NÁVRH USNESENÍ
PDF 114kWORD 47k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o propagaci fondů pro cestovní ruch


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o propagaci fondů pro cestovní ruch  
B8-0092/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nástroje financování cestovního ruchu pro programové období 2014–2020,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropa je první turistickou destinací na světě a že toto odvětví vytváří více než 10 % HDP EU a zaměstnává 9,7 milionu osob;

B.     vzhledem k tomu, že pro Itálii, a zejména pro jižní regiony, je cestovní ruch základním zdrojem hospodářského rozvoje a zaměstnanosti;

C.     vzhledem k četným fondům, které Evropa dává odvětví cestovního ruchu a kultury k dispozici a kterými podporuje udržitelný a kvalitní cestovní ruch;

D.     vzhledem k tomu, že Itálie je jednou z posledních evropských zemí, která fondy EU využívá;

1.      vyzývá Komisi, aby lépe propagovala fondy, které EU poskytuje, a aby vzdělávala pracovníky schopné podporovat uskutečňování projektů a snižovat byrokracii v přístupu k financím.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí