FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 106kWORD 45k
26.1.2015
PE547.510v01-00
 
B8-0087/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skyddet för fiskare i regionen Veneto


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd för fiskare i regionen Veneto  
B8-0087/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Fiskare i Veneto klagar över det oklara genomförandet av reglerna för det som ska föreställa den europeiska inre marknaden. Samtidigt som de italienska fiskarna hindras från att arbeta på grund av den fredningstid som berör den norra delen av Adriatiska havet, säljs i Chioggia fisk som har fiskats av kroatiska fiskeflottor.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp de klagomål som har inkommit från fiskeföretagen i Veneto och att samla in information för att utreda huruvida det rör sig om en eventuell snedvridning av den inre marknaden.

Rättsligt meddelande