PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 98kWORD 47k
29.1.2015
PE547.517v01-00
 
B8-0094/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o okrepitvi evropske gozdne politike


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o okrepitvi evropske gozdne politike  
B8-0094/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu (COM(2005)0084),

–       ob upoštevanju ciljev, ki jih je določil Evropski svet v Lizboni (marec 2000) in Göteborgu (junij 2001),

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker je dediščina gozdov neprecenljiva, tako z biološkega kot gospodarskega vidika;

B.     ker so gozdovi v Evropi precej stari, zaradi česar slabše absorbirajo ogljikov dioksid;

C.     ker so stari gozdovi pomembni, saj so dragocen habitat in ohranjajo biotsko raznovrstnost;

D.     ker jih je kljub temu treba znatno obnoviti, da bi zagotovili zadostno absorpcijo ogljikovega dioksida;

E.     ker je treba zagotoviti, da bo birokracija učinkovita in poenotena, predpisi pa prilagodljivi, saj se potrebe na področju gozdov v Evropi razlikujejo glede na posamezno območje;

1.      poziva Komisijo, naj spodbudi okrepitev programa z novimi skupnimi pravili širokega obsega v skladu s cilji, ki jih je določil že Svet.

Pravno obvestilo