ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 115kWORD 49k
26.1.2015
PE547.508v01-00
 
B8-0085/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата срещу детската онлайн порнография


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу детската онлайн порнография  
B8‑0085/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че по данни, предоставени от италианската пощенска полиция през 2014 г. в Италия са били проверени 18 774 интернет сайта по подозрение, че съдържат порнографска информация и материали;

Б.     като има предвид, че в рамките на разследването са били закрити 1 745 сайта, задържани са 38 души и 428 души са обвинени в установяване на онлайн контакт с деца за сексуални цели, както и в разпространение и търговия с материали с порнографско съдържание;

1.      призовава Комисията да предостави обобщени данни относно явлението детска онлайн порнография в Европа;

2.      призовава Комисията да приложи мерки за възпиране на явлението;

3.      призовава Комисията да състави „европейски черен списък“ на уебсайтове с порнографско съдържание, с цел да координира полицейските сили на държавите членки в борбата срещу това ужасяващо явление.

 

Правна информация