Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0041/2015

Texte depuse :

B8-0041/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 129kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.464v01-00
 
B8-0041/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la libertatea de exprimare din Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare din Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))  
B8‑0041/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cele din 12 martie 2014 referitoare la Raportul privind evoluția Turciei în 2013(1), din 13 iunie 2013 referitoare la situația din Turcia(2) și din 13 noiembrie 2014 referitoare la acțiunile Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului(3),

–       având în vedere arestările unor jurnaliști, directori de organe mass-media și a altor persoane pe întreg teritoriul Turciei, duminică 14 decembrie 2014,

–       având în vedere faptul că Turcia a fost țara cu una dintre cele mai proaste situații în ultimii ani în privința libertății presei, în special cu privire la numărul de jurnaliști încarcerați, aproximativ 70 de jurnaliști aflându-se în închisoare, că au fost interzise cărți și că autocenzura și a amenzile fiscale aplicate organelor mass-media critice sunt motive serioase de preocupare,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât recentele arestări fac parte dintr-o subminare sistematică a statului de drept, a independenței justiției, a separării puterilor în stat și a respectării valorilor democratice și a libertăților fundamentale; întrucât membri ai guvernului fostului prim-ministru Erdogan au fost trimiși în judecată pentru corupție, iar polarizarea și represaliile s-au intensificate;

B.     întrucât aceste arestări par să facă parte din conflictul în curs de desfășurare între președintele Erdogan și mișcarea Hizmet, condusă de savantul musulman cu reședința în SUA, Fethullah Gulen, și vin la un an după ce poliția și parchetul au vizat membri ai guvernului Erdogan pentru acuzații de corupție;

C.     întrucât Turcia deja are un număr mare de jurnaliști încarcerați și presiunea asupra mass-mediei s-a intensificat în ultimii ani, inclusiv asupra proprietarilor și directorilor de grupuri media, precum și asupra platformelor online și de socializare;

D.     întrucât Freedom House a considerat că în 2014 presa din Turcia „nu este liberă”, în timp ce în 2013 a considerat că este „parțial liberă”;

E.     întrucât detențiile înaintea proceselor pot dura luni de zile în Turcia și au fost prelungite în trecut pentru a pedepsi efectiv suspecții chiar înainte de a fi trimiși în judecată,

1.      deplânge arestările în masă din Turcia la 14 decembrie 2014 și invită autoritățile să facă urgent dovada probelor credibile în sprijinul acuzațiilor potrivit cărora persoanele arestate au comis infracțiunile în cauză și să desfășoare rapid procedurile judiciare cu deplină transparență și garanții juridice adecvate, asigurând garanții procedurale și un proces echitabil; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să-și intensifice prezența în timpul proceselor jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului;

2.      deplânge arestarea provocatoare și raidul la domiciliul jurnalistei neerlandeze Frederike Geerdink efectuate de unități de combatere a terorismului la 6 ianuarie 2015 în timpul vizitei ministrului de externe Koenders în Turcia; solicită transparență deplină în legătură cu acest caz;

3.      reamintește autorităților turce că relația cu mass-media și jurnaliștii trebuie tratată cu cea mai mare grijă, deoarece libertatea de exprimare și libertatea presei sunt valori esențiale pentru funcționarea unei societăți democratice și deschise;

4.      ia act cu deosebită îngrijorare de faptul că societatea turcă rămâne foarte polarizată, iar dezbaterile politice includ zvonuri speculative, ascultări și înregistrări telefonice realizate ilegal, conspirații și comploturi iraționale; subliniază faptul că numai un stat de drept și o societate civilă transparente și funcționale pot crea încredere între diferite instituții și în cadrul poporului într-o societate matură și democratică;

5.      constată că arestările de la 14 decembrie 2014 corespund unui tipar deplorabil de presiune și restricții asupra organelor de presă, inclusiv asupra forumurilor și platformelor de socializare de pe internet, pentru care guvernul Turciei și conducerea superioară turcă poartă responsabilitatea finală;

6.      salută declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ale comisarului responsabil pentru negocierile de aderare, care au subliniat că deteriorarea libertății presei în Turcia încalcă valorile UE și, ca atare, reprezintă un pas înapoi pe calea aderării;

7.      subliniază nevoia unei noi abordări în relațiile UE-Turcia, în paralel cu negocierile de aderare întârziate, cu un accent pe cooperarea pragmatică în multe domenii de interes comun între UE și Turcia, cum ar fi politica externă și schimburile comerciale; totuși reiterează faptul că respectarea statului de drept, valorile democratice și drepturile fundamentale sunt criterii esențiale pentru UE; încurajează guvernul Turciei să reformeze sistemul justiției în sensul respectării statului de drept și a drepturilor fundamentale;

8.      invită toate instituțiile UE și toți actorii din Turcia să remedieze și să depășească actualul impas în relațiile UE-Turcia prin acțiuni concrete și obiective într-o perioadă determinată de timp, în cadrul cărora UE să transmită în mod foarte clar că regresul în materie de stat de drept și drepturi fundamentale sub conducerea guvernului are consecințe negative concrete;

9.      reamintește Turciei obligațiile sale în calitate de membru al Consiliului Europei și necesitatea continuării reformelor din justiție; reamintește numeroasele cazuri împotriva Turciei aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Parlamentului și Guvernului Turciei, statelor membre, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0235.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0277.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0052.

Notă juridică - Politica de confidențialitate