ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 124kWORD 48k
26.1.2015
PE547.509v01-00
 
B8-0086/2015

внесен съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно безопасността на хранителните опаковки


Мара Бицото

Предложение на Европейския парламент относно безопасността на хранителните опаковки  
B8‑0086/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в някои супермаркети във Фриули Венеция Джулия, Венето, Ломбардия, Емилия-Романя, Република Сан Марино, Марке, Абруцо, Пулия и Базиликата бяха иззети множество партиди сол, тъй като от анализите, извършени от регионалната агенция за опазване на околната среда на региона Лацио, става ясно, че картонът на опаковката съдържа прекалено високо равнище на олово;

Б.     като има предвид, че все още не са известни дългосрочните последствия за човешкото здраве на химическите вещества, използвани за изработката на хранителни опаковки; като има предвид, че учени от някои от основните изследователски центрове в областта на околната среда повдигат този проблем в труд, публикуван в Journal of Epidemiology and Community Health („Журнал по епидемиология и обществено здраве“);

1.      приканва Комисията да предприеме конкретни мерки, за да направи опаковките за храни все по-безопасни за европейските потребители.

Правна информация