PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 122kWORD 50k
29.1.2015
PE547.520v01-00
 
B8-0096/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Turkijos pripažinimo, kad 1915 m. prieš Turkijoje gyvenančius armėnus buvo vykdomas genocidas


Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mirreille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Matteo Salvini, Mara Bizzoto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Marcel de Graaff, Hans Jansen, Olaf Stuger, Harald Vilimsky, Vicky Maeijer

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Turkijos pripažinimo, kad 1915 m. prieš Turkijoje gyvenančius armėnus buvo vykdomas genocidas  
B8‑0096/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į daugelį tyrimų ir istorinių duomenų apie armėnų kilmės gyventojų padėtį Turkijoje XX a. pradžioje,

–       atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kurioje apibrėžiama genocido sąvoka,

–       atsižvelgdamas į savo 1987 m. birželio 18 d. rezoliuciją dėl politinio armėnų klausimo sprendimo,

–       atsižvelgdamas į savo vėlesnes rezoliucijas, kuriose daugiau ar mažiau raginama pripažinti 1915 m. armėnų genocidą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, nepaisant šių rezoliucijų, Turkijos vyriausybė vis dar nepripažino minėto genocido;

B.     kadangi praėjus daugiau nei amžiui nuo įvykių būtina užtikrinti susitaikymą;

1.      prašo Turkijos vyriausybę oficialiai pripažinti genocidą, kurį 1915 m. prieš Turkijoje gyvenančius armėnus vykdė paskutinė Osmanų imperijos vyriausybė;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Turkijos vyriausybei, Armėnijos vyriausybei, Komisijai, Tarybai ir Turkijos Respublikos bei Armėnijos Respublikos parlamentų pirmininkams.

Teisinis pranešimas