PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 110kWORD 47k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la consolidarea politicii forestiere europene


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la consolidarea politicii forestiere europene  
B8‑0094/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0084),

–       având în vedere obiectivele stabilite la Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) și Göteborg (iunie 2001),

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât patrimoniul forestier are o valoare inestimabilă atât la nivel biologic, cât și la nivel economic;

B.     întrucât pădurile europene au o vârstă avansată, ceea ce le încetinește capacitatea de absorbție a CO2;

C.     ținând seama de valoarea pădurilor bătrâne, care oferă un habitat prețios și protejează biodiversitatea;

D.     întrucât este necesară, cu toate acestea, o întinerire a pădurilor pentru a garanta o absorbție suficientă a CO2;

E.     întrucât este necesară o birocrație rapidă, comună și cu norme flexibile, având în vedere exigențele regionale diferite ale pădurilor europene,

1.      invită Comisia să încurajeze consolidarea programului prin noi reguli comune de anvergură, conform obiectivelor stabilite de Consiliu.

Notă juridică