 2007, ter poročila Komisije o napredku pri izvajanju tega sporazuma z dne 20. marca 2013,

–       ob upoštevanju egiptovske ustave, ki je bila sprejeta na referendumu 14. in 15. januarja 2014, zlasti členov 65, 70, 73, 75 in 155,

–       ob upoštevanju egiptovskega zakona 107 o pravici do javnega zbiranja, pohodov in miroljubnih protestov z dne 24. novembra 2013,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU(3),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu(4),

–       ob upoštevanju smernic EU glede svobode izražanja na spletu in drugje z dne 12. maja 2014,

–       ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča iz leta 2013 o sodelovanju EU in Egipta na področju upravljanja,

–       ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

–       ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisal tudi Egipt,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker sta svoboda izražanja in zbiranja nepogrešljiva stebra demokratične in pluralne družbe; ker je svoboda tiska in medijev bistveni element demokracije in odprte družbe; ker egiptovska ustava, sprejeta leta 2014, poudarja temeljne svoboščine, tako tudi svobodo izražanja in zbiranja;

B.     ker je egiptovska vlada po vojaškem posredovanju junija 2013 izvedla obsežno akcijo samovoljnih pridržanj, nadlegovanja, ustrahovanja in cenzuriranja protivladnih kritikov, vključno z novinarji in zagovorniki človekovih pravic, ter političnih nasprotnikov, vključno s člani Muslimanske bratovščine; ker naj bi bilo od leta 2013 po podatkih v valu množičnih aretacij brez primere pridržanih več kot 40.000 ljudi, zaradi pretirane in samovoljne uporabe sile s strani varnostnih enot pa naj bi bilo po ocenah ubitih 1400 protestnikov; ker svoboda združevanja, zbiranja in izražanja ostaja področje, ki od julija 2013 zbuja posebno zaskrbljenost; ker je organizacija Freedom House v poročilu o svoboščinah v svetu za leto 2014 Egipt označila kot „nesvobodnega“;

C.     ker je bilo v Egiptu pridržanih na tisoče protestnikov in zapornikov vesti, odkar je egiptovska vojska leta 2013 prevzela oblast; ker se prijetja in primeri samovoljnega pridržanja po izvolitvi predsednika Al Sisija maja 2014 nadaljujejo; ker je bil 11. junija 2014 vidni aktivist Ala Abdel Fatah, ki je imel vodilno vlogo v revoluciji leta 2011, skupaj z nekaterimi drugimi obsojen na 15 let zaporne kazni, pri čemer je bil obtožen kršitve zakona št. 107 o pravici do javnega zbiranja, sprevodov in miroljubnih demonstracij iz leta 2013 (zakon o demonstracijah); ker so drugi vidni aktivisti, vključno z Mohamedom Adelom, Ahmedom Dumo in Ahmedom Maherjem, pa tudi vodilne zagovornice pravic žensk, med njimi Jara Salam in Sana Seif, še vedno pridržani; ker je kairsko sodišče za nujne primere 28. aprila 2014 sprejelo odločitev o prepovedi Mladinskega gibanja 6. aprila;

D.     ker je egiptovsko sodišče province Baheira na območju delte Nila 21-letnega študenta Karima Al Bano obsodilo na triletno zaporno kazen zaradi objave na spletni strani družabnega omrežja Facebook, da je ateist, in žalitve islama;

E.     ker je predsednik Al Sisi vojsko pooblastil za varovanje državnih objektov in sojenje osumljenim napada na državne objekte; ker zakon št. 136/2014 vojaškim sodiščem daje večja pooblastila; ker se bo zakon uporabljal kot sredstvo za preganjanje protivladnih protestnikov in ponovno uvedbo vojaškega sojenja civilistom;

F.     ker je bilo v splošnem rednem pregledu ZN izdanih 300 priporočil, med drugim izpustitev vsakogar, ki je bil pridržan, ker je uveljavljal pravico do svobode izražanja; ker sedem skupin za človekove pravice s sedežem v Egiptu zaradi strahu pred pregonom ni sodelovalo pri pregledu ZN o uspešnosti te države;

G.     ker je svoboda tiska v Egiptu še vedno pod hudim pritiskom, saj se novinarje še vedno zapira na podlagi neutemeljenih obtožb; ker je kasacijsko sodišče, najvišje sodišče v Egiptu, ugotovilo postopkovne pomanjkljivosti pri sojenju novinarjem Al Džazire Mohamedu Fahmiju, Petru Grestu in Baherju Mohamedu; ker kljub temu te tri novinarje čaka ponovno sojenje, saj obtožbe proti njim, da so krivo poročali in sodelovali z Muslimansko bratovščino, niso bile umaknjene;

H.     ker so egiptovske oblasti od oktobra 2014 aretirale več kot 110 študentov, 18 študentov pa je bilo začasno izključenih z univerze, ker so se udeležili protestov za akademsko svobodo; ker te aretacije veljajo za preventivne napade na svobodo govora in zbiranja; ker je 30 akademikov z egiptovskih univerz podalo izjavo, v kateri so obsodili navzočnost varnostnih enot na univerzah;

I.      ker egiptovske oblasti še vedno zatirajo Muslimansko bratovščino, ki od 21. decembra 2013 v Egiptu velja za teroristično organizacijo, prav tako pa prepovedujejo z njo povezane organizacije in politične stranke; ker je 2. decembra 2014 egiptovsko kazensko sodišče 188 obtožencem izreklo začasno smrtno obsodbo; ker so te obsodbe le zadnje v nizu pregonov in sodnih postopkov, v katerih mrgoli postopkovnih nepravilnosti in kršitev mednarodnega prava; ker gre za tretjo množično obsodbo te vrste v letu 2014; ker za pretirano uporabo nasilja avgusta leta 2013, ko so varnostne sile izvedle akcijo na protestne tabore na trgu Raba Al Adavija, nihče ni odgovarjal;

J.      ker so 29. novembra 2014 izpustili nekdanjega predsednika Mubaraka, nekdanjega notranjega ministra Habiba Al Adlija in šest drugih pomočnikov, saj so bile obtožbe umora in korupcije proti njim umaknjene zaradi tehnične napake;

K.     ker so neodvisnost sodstva ter spoštovanje prava in njegovega izvajanja nosilni steber vsake demokracije; ker nedavne sodne prakse zbujajo velike dvome v neodvisnost pravosodnega sistema ali njegovo sposobnost zagotavljanja odgovornosti; ker lahko zlasti obsodbe z izrekom smrtne kazni spodkopljejo obete za dolgoročno stabilnost v Egiptu;

L.     ker se Egipt sooča z velikimi gospodarskimi izzivi, med drugim z begom tujega denarja, naraščanjem inflacije, brezposelnostjo in prenapihnjenim javnim dolgom, pa tudi z varnostnimi izzivi, ki jih predstavlja globalna grožnja terorizma; ker so varnostne razmere na Sinaju kritične, saj so na tem območju dejavne džihadistične skupine ubile na stotine vojakov; ker je bilo 24. oktobra 2014 v terorističnem napadu ubitih najmanj 33 vojakov; ker je od tega dne na tem polotoku razglašeno izredno stanje;

M.    ker člen 75 egiptovske ustave določa, da imajo vsi državljani pravico do organiziranja nevladnih združenj in fundacij na demokratični osnovi; ker so oblasti 10. novembra 2014 za vse organizacije civilne družbe določile rok, do katerega se morajo registrirati v skladu z izrazito represivnim zakonom o nevladnih organizacijah št. 84/2002 (sprejetim v Mubarakovem obdobju), sicer jih lahko doleti kazenska obtožba; ker se ta zakon uporablja z namenom, da bi bile vse organizacije civilne družbe v Egiptu pod neposrednim nadzorom vlade, zato so se številne egiptovske organizacije za pravice raje registrirale kot odvetniške pisarne ali civilna podjetja; ker trenutno poteka razprava tudi o reviziji zakona o združenjih;

N.     ker so pravna država, človekove pravice in temeljne svoboščine, pa tudi socialna pravičnost in višji življenjski standard državljanov zelo pomembna razsežnost prehoda k odprti, svobodni, demokratični in uspešni egiptovski družbi; ker imajo neodvisni sindikati in organizacije civilne družbe bistveno vlogo v tem procesu, svobodni mediji pa so bistveni del družbe v vsaki demokraciji; ker so v sedanjem obdobju političnega in socialnega prehoda v državi Egipčanke še vedno v posebej ranljivem položaju; ker se je v zadnjih mesecih povečalo število aretacij homoseksualno usmerjenih moških; ker je policija na krajih, kjer naj bi se zbirali homoseksualci, po vsem Egiptu izvedla vrsto racij; ker se skupnost LGBT preganja in javno sramoti;

O.     ker je praksa pohabljanja ženskih spolnih organov kljub sprejetju zakona leta 2008, s katerim je to dejanje postalo kaznivo, še vedno zelo razširjena in še vedno ni uspešnega pregona tistih, ki to prakso izvajajo;

P.     ker je po podatkih visokega komisarja ZN za begunce in Evro-sredozemske mreže za človekove pravice (EMHRN) položaj beguncev in prosilcev za azil v Egiptu kritičen in zelo načet zaradi slabih socialno-ekonomskih razmer in splošnega poslabšanja varnostnih razmer, ki so posledica politične nestabilnosti; ker so kriminalne mreže še vedno dejavne na področju trgovine z ljudmi in tihotapljenja ljudi na Sinaju;

Q.     ker je bil z ustavnim odlokom z dne 8. julija 2013 opredeljen politični načrt za Egipt; ker je začasni egiptovski predsednik Adli Mansur v nasprotju s tem načrtom pozval, naj se najprej izvedejo predsedniške volitve; ker je začasna vlada v svojem programu potrdila zavezo, da si bo prizadevala za izgradnjo demokratičnega sistema, ki bo zagotavljal pravice in svoboščine vsem Egipčanom, za dokončanje tega načrta ob polni udeležbi vseh političnih akterjev ter za referendum o novi ustavi, ki mu bodo sledile pravične in svobodne parlamentarne volitve, napovedane za 22. in 23. marec 2015, in predsedniške volitve v skladu z vsemi zakonskimi predpisi;

R.     ker je naftni sektor v Egiptu vedno najbolj pritegnil tuje vlagatelje, nafta pa je še vedno najpomembnejša izvozna dobrina te države; ker je Egipt od zalivskih držav prejel brezplačne pošiljke nafte v podporo novi vladi; ker vlada sprejema predvideni načrt za odpravo energetskih subvencij v petih letih od julija 2014 dalje in si prizadeva, da bi aprila 2015 začela izvajati načrt za distribucijo goriva s pametnimi karticami, s čimer bi nadzirala tihotapljenje nafte v sosednje države in natančno ugotovila potrebe po gorivu;

S.     ker so Združene države Amerike 22. junija 2014 razkrile, da so Egiptu namenile 575 milijonov dolarjev v vojaški pomoči, ki so jo po vojaškem udaru in odstavitvi Mohameda Mursija zamrznile; ker se bodo ta sredstva v glavnem uporabila za plačilo obstoječih naročil za obrambo, poleg tega je za potrebe vojske proti skrajnežem na Sinajskem polotoku predvidena dobava desetih jurišnih helikopterjev Apache;

T.     ker je Egipt po revoluciji leta 2011 že večkrat začel pogajanja z Mednarodnim denarnim skladom (MDS) za posojilo v višini 4,8 milijarde USD, ki so se po 30. juniju 2013 ustavila; ker je bilo sicer vzpostavljenih nekaj stikov, strokovnjaki MDS pa so novembra 2014 obiskali Egipt, da bi opravili posvetovanja po členu IV ter ocenili finančno in gospodarsko stanje v državi;

U.     ker bi morala raven in obseg pomoči EU Egiptu v skladu s pregledano evropsko sosedsko politiko in zlasti z načelom „več za več“ temeljiti na spodbudah in biti torej odvisna od napredka, ki ga bo Egipt dosegel na področju demokracije, pravne države, človekovih pravic in enakosti spolov;

V.     ker je EU glede na tradicijo glavna trgovinska partnerica Egipta in je trgovanje z EU leta 2013 zajemalo 22,9 % obsega trgovine v Egiptu ker se je po delovni skupini EU-Egipt Komisija zavezala, da bo zagotovila dodatno finančno podporo za Egipt v skupnem znesku v višini skoraj 800 milijonov EUR; ker ta znesek vključuje 303 milijone EUR v obliki nepovratnih sredstev (90 milijonov EUR iz programa Spring, 50 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki so del mikrofinančne pomoči, in preostali znesek iz Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo) in 450 milijonov EUR v obliki posojil (makrofinančna pomoč); ker pa bo EU finančno podporo zagotovila le, če bodo izpolnjeni potrebni politični in demokratični pogoji ter se bo nadaljeval in okrepil demokratični prehod, ki bo popolnoma vključujoč, ob polnem spoštovanju človekovih pravic in pravic žensk;

W.    ker je posebni predstavnik EU za človekove pravice Stavros Lambrinidis 16. junija 2014 obiskal Kairo, kjer se je sestal s predsedstvom in svetom šura (zgornji dom parlamenta) ter predstavniki civilne družbe; ker so razprave v okviru njegovega obiska v glavnem nanašale na pripravo novega zakona o nevladnih organizacijah, pri čemer je poudaril, da je za EU zelo pomembno, da ima civilna družba v Egiptu ključno vlogo;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi nenehnega omejevanja temeljnih demokratičnih pravic, zlasti svobode izražanja, združevanja in zbiranja, politične pluralnosti in načela pravne države v Egiptu; zato poziva, naj državni organi, varnostne sile in službe ter druge skupine v Egiptu prenehajo vsa nasilna dejanja, ščuvanje k nasilju, sovražni govor, nadlegovanje, ustrahovanje ali cenzuriranje političnih nasprotnikov, protestnikov, novinarjev, piscev spletnih dnevnikov, študentov, sindikalistov, zagovornikov pravic žensk, akterjev civilne družbe in manjšin; odločno obsoja pretirano uporabo;

2.      poudarja, da je spoštovanje svobode tiska, informiranja in mišljenja (na spletu ali drugje) ter političnega pluralizma temelj demokracije; poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo, da se bodo lahko te pravice uveljavljale brez samovoljnih omejitev in cenzure v državi, poziva jih tudi, naj zagotovijo svobodo izražanja;

3.      poziva k takojšnji brezpogojni izpustitvi vseh oseb, ki so pridržane zaradi mirnega uveljavljanja pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja, tudi novinarjev Mohameda Fahmija, Petra Greste in Baherja Mohameda, in vseh, ki so pridržani zaradi domnevnega članstva v Muslimanski bratovščin; poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo pravico do poštenega sojenja v skladu z vsemi mednarodnimi standardi;

4.      poziva egiptovske oblasti, naj nemudoma opravijo nepristransko in neodvisno preiskavo vseh obtožb, da so organi pregona med protesti pretirano uporabili silo, slabo ravnali in kako drugače kršili človekove pravice, vključno z obtožbami o spolnih zlorabah, ter naj kršitelje kaznujejo, žrtvam pa zagotovijo popravo krivic, poleg tega pa naj vzpostavijo neodvisen mehanizem za spremljanje in preiskovanje ravnanja varnostnih sil; poziva Egipt, naj ratificira Rimski statut in postane član Mednarodnega kazenskega sodišča;

5.      poziva oblasti, naj razveljavijo predsedniški odlok in s tem zakon št. 136 iz leta 2014 in naj odpravijo sojenje civilistom pred vojaškimi sodišči ter razveljavijo vse obsodbe, ki so jih od julija 2013 ta sodišča izrekla civilistom;

6.      poziva egiptovske oblasti, naj razveljavijo zakon o protestih iz novembra 2013 in začnejo iskren dialog z organizacijami civilne družbe in pravnimi strokovnjaki, da bi uveljavile zakon o združevanju in zbiranju, ki bo skladen z mednarodnimi standardi, in naj ohranijo pravico do organiziranja združenj, navedeno v 75. členu egiptovske ustave, vključno s pravico do prejemanja in dajanja finančnih sredstev;

7.      poziva pristojne organe, naj pregledajo osnutek zakona o nevladnih organizacijah, ki ga je predložilo ministrstvo za socialno solidarnost; poziva, naj bo predlagani novi zakon skladen z egiptovsko ustavo in vsemi mednarodnim pogodbami, ki jih je Egipt podpisal;

8.      opozarja egiptovsko vlado na njeno odgovornost, da zagotovi varnost in zaščito vseh državljanov, ne glede na njihovo politično prepričanje, pripadnost ali veroizpoved; vztraja pri stališču, da lahko le oblikovanje resnično pluralne družbe, v kateri se bodo spoštovala različna mnenja in življenjski slogi, zagotovi dolgoročno stabilnost in varnost v Egiptu, in poziva egiptovske oblasti, naj se zavežejo dialogu in nenasilju ter vključujočemu vladanju;

9.      poudarja, da je Egipt pomemben mednarodni akter, in upa, da bo še naprej imel dejavno vlogo v mirovnih pogajanjih za končanje arabsko-izraelskega konflikta; poudarja tudi, da Egipt konstruktivno prispeva k iskanju stabilnosti v Sredozemlju, trenutno zlasti v Libiji, kjer je bilo 3. januarja 2015 ugrabljenih 20 egiptovskih Koptov, in na Bližnjem vzhodu; ponavlja, da je EU pripravljena sodelovati z Egiptom kot s partnerjem v tej regiji pri odpravljanju teh hudih groženj;

10.    izraža solidarnost s prebivalci Egipta pri njihovem boju proti terorizmu in nasilnim skrajnežem; obsoja teroristične napade na egiptovske civiliste in vojsko; izreka iskreno sožalje družinam žrtev;

11.    je zaskrbljen zaradi nespoštovanja pravosodnih standardov in standardov o neodvisnosti sodstva, opredeljenih v nacionalnem in mednarodnem pravu; poziva EU, naj prednost nameni vprašanju delitve oblasti v Egiptu; v zvezi s tem opozarja, da je reforma pravosodnega sistema bistvena za vzpostavitev prave delitve oblasti, kot je denimo prepoved neupravičenega poseganja izvršne veje oblasti v pravosodne zadeve;

12.    poudarja, da so se sodbe v številnih sodnih postopkih izrekle tudi na podlagi egiptovskega protiterorističnega zakona; poziva predsednika, naj nemudoma ukrepa, tudi s svojo ustavno pravico, da izreče pomilostitev, in zagotovi, da se v Egiptu ne bo izvršila nobena smrtna kazen in da ne bo mogoče nikogar pridržati na podlagi obsodbe, izrečene v sodnem postopku, ki ne izpolnjuje teh zahtev; poziva oblasti, naj nemudoma uvedejo uradni moratorij za usmrtitve kot prvi korak k odpravi smrtne kazni;

13.    poziva EU, naj obravnava dolgoletna strukturna vprašanja, povezana z ravnanjem Egipta z begunci, kot so politike pridržanja in pomanjkanje dostopa do izobraževanja in dela za begunce s priznanim statusom; poziva Egipt, naj zagotovi, da bodo predpisi o pravici do azila skladni z ustavo in mednarodnimi standardi; poziva k zaščiti beguncev pred nasiljem in izkoriščanjem, zlasti pred spolnim in seksističnim nasiljem;

14.    ugotavlja, da bo padec cen nafte neposredno privedel do dodelitve nižjih zneskov za energetske subvencije, kar je največji izziv za režime v obdobju po revoluciji 25. januarja; je zaskrbljen, da bi lahko to zmanjšanje močno vplivalo na številne vladne načrte, med katerimi so najpomembnejša prizadevanja za ohranitev varnostne rezerve v zvezi s tujimi valutami;

15.    poziva egiptovsko vlado, naj obravnava vprašanje revščine, uradnega zanemarjanja in nezadovoljstva med beduinskim prebivalstvom na Sinaju, egiptovske oblasti pa poziva, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bodo kriminalnim mrežam, ki se še vedno ukvarjajo s trgovino z ljudmi in tihotapljenjem na Sinaju, prekrižale načrte;

16.    poziva egiptovske oblasti, naj prenehajo kriminalizirati lezbijke, geje, biseksualce in transseksualce na podlagi zakona o „razuzdanosti“ zaradi izražanja spolne usmerjenosti in zbiranja, ter naj izpustijo vse, ki so bili aretirani in zaprti na tej podlagi; poziva egiptovsko vlado, naj sprejme nacionalne strategije za boj proti nasilju nad ženskami ter lezbijkami, geji, biseksualci in transseksualci in odpravi vse oblike diskriminacije, pri tem pa naj v celotnem procesu zagotovi učinkovito posvetovanje s skupinami za pravice žensk ter lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev in drugimi organizacijami civilne družbe ter njihovo vključitev;

17.    ponovno poudarja, da je misija EU za opazovanje volitev glede predsedniških volitev v Egiptu maja 2014 v svoji predhodni izjavi navedla, da ustava sicer določa celo paleto temeljnih svoboščin, vendar pri spoštovanju teh svoboščin niso izpolnjena ustavna načela, ter da je v državi mogoče opaziti omejeno svobodo izražanja, celo samocenzuro novinarjev; poziva egiptovske oblasti, naj v pripravah na parlamentarne volitve, napovedane za 22. in 23. marec 2015, odpravijo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri predsedniških volitvah;

18.    ponovno izraža veliko solidarnost z egiptovskim narodom v sedanjem obdobju težavnega prehoda v njihovi državi; poziva k skupni strategiji držav članic za Egipt; znova poziva Svet, podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in Komisijo, naj v dvostranskih odnosih z Egiptom in v okviru finančne pomoči tej državi dejavno nastopajo v skladu z načelom pogojenosti („več za več“) in upoštevajo velike gospodarske izzive, s katerimi se sooča ta država; glede tega poziva k jasnim in skupno dogovorjenim merilom uspešnosti; ponovno poudarja, da je zavezan pomagati egiptovskemu ljudstvu v procesu prehoda k demokratičnim in gospodarskim reformam;

19.    spodbuja predstavnike delegacije EU ter veleposlaništev držav članic EU v Kairu, naj se udeležujejo politično občutljivih sojenj egiptovskim in tujim novinarjem, piscem spletnih dnevnikov, sindikalistom in aktivistom civilne družbe v tej državi;

20.    poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj pojasni, kateri posebni ukrepi so bili sprejeti v odziv na sklep Sveta za zunanje zadeve o pregledu pomoči EU Egiptu, pa tudi glede na poročilo Računskega sodišča iz leta 2013; zlasti zahteva pojasnilo o stanju: (i) načrtovanega programa za reformo pravosodja; (ii) programa proračunske podpore EU; (iii) programa za trgovino in notranjo krepitev; in (iv) sodelovanja Egipta v regionalnih programih EU, kot sta Euromed Police in Euromed Justice;

21.    poziva, naj se na ravni EU prepove izvoz tehnologije za motenje in nadzor, ki jo je mogoče uporabiti za vohunjenje za državljani in njihovo zatiranje, v Egipt; poziva, naj se v skladu z wassenaarskim sporazumom prepove izvoz varnostne opreme ali vojaške pomoči, ki bi ju bilo mogoče uporabiti za zatiranje miroljubnih protestov;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic ter predsedniku Arabske republike Egipt in njegovi začasni vladi.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0100.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0007.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0470.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0274.

Pravno obvestilo