PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 109kWORD 48k
26.1.2015
PE547.511v01-00
 
B8-0088/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la ajutoarele acordate crescătorilor pentru a face față scăderii prețului laptelui în urma eliminării sistemului cotelor


Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ajutoarele acordate crescătorilor pentru a face față scăderii prețului laptelui în urma eliminării sistemului cotelor  
B8-0088/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, începând cu 1 aprilie 2015, va fi eliminat sistemul european al cotelor de lapte, iar crescătorii din regiunea Veneto, din Italia și din Europa vor fi nevoiți să se confrunte cu serioase dificultăți economice din cauza previzibilei scăderi a prețurilor,

 

1.  invită Comisia să integreze în noul „pachet privind laptele”, care va înlocui sistemul de cote, un mecanism care să garanteze sustenabilitatea ofertei producătorilor în fața riscurilor legate de „volatilitatea prețurilor”;

 

2.  solicită Comisiei să modifice „pachetul privind laptele”, pentru a consolida gestionarea ofertei de producție a crescătorilor europeni în cadrul unei noi piețe pe deplin liberalizate și deschise, așa cum va fi piața europeană după eliminarea cotelor.

 

 

Notă juridică