ONTWERPRESOLUTIE
PDF 105kWORD 45k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het promoten van middelen ten behoeve van het toerisme


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het promoten van middelen ten behoeve van het toerisme  
B8-0092/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de financieringsinstrumenten ten behoeve van het toerisme voor de programmeringsperiode 2014-2010,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Europa de eerste toeristische bestemming in de wereld is met een sector die meer dan 10% van het bbp van de EU voor zijn rekening neemt en aan 9,7 miljoen mensen werk biedt;

B.     overwegende dat het toerisme voor Italië, met name voor de zuidelijke regio's, een essentiële troef is voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid;

C.     overwegende dat Europa veel geld voor de toeristische en culturele sector, alsmede voor de bevordering van een duurzaam kwaliteitstoerisme ter beschikking stelt;

D.     overwegende dat Italië een van de Europese landen is die het minst gebruik maakt van de door de EU ter beschikking gestelde financiële middelen;

1.      verzoekt de Commissie om de door de EU ter beschikking gestelde middelen actiever te promoten en mensen op te leiden die in staat zijn het lanceren van projecten te ondersteunen en de bureaucratische rompslomp voor de toegang tot deze middelen te vereenvoudigen;

Juridische mededeling