Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0045/2015

Texte depuse :

B8-0045/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 64k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0036/2015
12.1.2015
PE547.468v01-00
 
B8-0045/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei (2014/3011(RSP))  
B8‑0045/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014,

–  având în vedere declarația comună din 14 decembrie 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii,

–  având în vedere declarația Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 15 decembrie 2014,

–  având în vedere Raportul din 8 octombrie 2014 privind progresele înregistrate de Turcia în 2014,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 14 decembrie 2014, poliția turcă a arestat o serie de jurnaliști și directori de organe mass-media, inclusiv pe Ekrem Dumanlı, redactorul-șef al ziarului Zaman, și pe Hidayet Karaca, directorul general al grupului de teleradiodifuziune Samanyolu; întrucât, potrivit unui mandat emis de un judecător din Istanbul, aceste persoane făceau obiectul unei anchete penale pentru că ar fi creat o organizație care „a încercat să preia puterea de stat prin presiuni, intimidare și amenințări”, recurgând la „minciuni, privând anumite persoane de libertate și falsificând documente”;

B.  întrucât unele dintre persoanele arestate în decembrie 2014 au fost între timp eliberate; întrucât, la 19 decembrie 2014, o instanță din Istanbul a anunțat eliberarea condiționată a lui Ekrem Dumanlı, care are interdicție de călătorie până la finalizarea anchetei penale; întrucât, cu toate acestea, Hidayet Karaca rămâne în detenție până la finalizarea anchetei;

C.  întrucât aceste arestări fac parte dintr-o campanie generală de represalii operate de autoritățile turce împotriva rețelei lui Fethullah Gulen, o față bisericească cu reședința în SUA, acuzat de operarea unui „stat paralel” în Turcia, precum și împotriva susținătorilor presupuși ai acestuia;

D.  întrucât, în ultimii ani, indicii libertății presei și a mass-mediei din Turcia au scăzut odată cu amenințările, intimidările și chiar încarcerările operate împotriva tot mai multor jurnaliști, bloggeri, proprietari de organe mass-media și a altor persoane pentru criticile aduse președintelui Turciei Erdogan și guvernului Davotuğlu;

E.  întrucât UE și statele sale membre au criticat în termeni fermi arestările din 14 decembrie 2014, declarând că acestea ”sunt incompatibile cu valorile europene” și ”cu libertatea mass-mediei”; întrucât, cu toate acestea, președintele Erdogan i-a spus UE „să-și caute de treabă și să-și țină opiniile pentru sine”;

F.  întrucât, în Raportul său privind progresele realizate de Turcia în 2014, Comisia observă că au fost realizate măsuri pozitive odată cu adoptarea planului de acțiune privind încălcarea Convenției europene a drepturilor omului și cu reducerea duratei de arestare preventivă, mulți jurnaliști fiind eliberați; întrucât, cu toate acestea, Comisia mai observă că au fost adoptate acte legislative care limitează și mai mult libertatea de exprimare, inclusiv pe internet, iar exercitarea efectivă a acestei libertăți, precum și a libertății presei, a fost limitată în practică;

G.  întrucât Turcia este o țară candidată pentru aderarea la UE din 1999, iar negocierile de aderare au început în 2005; întrucât această țară este una dintre marile economii emergente, este membră a NATO și a G20 și este considerată un partener esențial al UE,

1.  condamnă raidurile recente efectuate de poliție și detenția unei serii de jurnaliști și de reprezentanți ai mass-media din Turcia; subliniază că aceste acțiuni pun sub semnul întrebării respectarea libertății mass-mediei, care reprezintă unul dintre principiile de bază ale democrației;

2.  subliniază că o serie de dispoziții din cadrul juridic din Turcia și interpretarea acestora de către unii reprezentanți ai puterii judiciare limitează în continuare libertatea de exprimare, inclusiv libertatea mass-mediei; reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei sunt elemente esențiale ale unei societăți democratice, deoarece permit cetățenilor să participe activ și în cunoștință de cauză la procesul decizional colectiv, întărind astfel democrația; își exprimă îngrijorarea puternică cu privire la numărul de jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv și solicită autorităților judiciare din Turcia să examineze și să soluționeze aceste cazuri cât mai curând posibil; subliniază că evoluția negocierilor de aderare depinde de respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale;

3.  observă că, astfel cum se subliniază în Raportul privind progresele înregistrate de Turcia în 2014, procesele de judecată împotriva jurnaliștilor și a scriitorilor, împreună cu numeroasele concedieri ale jurnaliștilor, determină în continuare existența larg răspândită a autocenzurii în rândul proprietarilor de organe mass-media și în rândul jurnaliștilor, inclusiv în cea ce privește aspecte de interes public, cum ar fi acuzațiile de corupție;

4.  îndeamnă guvernul turc să inverseze tendința actuală și să se axeze pe reforme care să asigure un sistem adecvat de control și echilibru prin care să se garanteze pe deplin libertatea, inclusiv libertatea de gândire și de exprimare și libertatea mass-mediei, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, racordând astfel ferm Turcia la sfera democratică, economică și de securitate occidentală;

5.  observă că, potrivit concluziilor Consiliului din 16 decembrie 2014, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) pentru perioada 2014-2020 prevede introducerea unei concordanțe mai puternice între asistența financiară acordată de UE și progresele globale înregistrate în punerea în aplicare a strategiei de preaderare;

6.  ia act de adoptarea Planului de acțiune privind încălcarea Convenției europene a drepturilor omului, care prevede revizuirea unor dispoziții din Codul penal al Turciei care limitează libertatea de exprimare și libertatea presei în domeniile în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea de către Turcia a Convenției europene a drepturilor omului;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Guvernului și Parlamentului Turciei.

Notă juridică