PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 107kWORD 48k
29.1.2015
PE547.515v01-00
 
B8-0092/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la promovarea fondurilor pentru turism


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la promovarea fondurilor pentru turism  
B8-0092/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere instrumentele de finanțare destinate turismului pentru perioada de programare 2014-2020,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Europa este prima destinație turistică din lume, turismul fiind un sector care generează peste 10% din PIB-ul UE și oferă locuri de muncă unui număr de 9,7 milioane de persoane;

B.     întrucât turismul este pentru Italia, și în special pentru regiunile meridionale, o resursă esențială pentru dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă;

C.     întrucât Europa a pus la dispoziție numeroase fonduri pentru sectorul turistic și cultural, precum și pentru promovarea unui turism durabil și de calitate;

D.     întrucât Italia se numără printre ultimele țări europene care utilizează fundurile puse la dispoziție de UE,

1.      invită Comisia să promoveze în mod mai activ fondurile puse la dispoziție de UE, formând profesioniști care să poată sprijini lansarea de proiecte, și să reducă birocrația pentru a facilita accesul la aceste fonduri.

Notă juridică