FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 46k
26.1.2015
PE547.511v01-00
 
B8-0088/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stödet till mjölkbönderna för att bemöta problemet med fallande mjölkpriser efter avskaffandet av kvotsystemet


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om stödet till mjölkbönderna för att bemöta problemet med fallande mjölkpriser efter avskaffandet av kvotsystemet  
B8-0088/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Från och med den 1 april 2015 avskaffas det europeiska systemet med mjölkkvoter.        Mjölkbönderna i Veneto, Italien och Europa kommer att drabbas av stora   ekonomiska   svårigheter till följd av de förväntade prissänkningarna.

 

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera en mekanism i ”mjölkpaketet” för att skydda producenternas utbud från riskerna med prisvolatilitet.

 

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över ”mjölkpaketet”, och förbättra förutsättningarna för de europeiska mjölkbönderna för hanteringen av produktionsutbudet i den nya liberaliserade och öppna marknad som kommer att bli verklighet i och med avskaffandet av kvoterna.

 

 

Rättsligt meddelande