FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 110kWORD 45k
26.1.2015
PE547.509v01-00
 
B8-0086/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om säkra livsmedelsförpackningar


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om säkra livsmedelsförpackningar  
B8-0086/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I ett antal livsmedelsbutiker i Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Republiken San Marino, Marche, Abruzzo, Apulien och Basilicata har man dragit tillbaka flera partier salt sedan analyser gjorda av den regionala miljöskyddsbyrån i Lazio visat på för höga halter av bly i förpackningarna.

B.     Det är ännu inte känt vilka hälsorisker dessa kemiska ämnen som används vid tillverkningen av livsmedelsförpackningarna medför. Forskare vid ett antal viktiga miljöforskningsinstitut har belyst problemet i en artikel som har publicerats i Journal of Epidemology and Community Health.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta specifika åtgärder för att göra livsmedelsförpackningarna ännu säkrare för de europeiska konsumenterna.

Rättsligt meddelande